REGULAMENT nr.V/3.616/2 din 4 mai 1992
privind efectuarea operatiunilor valutare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 92/13 mai. 1992

REGULAMENT NR. V/3616/2 DIN 4 /5 /92 privind efectuarea operatiunilor valutare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

APARUT IN MONITORUL OFICIAL Nr. 92 DIN 13/5 /92

CAP. 1

Dispozitii generale
1. Persoanele juridice romane, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate (cu capital de stat, mixt sau privat), care produc si comer cializeaza marfuri, executa lucrari si presteaza servicii, vor livra marfurile, executa lucrarile si presta serviciile pe teritoriul Romaniei numai cu plata in lei.
Operatiuni de incasare de valuta pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate de persoanele juridice mentionate la alineatul precedent numai in zone cu regim vamal si cu regim de plati special, in cazurile expres autorizate de Banca Nationala a Romaniei.

2. Operatiunile valutare curente si transferurile de capital cu mijloace de plata straine ale rezidentilor si nerezidentilor se efectueaza in conformi tate cu prevederile prezentului regulament.

3. In sensul prezentului regulament, sint considerati rezidenti in Romania, din punct de vedere valutar:
a) persoanele juridice romane, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate (cu capital de stat, mixt sau privat), inregistrate in Romania;
b) sucursalele si filialele firmelor straine, inregistrate in Romania;
c) persoanele fizice cu domiciliul in Romania, indiferent de cetatenie;
d) persoanele fizice fara cetatenie (apatrizi), care au domiciliul in Romania;
e) misiunile diplomatice, consulare si alte reprezentante ale Romaniei in strainatate si personalul roman al acestora.

4. In sensul prezentului regulament, sint considerati nerezidenti, din punct de vedere valutar:
a) persoanele juridice care nu sint inregistrate in Romania;
b) reprezentantele firmelor straine, care opereaza si sint inregistrate in Romania;
c) misiunile diplomatice si consulare ale altor tari in Romania si organizatiile internationale care functioneaza in Romania, precum si personalul strain al acestora;
d) persoanele fizice cu domiciliul in strainatate, care se afla in Romania in mod temporar in scop de afaceri sau in scopuri turistice.

CAP. 2

Operatiunile valutare curente (de cont curent)
5. In sensul prezentului regulament, constituie operatiuni valutare curente:
a) incasarile in valuta din exporturi de marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii internationale;
b) incasarile in valuta din vinzari de marfuri, prestari de servicii, executari de lucrari, taxe, contributii sau din orice alte activitati realizate pe teritoriul Romaniei, in baza autorizarii prevazute la pct. 1 alin. 2 din prezentul regulament;
c) platile in valuta pentru importuri, executari de lucrari si prestari de servicii internationale;
d) platile in valuta de taxe, contributii si cotizatii la organizatii si organisme internationale;
e) platile in valuta pentru intretinerea misiunilor diplomatice si consulare ale Romaniei in strainatate si incasarile in valuta realizate in strainatate de catre acestea;
f) platile pentru deplasari externe in interes de serviciu;
g) platile si incasarile de dobinzi si comisioane in valuta, aferente creditelor comerciale si creditelor bancare in valuta;
h) platile si incasarile de dividente si profituri in valuta ale societatilor comerciale cu capital integral strain sau in asociere cu persoane fizice ori persoane juridice romane;
i) cheltuielile in strainatate ale persoanelor fizice rezidente in Romania, pentru operatiuni curente cum sint: calatorii turistice in grup organizat sau individual, pe cont propriu; vizite la rude sau prieteni; tratamente medicale sau procurarea de medicamente; participare la congrese, conferinte, simpozioane sau alte categorii de manifestari stiintifice, culturale, sportive etc; studii in strainatate; procurari de bunuri de uz personal si plati de servicii etc. Aceste destinatii sint exemplificative si nu limitative;
j) operatiunile de cumparari si vinzari de valuta, contra lei, efectuate de casele de schimb valutar si celelalte unitati autorizate de Banca Nationala a Romaniei pentru rezidenti si nerezidenti, persoane fizice;
k) orice alte incasari si plati in valuta, care nu se incadreaza in operatiunile de transferuri de capital cu mijloace de plata straine prevazute la

cap. 3 din prezentul regulament.


