NORME METODOLOGICE nr.561/181.040 din 1992
cu privire la majorarea fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar, in raport cu sporirea eficientei economice, respectiv a productivitatii muncii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 89/11 mai. 1992

NORMELE METODOLOGICE Nr. 561/181040 din 28 aprilie 1992 cu privire la majorarea fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar, in raport cu sporirea eficientei economice, respectiv a productivitatii muncii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE nr. 561/28/04/92

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR nr. 181040/28/04/92

aparute in MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 11 mai 1992
In baza prevederilor art. 11 b) din Hotarirea Guvernului nr. 21/1992 se emit urmatoarele norme metodologice:

1. Fondul total destinat platii salariilor, determinat pe baza fondului de referinta, pentru care societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu platesc impozit suplimentar, majorat in raport cu cresterea numarului de personal conform normelor metodologice elaborate in acest sens in baza art. 11 lit. a) din Hotarirea Guvernului nr. 21/1992, se majoreaza si in raport cu sporirea eficientei economice exprimate prin cresterea raportului dintre profitul brut impozabil la 1.000 lei fond salarii din perioada curenta, comparativ cu acelasi indicator stabilit pentru o perioada de referinta.

2. Majorarea fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar, potrivit pct. 1, se face trimestrial, cumulat de la inceputul anului.

3. Indicatorii privind profitul brut impozabil, respectiv fondul de salarii din perioada curenta, sint cei raportati in formularul "Rezultatele financiare si obligatiile fiscale", elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor, care se intocmeste lunar si se transmite la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

4. Indicatorul "profit brut impozabil la 1.000 lei fond salarii" pentru perioada curenta se determina pe baza datelor cumulate de la inceputul anului pina la finele trimestrului pentru care se face calculul.

5. Perioada de referinta pentru care se calculeaza indicatorul "profit brut impozabil la 1.000 lei fond salarii" este anul 1991, iar valoarea indicatorilor respectivi este cea rezultata din bilantul intocmit pentru anul 1991.
In cazul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si al regiilor autonome infiintate in cursul anului 1991, perioada de referinta pentru care se calculeaza indicatorul "profit brut impozabil la 1.000 lei fond salarii" este cea in care a functionat unitatea, dar nu mai mica de trei luni.

6. Cresterea fondului total destinat platii salariilor in raport cu sporirea eficientei economice, pentru care nu se plateste impozit suplimentar, cumulat de la inceputul anului, nu poate fi mai mare decit jumatate din cresterea profitului brut impozabil in perioada pentru care se fac calculele, fata de profitul brut impozabil mediu lunar din anul 1991, stabilit pentru acelasi numar de luni, conform exemplului din anexa nr.1.

7. In cazul in care cresterea eficientei economice se realizeaza si prin reducerea numarului de personal, din suma totala cu care ar urma sa se majoreze fondul total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar, potrivit prevederilor pct. 1 si, respectiv, pct. 6, se scade suma ramasa la dispozitia unitatii ca urmare a reducerii numarului de personal. Aceasta suma se va determina prin inmultirea fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar, determinat pe baza fondului de salarii de referinta, din perioada curenta, cu procentul de reducere a numarului de personal.
Daca prin aplicarea celor de mai sus rezulta un fond de salarii impozabil mai mic decit cel calculat pe baza fondului de salarii de referinta, fondul de salarii impozabil va fi limitat la acesta, conform exemplului din anexa nr. 2.

8. In situatii cu totul particulare, modalitatile de majorare a fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar se stabilesc de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor, pe baza documentatiei prezentate de unitatile in cauza.

9. Prezentele norme metodologice se aplica in mod experimental pe trimestrele I si II/1992, urmind ca, in functie de aspectele ce vor rezulta, sa se aduca corecturile necesare pentru semestrul II/1992.
Ministrul muncii si protectiei Ministrul bugetului, veniturilor sociale statului, si controlului financiar Dan Mircea Popescu Florian Bercea ANEXA 1 EXEMPLU de calcul al majorarii fondului total destinat platii salariilor in cazul in care unitatile au realizat o sporire a eficientei economice, respectiv a productivitatii muncii

