ORDONANȚĂ nr.23 din 21 august 1992
privind modificarea unor sanctiuni contraventionale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 213/28 aug. 1992

In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/1992, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Articol unic. - Sanctiunile pentru contraventiile la legile nr. 12/1990, republicata, nr. 12/1991, nr.18/1991, nr.32/1991, nr. 47/1991 si nr 58/ 1991, savirsite de persoane juridice, se modifica potrivit anexei la prezenta ordonanta.


ANEXA: 1

I. Legea nr. 12/1990 - republicata in temeiul art. II din Legea nr 42/1991 - Lege privind protejarea populatiei impotriva activitatii comerciale ilicite

- Alineatul 1 al articolului 2 se modifica dupa cum urmeaza:

Dupa litera c) se introduc literele d), e) si f), cu urmatorul continut:

"d) faptele de la lit. d) si h), in cazul in care au fost savirsite de persoane juridice, cu amenda de la 100.000 lei la 700.000 lei;

e) faptele de la lit. c) si f), in cazul in care au fost savirsite de persoane juridice, cu amenda de la 150.000 lei la 750.000 lei;

f) faptele de la lit. a), b), e), g), i), j) si k), in cazul in care au fost savirsite de persoane juridice, cu amenda de la 300.000 lei la 800.000 lei" - Alineatul 3 al articolului 2 se abroga.

II. Legea nr. 12/1991 - Lege privind impozitul pe profit

- Alineatul 2 al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Contraventiile de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 300.000lei, iar contraventia de la lit. b), cu amenda de la 300.000 lei la 500.000 lei.

III. Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar

- Alineatul 1 al articolului 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice, dupa cum urmeaza:

a) cele de la art. 88 lit. a)-c), cu amenda de la 100.000 lei la 200.000
b) cele de la lit. d)-h), cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei.

IV. Legea nr 32/1991 - Lege privind impozitul pe salarii

- Alineatul 2 al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Contraventiile de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei, iar contraventia de la lit. b), cu amenda de la 500.000 lei la 150.000lei."

V. Legea nr. 47/1991 - Lege privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor

- Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 25. - Incalcarea de catre societatile comerciale din domeniul asigur arilor a dispozitiilor art. 10, art. 11, art. 14, art. 16 alin. 1-4 si art.22 alin. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei."

- Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26. - Incalcarea de catre reprezentantele societatilor comerciale s traine si ale asociatiilor asiguratorilor straini a dispozitiilor art. 4 a lin. 2 lit. a) si b) si art. 22 alin. 2 constituie contraventie si se san- c tioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei."

VI. Legea nr 58/1991 - Legea privatizarii societatilor comerciale

- Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 66. - Contraventiile prevazute la art. 65 din prezenta lege se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) contraventia prevazuta la lit. a), cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei;
b) cele prevazute la lit. b) si c), cu amenda de la 150.000 la 500.000 lei;
c) cea prevazuta la lit. d), cu amenda de la 150.000 lei la 200.000 lei.

Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice."


Joi, 02 decembrie 2021, 23:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.