6. Persoanele juridice romane, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, sint obligate sa incaseze sumele in valuta aferente exporturilor de marfuri, executarilor de lucrari, prestarilor de servicii internationale, precum si din orice alte operatiuni si tranzactii externe in conturile bancilor comerciale romane sau straine autorizate sa functioneze in Romania.
Pentru marfurile livrate la export, se mentin si se aplica in continuare Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. V/32/1 din 10 ianuarie 1992 referitoare la intocmirea "Declaratiei de incasare valutara" si controlul valutar asupra incasarilor din activitatea de export.

7. Persoanele juridice romane, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, au dreptul sa detina si sa dispuna integral de incasarile in valuta provenind din exporturi de marfuri, executari de lucrari, prestari de servicii internationale, precum si din alte surse prevazute in prezentul regulament.
Aceste reglementari se aplica pentru incasarile in valuta provenind din livrarile de marfuri la export, efectuate incepind cu data de 4 mai 1992 si confirmate in acest sens cu data vamuirii lor prin declaratiile de incasare valutara, precum si pentru executarile de lucrari si prestarile de servicii internationale, efectuate incepind cu data de 4 mai 1992.
Incasarile valutare realizate dupa data de 4 mai 1992 si provenind din exporturi de marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii internationale, efectuate anterior datei de 4 mai 1992, urmeaza regimul valutar in vigoare pina la 4 mai 1992. Ca urmare, sumele respective in valuta vor fi utilizate, impreuna cu alte surse, pentru executarea platilor autorizate de Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor valutare anterioare acestui regulament.

8. Introducerea si scoaterea din Romania de sume in valuta efectiva (numerar), alte instrumente de plata in valuta, precum si de sume in lei in numerar se efectueaza in limitele si conditiile prevazute in normele din anexa nr. 1 la prezentul regulament.

CAP. 3

Transferurile de capital cu mijloace de plata straine
9. In sensul prezentului regulament, constituie transferuri de capital cu mijloace de plata straine sumele in valuta transferate in strainatate, indiferent de forma sub care se efectueaza - transferuri bancare, plati in numerar, compensatii de creante etc.-, care sint destinate pentru:
a) investitiile de capital in strainatate ale persoanelor juridice romane si ale persoanelor fizice romane, sub forma de investitie directa sau sub forma de participatii la capitalul social al unor firme din strainatate;
b) investitii de portofoliu (actiuni, obligatiuni, titluri de stat si alte hirtii de valoare cumparate de pe piata financiara externa de catre persoanele juridice romane si persoanele fizice romane);
c) creditele externe acordate de persoanele juridice romane si persoanele fizice romane;
d) rambursarea ratelor de credit externe primite de persoanele juridice romane si persoanele fizice romane;
e) orice alte transferuri de sume in valuta in strainatate care nu au in corespondent o contraprestatie (livrari de marfuri, executari de lucrari, prestari de servicii etc.).

10. Operatiunile de transferuri de capital prevazute la pct. 9 de mai sus sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei si se efectueaza conform celor prevazute in normele din anexa nr. 2 la prezentul regulament.

CAP. 4

Conturile in valuta ale rezidentilor si nerezidentilor
11. Persoanele juridice romane, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, pot deschide conturi in valuta numai la bancile comerciale romane si straine autorizate sa functioneze in Romania.
Detinerea de disponibilitati valutare in conturi bancare sau sub orice alta forma, in strainatate, precum si utilizarea acestor disponibilitati de catre persoanele juridice romane pot fi facute numai pe baza si in conditiile autorizarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.

