DECRET nr.76 din 15 iulie 1975
privind unele măsuri referitoare la desfacerea băuturilor alcoolice prin unitățile comerțului socialist
Textul actului publicat în B.Of. nr. 73/15 iul. 1975

DECRETUL Nr. 76 din 1975 privind unele masuri referitoare la desfacerea bauturilor alcoolice prin unitatile comertului socialist

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 15 iulie 1975 Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Desfacerea bauturilor alcoolice de catre unitatile comerciale si de alimentatie publica se va face in conditiile stabilite prin prezentul decret.

ART. 2
Desfacerea bauturilor alcoolice de orice fel se poate face numai in urmatoarele categorii de unitati:
a) unitati comerciale pentru desfacerea produselor alimentare, care vind bauturi imbuteliate numai pentru consum la domiciliu, fara a fi permis consumul in local;
b) unitati comerciale specializate in vinzarea bauturilor, in care se vind bauturi imbuteliate si neimbuteliate numai pentru consum la domiciliu, fara a fi permis consumul in local;
c) unitati de alimentatie publica, in care este permis consumul bauturilor alcoolice in local: restaurante, baruri, bodegi, bufete, birturi, berarii si alte unitati similare, care au fost autorizate de organele competente, potrivit prevederilor prezentului decret;
d) unitati sau puncte de alimentatie publica organizate cu prilejul unor tirguri, serbari cimpenesti si alte asemenea manifestari ocazionale, potrivit aprobarii date de comitetele sau, dupa caz, birourile executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti sau comunale.

ART. 3
Unitatile comerciale specializate in vinzarea bauturilor alcoolice, precum si unitatile de alimentatie publica in care este permis consumul in local al bauturilor alcoolice pot functiona numai cu autorizatia emisa de directiile comerciale judetene sau a municipiului Bucuresti, cu avizul organelor judetene de militie sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti.
In apropierea fabricilor, uzinelor, santierelor, institutiilor de invatamint de orice fel, a internatelor si caminelor acestora nu se vor amplasa baruri, bodegi, bufete, berarii si alte unitati similare in care se consuma bauturi alcoolice.

ART. 4
Se interzice vinzarea si consumul de bauturi alcoolice de orice fel:
a) in timpul manifestarilor culturale si reuniunilor tovarasesti ale tineretului, ce au loc in institutiile de invatamint, in casele de cultura, cluburi, camine culturale sau alte asemenea asezaminte, precum si la manifestatiile sportive;
b) in cofetarii;
c) in unitati de vinzare a legumelor si fructelor;
d) in bufete, cantine, cantine-restaurant si orice alte asemenea unitati de alimentatie publica organizate in incinta institutiilor, a intreprinderilor, organizatiilor economice ori a altor unitati similare;
e) la statiile de alimentare cu benzina.

ART. 5
Servirea bauturilor alcoolice in unitatile de alimentatie publica inainte de orele 10 dimineata este interzisa.

ART. 6
Se interzice servirea minorilor cu bauturi alcoolice in unitatile de alimentatie publica.
Se interzice, de asemenea, servirea in unitatile de alimentatie publica de bauturi alcoolice in cantitati de natura a provoca starea de ebrietate a consumatorilor, precum si servirea persoanelor aflate intr-o astfel de stare.

ART. 7
Reclama comerciala publicitara indreptata spre stimularea consumului de bauturi alcoolice de orice fel este interzisa.

ART. 8
Ministerul Comertului Interior, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor intocmi un program de dezvoltare si reprofilare a retelei de alimentatie publica , avind in vedere necesitatea diversificarii tipurilor si cresterea numarului de unitati cu profil culinar, pentru desfacerea produselor lactate, de simigerie, patiserie, unitati-pensiune, unitati de tip gospodina si altele similare, precum si amplasarea acestora in apropierea fabricilor, uzinelor, a institutiilor de invatamint de orice fel.

ART. 9
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Comertului Interior, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor elabora un program pentru sporirea si diversificarea productiei si desfacerii de bauturi racoritoare, sucuri din fructe si legume, nectaruri, siropuri, ape minerale, lapte si altele similare, pentru a asigura o aprovizionare corespunzatoare a unitatilor comerciale si de alimentatie publica.
De asemenea, organele mentionate la alin. 1 vor intocmi programe de valorificare, cu prioritate, a fructelor, in stare proaspata, deshidratate ori industrializate, urmind ca la producerea bauturilor alcoolice distilate sa fie utilizate fructele care nu pot fi valorificate in modul aratat.
Comitetul de Stat al Planificarii impreuna cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, pe baza necesarului fundamentat de titularii de plan, vor asigura mijloacele tehnicomateriale necesare pentru sporirea productiei de bauturi nealcoolice de orice fel.

ART. 10
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare va reexamina indicatorii de plan la bauturile cu concentratie alcoolica ridicata, in vederea reducerii productiei acestora. De asemenea, Ministerul Comertului Interior va lua masuri pentru reducerea desfacerii prin reteaua comerciala a acestor bauturi.

ART. 11
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si titularii de plan vor face propuneri pentru modificarea indicatorilor de plan cu influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret.

ART. 12
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 la 30000 lei nerespectarea prevederilor art. 4 si 5 din prezentul decret.
Constituie, de asemenea, contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 la 10000 lei nerespectarea prevederilor art. 3 alin. 1 si art. 6 din prezentul decret.

ART. 13
Persoanele gasite in stare de ebrietate evidenta pe strazi, in parcuri ori in alte locuri publice vor fi sanctionate cu amenda contraventionala de la 500 la 2000 lei.
In cazul in care agentul constatator al contraventiei apreciaza ca persoanele prevazute in alin. 1 au nevoie de ingrijiri medicale va lua, de urgenta, masuri pentru internarea acestora intr-o unitate sanitara. Pe linga plata amenzii, contravenientii vor suporta integral costul ingrijirilor medicale acordate.

ART. 14
Sanctiunile prevazute de art. 12 se aplica personalului din unitatile comerciale si de alimentatie publica, vinovat de nerespectarea prevederilor legale.
Constatarea si aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute in prezentul decret se fac de catre ofiterii sau subofiterii de militie, iar in cazul contraventiilor prevazute de art. 12, si de catre organele Inspectiei comerciale de stat.
In masura in care prezentul decret nu dispune altfel, contraventiilor prevazute de art. 12 si 13 le sint aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 15
Organele de militie sint obligate sa intervina si sa sprijine personalul din unitatile comerciale si de alimentatie publica, in limita competentelor ce le revin potrivit legii, pentru asigurarea respectarii dispozitiilor prezentului decret.
------------------------------


Joi, 06 august 2020, 17:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.