LEGE nr.8 din 8 martie 1993
pentru ratificarea Acordului european privind marile linii de transport international combinat și instalatii conexe (A.G.T.C.), incheiat la Geneva la 1 februarie 1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 60/24 mar. 1993

LEGE NUMAR: 8 DIN 08/03/93 pentru ratificarea Acordului european privind marile linii de transport international combinat si instalatii conexe (A.G.T.C.), incheiat la Geneva la 1 februarie 1991

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL Nr. 60 DIN 24/03/93
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Acordul european privind marile linii de transport international combinat si instalatii conexe (A.G.T.C.), incheiat la Geneva la 1 februarie 1991.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 februarie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE ACORDUL EUROPEAN privind marile linii de transport international combinat si instalatii conexe (A.G.T.C.) (TRADUCERE) Partile contractante, dorind sa faciliteze transportul international de marfuri, cunoscind ca transportul international de marfuri ar trebui sa se dezvolte ca urmare a cresterii schimburilor internationale, constiente de consecintele negative pe care o asemenea evolutie ar putea sa le aiba asupra mediului inconjurator, subliniind importanta rolului transportului combinat pentru usurarea solicitarilor pe reteaua rutiera europeana mai ales in traficul trans-alpin si pentru a limita daunele asupra mediului inconjurator, convinsi ca, pentru a face transportul international combinat in Europa mai eficient si mai atractiv pentru clienti, este indispensabil sa se realizeze un cadru juridic care sa stabileasca un plan coordonat pentru dezvoltarea serviciilor de transport combinat si a infrastructurii necesare pentru exploatarea acestor servicii, pe baza parametrilor si a normelor de performante convenite pe plan international, au cazut de acord asupra celor ce urmeaza:

CAP. 1

Generalitati

ART. 1
Definitii In sensul prezentului acord:
a) expresia transport combinat desemneaza transportul de marfuri intr-o unitate unica de transport utilizind mai mult de un mod de transport;
b) expresia retea de mari linii de transport international combinat desemneaza toate liniile de cale ferata considerate ca importante pentru transportul international combinat, daca:
(i) sint utilizate in mod curent in cadrul transportului international combinat regulat (de exemplu box-palete, conteinere, semiremorci);
(ii) servesc drept linii de acces importante pentru transportul international combinat;
(iii) este prevazut ca ele sa devina in viitorul apropiat linii importante de transport combinat (asa cum sint definite la pct. (i) si (ii));
c) expresia instalatii conexe desemneaza terminale de transport combinat, punctele de trecere a frontierei, statiile unde se efectueaza schimburile grupelor de vagoane, statiile in care se schimba ecartamentul, precum si porturile sau legaturile prin nave feribot, care joaca un rol important in transportul international combinat.

ART. 2
Definirea retelei Partile contractante adopta prevederile prezentului acord sub forma unui plan international coordonat pentru crearea si exploatarea unei retele de mari linii de transport international combinat si de instalatii conexe, denumite in continuare retea de transport international combinat, pe care ele inteleg sa-l realizeze in cadrul programelor nationale.
Reteaua de transport international combinat este constituita din linii de cale ferata indicate in anexa nr. 1 la prezentul acord, precum si din terminale de transport combinat, punctele de trecere a frontierei, statiile de schimbare a ecartamentului si porturile sau legaturile cu nave feribot care au importanta deosebita pentru transportul international combinat, care sint cuprinse in anexa nr. 2 la prezentul acord.

ART. 3
Caracteristicile tehnice ale retelei Liniile de cale ferata ale retelei de transport international combinat vor fi conforme caracteristicilor enumerate in anexa nr. 3 la prezentul acord sau vor fi aduse, in conformitate cu prevederile acestei anexe, in cadrul lucrarilor de imbunatatiri care vor trebui sa fie efectuate in cadrul programelor nationale.

ART. 4
Obiective operationale In scopul facilitarii serviciilor de transport international combinat in cadrul retelei de transport international combinat, partile contractante vor lua masurile adecvate ca sa fie aplicati parametrii de performanta si normele minime referitoare la trenurile de transport combinat si la instalatiile conexe,care se mentioneaza in anexa nr. 4 la prezentul acord.