12. Conturile in valuta ale persoanelor juridice romane, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, pot fi alimentate cu:
- incasari in valuta provenind din exporturi de marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii internationale, inclusiv avansuri in valuta virate de partenerii externi in contul acestor operatiuni;
- aportul la capitalul varsat in devize libere de partenerii straini la societatile comerciale constituite in Romania si majorarile ulterioare ale acestuia;
- sumele in valuta primite cu titlu de donatie, ajutor ori cu clauza de utilizare pentru anumite scopuri precizate in mod expres de ordonator (dotare, pregatirea personalului etc.);
- creditele bancare primite in valuta;
- sumele in valuta cumparate de pe piata valutara bancara rezervata operatiunilor persoanelor juridice;
- sumele in valuta realizate din activitatea de schimb valutar de catre casele de schimb valutar si celelalte societati comerciale autorizate in acest scop de Banca Nationala a Romaniei;
- cotizatiile membrilor, donatii, ajutoare etc., primite din tara sau din strainatate de persoanele juridice romane care au ca obiect de activitate activitati din domeniul social, cultural, sportiv sau de alta natura, de interes obstesc sau in interesul persoanelor fizice ori al grupurilor sociale pe care le reprezinta (organizatii, asociatii, ligi, federatii etc.);
- comisioane incasate in valuta;
- orice alte incasari in valuta provenind din relatiile cu strainatatea.

13. Din conturile in valuta ale persoanelor juridice romane, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, pot fi efectuate direct numai plati externe pentru operatiuni de cont curent (importuri, executari de lucrari si prestari de servicii internationale, dividende, deplasari externe in interes de serviciu, transferuri de profituri in strainatate in limitele si in conditiile prevazute de lege, precum si alte plati externe legate de obiectul de activitate al titularului contului).
Operatiunile de cumparare si vinzare de valuta de catre persoanele juridice romane se fac numai prin intermediul pietei valutare bancare rezervata acestei categorii de persoane, in conformitate cu normele Bancii Nationale a Romaniei emise in acest scop.
Sint interzise transferurile de valuta intre persoanele juridice romane, precum si transferurile de valuta din conturile persoanelor juridice romane in conturile persoanelor fizice. Transferuri de valuta din conturile persoanelor juridice romane in conturi ale persoanelor fizice pot fi efectuate numai pentru plati de dividende in valuta cuvenite, potrivit legii, persoanelor fizice in calitate de actionari sau asociati la societati comerciale romanesti.

14. Misiunile diplomatice, consulare si reprezentantele Romaniei in strainatate au dreptul sa detina conturi la banci din strainatate, prin care sa efectueze operatiunile de incasari si plati necesare desfasurarii activitatii lor.

15. Persoanele fizice rezidente in Romania pot detine si utiliza sumele in valuta de care dispun.
Persoanele fizice rezidente in Romania pot pastra disponibilitatile valutare in numerar sau in conturi personale la bancile comerciale autorizate sa functioneze in Romania.
Persoanele fizice romane care realizeaza venituri in valuta in strainatate pot pastra sumele respective in conturi deschise la banci in strainatate.

16. Bancile comerciale romane si straine care functioneaza in Romania si care sint autorizate sa efectueze operatiuni valutare pot deschide conturi in valuta pentru nerezidenti, persoane fizice si juridice.
Disponibilitatile din aceste conturi pot fi utilizate fara restrictii de catre titulari, prin transferuri bancare in valuta in strainatate, sau pot fi vindute, contra lei, pe piata valutara din Romania.

17. Misiunile diplomatice si consulare ale statelor straine in Romania, precum si persoanele juridice nerezidente, care sint inregistrate in Romania si realizeaza sume in lei din activitati legale pe teritoriul Romaniei, pot pastra aceste disponibilitati in conturi in lei deschise la bancile comerciale autorizate sa functioneze in Romania.
La fiecare alimentare a contului in lei, titularul acestuia are obligatia sa depuna la banca o declaratie scrisa asupra provenientei sumelor respective in lei.
Disponibilitatile din aceste conturi in lei pot fi utilizate de titulari numai pentru plati in lei pe teritoriul Romaniei.

CAP. 5

Piata valutara
18. Piata valuara in Romania se compune din:
a) piata valutara bancara rezervata operatiunilor de vinzare-cumparare de valuta, desfasurate de persoanele juridice;
b) piata caselor de schimb valutar rezervata operatiunilor de vinzare-cumparare de valuta, desfasurate de persoanele fizice.