I. Date de baza
1. Fond salarii de referinta (octombrie 1991) 14.600 mii lei
2. Numar de personal in perioada de referinta (octombrie 1991) 1.360
3. Coeficientul de indexare a fondului de salarii de referinta in perioada ianuarie-martie 1992:
- ianuarie - februarie 1,25% - martie 1,405%
4. Profit brut impozabil realizat in anul 1991 107.243 mii lei
5. Fond salarii platit in anul 1991 153.205 mii lei
6. Profit brut la 1.000 lei fond salarii - 1991 (rd. 4: rd. 5) 700 lei/1.000 lei
7. Profit brut impozabil realizat in trim. I/1992 46.330 mii lei
8. Fond salarii platit in trim. I/1992 56.500 mii lei
9. Profit brut la 1.000 lei fond salarii - trim.
I/1992 (rd. 7: rd. 8) 820 lei/1.000 lei
10. Cresterea raportului dintre profitul brut la
1.000 lei fond salarii, in trim. I/1992, fata de anul 1991 (rd. 9: rd. 6) 1,17% II. Calculul fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar in trim. I/1992
11. Fondul total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar:
a) ianuarie (rd. 1 x 1,25) 18.250 mii lei b) februarie (rd. 1 x 1,25) 18.250 mii lei c) martie (rd. 1 x 1,405) 20.513 mii lei d) fond salarii neimpozabil suplimentar (rd. a) + b) + c)) 57.013 mii lei
12. Majorarea fondului de salarii, rezultat la pct. 11 d) ca urmare a cresterii numarului de personal de la 1.360 in luna octombrie 1991 la:
a) 1.500 in ianuarie*) 20.128 mii lei b) 1.600 in februarie*) 21.471 mii lei c) 1.400 in martie*) 21.116 mii lei d) Total trim. I/1992 62.715 mii lei
13. Majorarea fondului de salarii rezultat la pct. 12 d) ca urmare a cresterii eficientei economice (rd. 12 d) x rd. 10) 73.377 mii lei - crestere fata de rd. 12 d) 10.662 mii lei
14. Crestere profit brut in trim. I/1992 fata de anul 1991 rd. 4 (rd. 7 - --------------X 3 luni) 19.520 mii lei 12 luni Potrivit pct. 6 din prezentele norme metodologice, majorarea fondului de salarii rezultat la pct. 12 d) nu poate depasi 50 % din cresterea profitului brut rezultata la pct. 14, deci 19.520 x 0,5 = 9.760 mii lei.
Ca atare, majorarea rezultata la pct. 13, de 10.662 mii lei, se limiteaza la
9.760 mii lei.
Deci: Fondul destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar, in trim. I/1992, este de 62.715 mii lei + 9.760 mii lei = 72.475 mii lei.
Rezulta ca fata de fondul de salarii platit in trim. I/1992, de 56.500 mii lei, unitatea mai are posibilitatea sa plateasca fara impozitare suplimentara suma de 15.975 mii lei (72.475 mii lei - 56.500 mii lei).
*) S-a considerat ca intreaga crestere de personal s-a datorat dezvoltarii activitatii de baza si corectia este egala cu procentul de crestere a numarului de personal.
ANEXA 2 EXEMPLU de calcul al majorarii fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar in cazul in care unitatile au realizat o sporire a eficientei economice, respectiv a productivitatii muncii (in situatia in care cresterea eficientei economice se realizeaza si prin reducerea numarului de personal)

I. Date de baza - Datele de baza sint cele prevazute in anexa nr. 1 II. Calculul fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar in trim. I/1992
11. Fondul total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar:
a) ianuarie 18.250 mii lei rd. 1 (anexa nr. 1) x 1,25 b) februarie 18.250 mii lei rd. 1 (anexa nr. 1) x 1,25 c) martie 20.513 mii lei rd. 1 (anexa nr. 1) x 1,405 d) Fond salarii neimpozabile suplimentar [rd. a) + b) + c)] 57.013 mii lei
12. Majorarea fondului de salarii rezultat la pct. 11 d) ca urmare a cresterii eficientei economice (rd. 11 d) x 1,17, conform anexei nr. 1) 66.705 mii lei - Crestere fata de rd. 11 d) 9.962 mii lei
13. Suma ramasa la dispozitia unitatii ca urmare a scaderii numarului de personal de la 1.360 in luna octombrie 1991 la:
a) 1.300 in ianuarie*) 806 mii lei b) 1.300 in februarie*) 806 mii lei c) 1.290 in martie**) 1.056 mii lei ------------d) Total trim. I/1992 2.668 mii lei Potrivit pct. 7 din prezentele norme metodologice, din suma totala cu care ar urma sa se majoreze fondul rezultat la pct. 11 d), respectiv 9.692 mii lei, se scade suma de 2.668 mii lei ramasa la dispozitia unitatii ca urmare a scaderii numarului de personal.
Deci, fondul total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar va fi in trim. I/1992 de:

57.013 mii lei + (9.692 mii lei - 2.668 mii lei) = 64.037 mii lei
1.300 ] *) rd. 11 a) - [rd. 11 a) X -------- ]
1.360 ]
1.290 ] **) rd. 11 c) - [rd. 11 c) X -------- ]
1.360 ] ---------------------


Miercuri, 24 aprilie 2019, 03:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.