LEGE nr.45 din 23 februarie 1998
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 89/25 feb. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.53 din 24 septembrie 1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.253 din 25 septembrie 1997.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 ianuarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 23 februarie 1998.
Nr. 45.


Vineri, 19 august 2022, 18:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.