19. Cursurile de schimb ale leului fata de valutele altor state se stabilesc pe piata valutara pe baza cererii si ofertei si cu respectarea procedurilor elaborate de Banca Nationala a Romaniei.
Organizarea si functionarea pietei valutare (pct. 18 lit. a) si b) sint prevazute in anexele nr. 3 si, respectiv, 4 la prezentul regulament.

CAP. 6

Controlul valutar
20. Bancile comerciale si celelalte persoane juridice romane autorizate sa efectueze operatiuni valutare raspund de aplicarea corecta a prevederilor prezentului regulament.
In acest scop, la efectuarea operatiunilor dispuse de clienti, bancile comerciale autorizate vor urmari ca, pe documentele ce le sint prezentate de persoanele juridice si persoanele fizice in vederea efectuarii oricarei operatiuni de transfer bancar sau de ridicare de valuta in numerar, solicitantii sa mentioneze destinatia pe care o vor da sumelor respective. Totodata, bancile comerciale vor solicita documentele justificative corespunzatoare si, dupa caz, autorizarile prevazute in prezentul regulament.
Avind in vedere prevederile normelor din anexa nr. 1 la prezentul regulament, referitoare la limita maxima de valuta efectiva (numerar) pe care persoanele fizice rezidente in Romania o pot scoate din tara, bancile comerciale pot elibera valuta in numerar pentru operatiuni valutare de cont curent sau de natura transferurilor de capital numai pina la echivalentul a 5.000 dolari S.U.A . de persoana, indiferent de categoria titularului sumei, persoana juridica sau persoana fizica. Sumele peste aceasta limita se transfera numai pe cale bancara.

21. Banca Nationala a Romaniei va supraveghea si controla respectarea prevederilor prezentului regulament.
In indeplinirea atributiilor sale de supraveghere si control asupra operatiunilor cu mijloace de plata straine si cu lei, care fac obiectul prezentului regulament, Banca Nationala a Romaniei va colabora cu bancile, ministerele, departamentele si alte autoritati guvernamentale in legatura cu operatiunile ce intra si in sfera lor de competenta.

22. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine aplicarea contraventiilor si sanctiunilor prevazute de lege.

CAP. 7

Dispozitii finale
23. Prezentul regulament intra in vigoare incepind cu data de 4 mai 1992.
Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul regulament.
Anexele nr. 3 si 4 urmeaza a fi emise si comunicate ulterior, in aceasta perioada raminind in vigoare reglementarile anterioare in acest domeniu.
Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul privind operatiunile curente si transferurile de capital cu mijloace de plata straine, emis de Banca Nationala a Romaniei la 13 mai 1991, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. V/371/21 din 6 iunie 1991, nr.
V/1275 din 12 septembrie 1991, nr. V/1906 din 29 noiembrie 1991, Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. V/1471/57 din 7 octombrie 1991, precum si orice dispozitii contrare.
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu ANEXA 1 NORME privind sumele in valuta si in lei ce pot fi introduse si scoase din Romania

I. Cu privire la sumele in valuta efectiva (numerar) ce pot fi introduse in Romania
1. Persoanele fizice pot intra in Romania cu valuta efectiva (numerar), in limita unei sume echivalente a 50.000 dolari S.U.A.
In sensul prezentelor norme, prin valuta efectiva (numerar) se inteleg biletele de banca straine si monedele straine in circulatie.

2. Limita de 50.000 dolari S.U.A. aratata la pct. 1 de mai sus constituie suma maxima in valuta efectiva (numerar) de persoana fizica si calatorie ce poate fi introdusa in Romania.
In sensul prezentelor norme, in categoria persoanelor fizice se cuprind:
- cetateni romani cu domiciliul in Romania;
- cetateni romani cu domiciliul in strainatate;
- cetateni straini cu domiciliul in strainatate;
- cetateni straini cu domiciliul in Romania;
- alte categorii de cetateni straini.
De asemenea, se cuprind persoanele fizice care sint reprezentante ale persoanelor juridice.