ART. 5
Anexe Anexele la prezentul acord fac parte integranta din acest acord.
Anexele suplimentare, acoperind alte aspecte ale transportului combinat, vor fi adaugate la acest acord conform procedurii de amendare descrise in art. 12.

CAP. 2

Dispozitii finale

ART. 6
Desemnarea depozitarului Secretarul general al O.N.U. este depozitarul acestui acord.

ART. 7
Semnare
1.Prezentul acord va fi deschis pentru semnare in perioada de la 1 aprilie 1991 la 31 martie 1992, la Oficiul O.N.U. din Geneva, de catre statele care sint fie membre ale Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, fie admise in comisie cu statut consultativ, in conformitate cu paragrafele 8 si 11 ale mandatului comisiei.

2.Aceste semnaturi vor fi supuse ratificarii, acceptarii sau aprobarii.

ART. 8
Ratificare, acceptare sau aprobare
1. Prezentul acord se supune ratificarii, acceptarii sau aprobarii in conformitate cu paragraful 2 al art.7.

2. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea va fi efectuata prin depunerea unui instrument la secretarul general al O.N.U.

ART. 9
Aderare
1. Prezentul acord va fi deschis pentru aderare de catre orice stat mentionat in paragraful 1 al art. 7, incepind cu 1 aprilie 1991.

2. Aderarea va fi efectuata prin depunerea unui instrument pe linga secretarul general al O.N.U.

ART. 10
Intrarea in vigoare
1. Prezentul acord va intra in vigoare la 90 de zile dupa data la care guvernele a opt state vor fi depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, cu conditia ca una sau mai multe linii ale retelei de transport international combinat sa lege in mod continuu teritoriile a cel putin patru dintre statele care au depus un astfel de instrument.

2. In cazul in care conditia de mai sus nu este indeplinita, acordul va intra in vigoare la 90 de zile dupa data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, care va permite indeplinirea conditiei mentionate.

3. Pentru fiecare stat care va depune un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare dupa data de la care curge perioada de 90 de zile specificata in paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, acordul va intra in vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului mentionat.

ART. 11
Limite de aplicare a acordului
1. Nici o dispozitie a acestui acord nu va fi interpretata ca interzicind unei parti contractante luarea de masuri, compatibile cu prevederile Cartei Natiunilor Unite si limitate la cerintele situatiei, pe care le considera necesare pentru securitatea sa externa sau interna.

2. Astfel de masuri, care trebuie sa fie temporare, vor fi notificate imediat depozitarului, cu specificarea naturii lor.

ART. 12
Reglementarea diferendelor
1. Orice diferend intre doua sau mai multe parti contractante, care este legat de interpretarea sau aplicarea prezentului acord si pe care partile in litigiu nu-l pot reglementa prin negociere sau prin alte mijloace, va fi supus arbitrajului daca oricare dintre partile contractante in litigiu cere acest lucru si va fi in consecinta transmis unuia sau mai multor arbitri alesiprin acord reciproc de partile in litigiu.
Daca partile in litigiu nu ajung la o intelegere asupra alegerii unui arbitru sau unor arbitri in termen de 3 luni de la cererea de arbitrare, oricare dintre aceste parti va putea cere secretarului general al Natiunilor Unite sa desemneze un arbitru unic, caruia ii va fi transmis prin decizie diferendul.

2.Decizia arbitrului sau arbitrilor desemnat/desemnati in conformitate cu paragraful 1 al acestui articol va fi obligatorie pentru partile contractante in litigiu.

ART. 13
Rezerve In momentul semnarii prezentului acord sau al depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aderare, orice stat va putea notifica depozitarului ca nu se considera legat de art. 12 al acestui acord.

ART. 14
Procedura de amendare a prezentului acord
1. Prezentul acord va putea fi amendat in conformitate cu procedura specificata in cadrul acestui articol, cu exceptiile prevazute la art. 15 si 16.

2. La cererea unei parti contractante, orice amendament propus de aceasta la acord va fi examinat de catre Grupul de lucru al Comisiei Economice O.N.U.
pentru Europa privind transportul combinat.

3. Daca amendamentul este adoptat de o majoritate de 2/3 dintre partile contractante prevazute si votante, el va fi comunicat de catre secretarul general O.N.U. tuturor partilor contractante, pentru acceptare.

