LEGE nr.114 din 18 noiembrie 1992
referitor la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 311/30 noi. 1992

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC - . - Se aproba urmatoarele ordonante, emise in temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe:

1. Ordonanta nr. 6 din 4 august 1992 privind asigurarea fondurilor necesare in anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/ 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 13 august 1992.

2. Ordonanta nr. 7 din 4 august 1992 privind imprumutul de stat pentru finantarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 13 august 1992, completata cu un articol nou, cu urmatorul continut:

"Art. 21. - Imprumutul de stat prevazut de art. 1 se amortizeaza in termen maxim de 5 ani, incepind cu anul 1993, in rate anuale egale, scadente la 30 noiembrie al fiecarui an."

3. Ordonanta nr. 10 din 7 august 1992 pentru aprobarea Statutului-cadru al Fondului Proprietatii Private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 26 august 1992, cu modificarea art. 6 alin. 2 din statutul-cadru, care va avea urmatorul continut:

"6.2. Primul Consiliu de administratie al Fondului Proprietatii Private este compus din 7 membri propusi de Guvern, recomandati de comisiile economice ale Camerei Deputatilor si Senatului, si aprobati, separat, de cele doua Camere."

4. Ordonanta nr. 11 din 14 august 1992 privind modul de desfasurare si impozitare a activitatii de taximetrie auto, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, cu urmatoarele modificari si completari:

a) Articolul 2 alineatul 1 va avea urmatorul continut:

"Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr.54/1990, precum si colaboratorii cu autoturisme proprii ai societatilor comerciale care desfasoara activitatea de taximetrie sint supuse unui impozit forfetar trimestrial de 30.000 lei, care se plateste pina la 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru."

b) La articolul 3 se introduce un nou alineat, cu urmatorul continut:

"Consiliile locale pot modifica impozitul forfetar prevazut la art. 2 cu pina la 50%, in functie de conditiile concrete de taximetrie existente in fiecare localitate."

5. Ordonanta nr. 12 din 17 august 1992 privind punerea la dispozitia autoritatilor publice locale a sumei de 26 miliarde lei din incasarile obtinute in anul 1992 la fondul constituit din influentele rezultate din reevaluarea, in anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite, de catre agentii economici cu capital de stat ca urmare a actiunilor de liberalizare a preturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 27 august 1992.

6. Ordonanta nr. 13 din 17 august 1992 privind programul, competentele si criteriile de desfasurare a activitatii de creditare a comertului exterior si de asigurare a creditelor de export in anul 1992, in numele si in contul statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992.

7. Ordonanta nr. 14 din 17 august 1992 privind modificarea nivelului majorarilor de intirziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992.

8. Ordonanta nr. 15 din 19 august 1992 cu privire la impozitele si taxele locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, cu urmatoarele modificari si completari:

a) Punctul 3 din capitolul I al anexei va avea urmatorul continut:

"3. 50% din impozitul pe cladiri si taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice..... 30%"

b) Punctul 6 din capitolul I an anexei se elimina.

c) La capitolul II al anexei, dupa punctul 3 se introduc doua puncte noi, cu urmatorul continut:

"31. 50% din impozitul pe cladiri si taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice........ 30%

32. Venituri din Hotarirea Guvernului concesiuni nr. 1228/1990 ............50%"

9. Ordonanta nr. 22 din 21 august 1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992.

10. Ordonanta nr. 23 din 21 august 1992 privind modificarea unor sanctiuni contraventionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN


Marți, 25 ianuarie 2022, 10:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.