3. La intrarea in Romania, persoanele fizice, cetateni romani si straini, sint obligate sa declare organelor vamale romanesti sumele in valuta efectiva (numerar) aflate asupra lor, care depasesc echivalentul a 1.000 dolari S.U.A.
Declaratia vamala, vizata de vama, ramine asupra declarantului, urmind a fi prezentata la iesirea din tara, pentru justificarea valutei.

4. Sumele in valuta efectiva (numerar) ce depasesc limita de 50.000 dolari

S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat romanesti.
Pentru aceste sume, organul vamal va intocmi o chitanta de consemnare in 3 exemplare, continind elementele necesare de identificare a depunatorului si a sumei in valuta (numele si prenumele deponentului, numarul si seria pasaportului , tara care l-a eliberat, felul valutei, si suma, motivul depunerii), precum si denumirea bancii comerciale din Romania unde urmeaza sa fie depusa suma in valuta pentru consemnarea pe numele deponentului. Chitanta de consemnare se dateaza si se semneaza de catre organul vamal care a intocmit-o si care va aplica, totodata, pe aceasta stampila sa personala.
Bancile comerciale la care s-au facut depuneri de astfel de sume le pot transfera in strainatate, pe baza cererii titularului si cu retinerea de la acesta a originalului chitantei vamale de consemnare, in termen de 3 ani de la data depunerii in banca. Dupa acest termen, sumele in valuta in cauza se fac venit la bugetul statului, conform reglementarilor in vigoare.
La solutionarea cererilor de transfer in strainatate, bancile comerciale vor avea in vedere si vor aplica si celelalte reglementari in vigoare in Romania privind supravegherea si controlul tranzactiilor valutare.

5. Pentru operatiunile efectuate, vamile si bancile comerciale percep comisioanele, taxele si spezele practicate de acestea in cadrul reglementarilor si normelor specifice de lucru.
II. Cu privire la sumele in valuta efectiva (numerar) ce pot fi scoase din Romania
6. Persoanele fizice rezidente in Romania pot iesi din tara cu sume in valuta efectiva (numerar) echivalente cu maximum 5.000 dolar S.U.A./ persoana / calatorie.
Persoanele fizice rezidente in Romania sint cetatenii romani cu domiciliul in Romania, cetatenii straini cu domiciliul in Romania, precum si cetatenii straini aflati temporar in Romania care au solicitat si au obtinut statut de rezident in Romania.
In cadrul limitei de la alin. 1, scoaterea din tara a sumelor se efectueaza in urmatoarele conditii:
a) sumele in valuta efectiva (numerar) pina la 1.000 dolari S.U.A. de persoana/calatorie se pot scoate fara justificarea provenientei lor cu vreun document;
b) sumele in valuta efectiva (numerar) care depasesc 1.000 dolari S.U.A., dar pina la maximum 5.000 dolari S.U.A., pot fi scoase din tara pe baza unui document bancar (adeverinta, certificat de valuta, bulentin de schimb valutar etc.) care probeaza ca suma a fost ridicata de la banca sau provine dintr-un schimb de valuta contra lei, pe teritoriul Romaniei. Aceste sume se inscriu de catre destinatar in declaratia vamala.

7. Persoanele fizice rezidente care scot din tara sume in valuta efectiva (numerar), in limita de la pct. 6 de mai sus, le pot utiliza in strainatate pentru operatiuni curente, cum sint: cheltuieli in cadrul calatoriilor turistice in grup organizat sau individual, pe cont propriu; vizite la rude sau prieteni;
tratamente medicale sau procurarea de medicamente; participarea la congrese, conferinte, simpozioane sau alte categorii de manifestari stiintifice, culturale , sportive etc.; studii in strainatate; procurari de bunuri de consum de uz personal si plati de servicii; deplasari in interes de serviciu etc. Aceste destinatii sint exemplificative si nu limitative.
In cazul in care aceste sume ar fi destinate unor investitii de capital in strainatate (investitie directa, cumparari de actiuni, obligatiuni sau titluri de stat etc.), este necesar ca persoana fizica respectiva sa obtina o autorizatie prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.

8. In cazul in care persoanele fizice rezidente in Romania au asupra lor sume in valuta efectiva (numerar) care depasesc plafonul aratat la cap. 2 pct. 6 de mai sus, au obligatia sa le depuna la organele vamale, care le vor consemna pe numele titularilor, urmindu-se procedura de la cap. 1 pct. 4 alin. 2 si 3 din prezentele norme.

9. Persoanele fizice aflate temporar in Romania (cetateni straini cu domiciliul in strainatate) pot scoate din Romania sume in valuta efectiva (numerar) in limita sumelor declarate la intrarea in Romania. Sumele in cauza se justifica cu declaratia vamala completata la intrarea in Romania, conform cap.
1 pct. 3 din prezentele norme.
Aceste persoane pot avea, de asemenea, asupra lor sume in valuta efectiva (numerar) care provin din ridicari de conturi si transferuri bancare in Romania, ori din incasarea in Romania a cecurilor de calatorie, cecurilor bancare, cartilor de credit si a altor instrumente de plata ori de schimb valutar efectuat pe teritoriul Romaniei. Aceste sume se justifica cu un document eliberat de unitatea bancara sau o alta persoana juridica autorizata din Romania .
In cazul in care persoanele fizice in cauza au asupra lor, la iesirea din Romania, sume in valuta in numerar peste cele justificate potrivit alin. 1 si 2 de la acest punct, au obligatia sa le depuna la organele vamale, urmindu-se procedura de la cap. 1 pct. 4 din prezentele norme.

10. In cazul in care persoanele fizice incearca sa scoata din Romania valuta efectiva (numerar) peste limitele permise conform cap. 1 si 2 din prezentele norme, in forme vadit frauduloase, organele vamale vor retine aceste sume. In acest scop, se intocmeste un proces-verbal de constatare a contraventiei, in 2 exemplare, din care un exemplar se inmineaza contravenientului.
Sumele retinute se dispun de catre vama, in cont, la o banca comerciala autorizata.
Impotriva procesului verbal de contraventie, contravenientul are dreptul sa faca plingere la judecatoria din raza teritoriala a organului vamal constatator, in termen de 90 de zile de la data primirii procesului-verbal.
In baza hotaririi judecatoresti, suma in valuta confiscata se face venit la bugetul statului, conform reglementarilor in vigoare.
III. Cu privire la alte instrumente de plata in valuta
11. Persoanele fizice romane si straine pot introduce si scoate din Romania cecuri de calatorie, cecuri bancare, carti de credit si orice alte instrumente bancare similare, exprimate in valuta straina.
Limitele si conditiile aratate la cap. 1 si 2 din prezentele norme nu se refera la instrumentele de plata mentionate la alin. 1 din acest punct.
IV. Cu privire la introducerea si scoaterea de sume in lei din Romania
12. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate din Romania sume efective (numerar) mai mari de 5.000 lei de persoana/calatorie.
In sensul prezentelor norme, prin sume efective (numerar) in lei se inteleg biletele de banca si monedele romanesti in circulatie.
Cupiurile maxime admise la introducerea si scoaterea din Romania sint cele pina la 1.000 lei inclusiv.

13. La iesirea din Romania, persoanele fizice mentionate la pct. 12 de mai sus au obligatia sa declare sumele in lei care depasesc plafonul de 5.000 lei de persoana si sa le depuna organelor vamale contra chitanta de consemnare, urmindu -se procedura de consemnare similara celei de la cap. 1 pct. 4 din prezentele norme.
Deponentilor care sint cetateni romani sau cetateni straini cu domiciliul in Romania li se restituie aceste sume la intoarcerea din calatorie.
In cazul persoanelor fizice aflate temporar in Romania -cetateni straini cu domiciliul in strainatate si cetateni romani cu domiciliul in strainatate-, restituirea se poate face cu ocazia unei noi calatorii in Romania.
Termenul maxim de restituire este de 3 ani. Dupa expirarea acestui termen, sumele in cauza se fac venit la bugetul statului.

14. In cazul in care persoanele fizice incearca sa scoata din Romania sumele in lei, in numerar, peste limita permisa potrivit pct. 12 de mai sus, in forme vadit frauduloase, organele vamale vor retine aceste sume in vederea confiscarii , procedindu-se conform cap. 2 pct. 10 din prezentele norme. Totodata, in functie de gravitatea faptei, vor sesiza organele Ministerului de Interne din punctele de trecere a frontierei de stat, in vederea retinerii si declansarii procedurii de urmarire penela.

15. La intrarea in Romania, persoanele fizice nu pot introduce sume in lei peste limita de 5.000 lei de persoana/calatorie, prevazuta la pct.12 de mai sus.
Sumele in lei peste aceasta limita se confisca de organele vamale si se fac venit la bugetul statului.

16. Pentru operatiunile efectuate in cadrul prevederilor de la cap. 4, vama retine comisioanele si spezele practicate in baza reglementarilor si normelor specifice de lucru.

V. Alte dispozitii
17. Membrii reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale ale statelor straine in Romania, cetateni straini, precum si membrii familiilor lor sint scutiti de obligatiile prevazute in prezentele norme.
Aceleasi scutiri se aplica si intregului personal al reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale ale statelor straine in Romania, compus din cetateni straini, precum si membrilor familiilor lor.
Prevederile de la acest punct se aplica, de asemenea, cetatenilor straini, persoane oficiale, posesoare de pasapoarte diplomatice, in misiune temporara, in vizita sau trecere prin Romania, precum si persoanelor care se bucura de privilegii diplomatice, in baza conventiilor diplomatice la care Romania a aderat.

18. Scoaterea din Romania de titluri publice (titluri de stat) romanesti, exprimate in valuta straina, cit si a celor exprimate in lei, se poate efectua numai pe baza autorizatiei date de Banca Nationala a Romaniei.
ANEXA 2 NORME privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plata straine
1. Operatiunile de transferuri de capital cu mijloace de plata straine, prevazute la pct. 9 din regulament, sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:
a) operatiunile prevazute la pct. 9 lit. a), b) si e) din regulament, precum si creditele pe termen de peste un an se autorizeaza de Banca Nationala a Romaniei - Oficiul de Control al Devizelor.
In cazul persoanelor juridice cu capital integral sau majoritar de stat, solicitantii vor trebui sa prezinte, pentru autorizarea transferurilor prevazute la pct. 9 lit. a) si b) din regulament, avizul Ministerului Economiei si Finantelor;
b) pentru operatiunile prevazute la pct. 9 lit. c) si d) sint delegate bancile comerciale sa le autorizeze si sa le efectueze direct in baza atributiilor prevazute in autorizatiile lor de functionare.

2. Sint supuse, de asemenea, autorizarii Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul de Control al Devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice straine din valorificarea in Romania de bunuri imobiliare, precum si pensiile ce se platesc in strainatate de persoanele fizice romane. Autorizarea acestor transferuri se va da pe baza avizului Ministerului Economiei si Finantelor, intemeiat pe prevederile legale si ale acordurilor incheiate de Romania cu alte state.
Pentru obtinerea avizului Ministerului Economiei si Finantelor si a autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, solicitantii vor prezenta documentatia din care sa rezulte sursa de provenienta a sumei pentru care se solicita transferul in strainatate, precum si dovada scrisa din partea organelor financiare ca titularul sumei nu are debite in Romania reprezentind impozite sau alte obligatii legale de plata, fata de stat, neachitate.

3. Bancile comerciale vor tine evidenta tuturor operatiunilor reprezentind transferuri de capital executate si le vor raporta Bancii Nationale a Romaniei, conform modelului alaturat.
MODEL Banca..........
Directia.........
S I T U A T I A operatiunilor de transferuri de capital efectuate in luna.... 199...
-------------------------------------------------------------------------------Nr. Titularul Nr. si data Modalitatea Tara Scopul Nr. si crt. si adresa Suma documentului de efectuare si (desti- data bancar (transfer banca natia) autorizabancar, ridi- unde sumei tiei sau care numerar, s-a tran- aprobarii etc. ) efec- sfe- de trantuat rate sfer transferul -----------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------------Director, NOTA:
Situatia se intocmeste centralizat de bancile comerciale si se remite Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul de Control al Devizelor pina la data de 10 a lunii urmatoare.


Marți, 19 martie 2019, 13:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.