4. Orice propunere de amendament comunicata in conformitate cu dispozitiile paragrafului 3 al acestui articol va intra in vigoare, pentru toate partile contractante, la 3 luni dupa expirarea unei perioade de 12 luni care urmeaza datei comunicarii sale, cu conditia ca in cursul acestei perioade de 12 luni sa nu fi fost notificata secretarului general al O.N.U. nici o obiectie la propunerea de amendament facuta de catre un stat care este parte contractanta.

5. Daca o obiectie la propunerea de amendament a fost notificata conform dispozitiilor paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat ca nefiind acceptat si nu va avea absolut nici un efect.

ART. 15
Procedura de amendare a anexelor nr. 1 si 2
1. Anexele nr. 1 si 2 ale acestui acord vor putea fi amendate in conformitate cu procedura stipulata in prezentul articol.

2. La cererea unei parti contractante orice amendament propus de catre aceasta la anexele nr. 1 si 2 va fi examinat de catre Grupul de lucru privind transportul combinat din cadrul C.E.E./O.N.U.

3. Daca propunerea de amendament este adoptata de catre majoritatea partilor contractante prezente si votante, ea va fi comunicata, pentru acceptare, de catre secretarul general al Natiunilor Unite partilor contractante direct interesate.
In sensul prezentului articol, o parte contractanta este considerata ca fiind direct interesata daca, in cazul includerii unei noi linii, a unui terminal important, a unui punct de trecere a frontierei, a unei statii de schimbare a ecartamentului, a unui port sau a unei legaturi feribot, ori in cazul modificarii acestor instalatii, teritoriul sau este traversat de aceasta linie sau este direct legat la terminalul important, sau daca terminalul important, punctul de trecere a frontierei, statia de schimbare a ecartamentului sau punctul terminal al portului legaturii feribot mentionate sunt situate pe teritoriul sau.

4. Orice propunere de amendament comunicata conform dispozitiilor paragrafelor 2 si 3 ale prezentului articol va fi considerata acceptata daca, in cadrul unei perioade de 6 luni de la data comunicarii sale de catre depozitar, nici una dintre partile contractante direct interesate nu a notificat secretarului general al Natiunilor Unite obiectiile sale la amendamentul propus.

5. Orice amendament astfel acceptat va fi comunicat de catre sectretarul general al Natiunilor Unite tuturor partilor contractante si va intra in vigoare dupa 3 luni de la data comunicarii sale de catre depozitar.

6. Daca o obiectie la amendamentul propus a fost notificata in conformitate cu prevederile paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat ca nefiind acceptat si nu va avea absolut nici un efect.

7. Depozitarul va fi informat cu promptitudine de catre Secretariatul Comisiei Economice pentru Europa asupra partilor contractante care sint direct vizate de o propunere de amendament.

ART. 16
Procedura de amendare a anexelor nr. 3 si 4
1. Anexele nr. 3 si 4 ale prezentului acord vor putea fi amendate in conformitate cu procedura specificata in prezentul articol.

2. La cererea unei parti contractante, orice amendament propus de catre aceasta la anexele nr. 3 si 4 va fi examinat de catre Grupul de lucru privind transportul combinat al C.E.E./O.N.U.

3. Daca amendamentul este adoptat cu o majoritate de 2/3 dintre partile contractante prezente si votante, amendamentul va fi comunicat de catre secretarul general al Natiunilor Unite tuturor partilor contractante, in vederea acceptarii.

4. Orice propunere de amendament comunica in conformitate cu dispozitiile paragrafului 3 al prezentului articol va intra in vigoare la expirarea unei perioade de 6 luni de la data comunicarii sale, in afara situatiei in care 1/5 dintre partile contractante au notificat secretarului general al Natiunilor Unite obiectiile lor la amendamentul propus. Astfel, amendamentul va intra in vigoare pentru toate partile contractante, cu exceptia celor care, anterior datei intrarii lui in vigoare, vor fi notificat secretarului general refuzul de a accepta amendamentul propus.

5. Orice amendament acceptat va fi comunicat de catre secretarul general tuturor partilor contractante si va intra in vigoare dupa 3 luni de la data comunicarii sale.

6. Daca o obiectie la amendamentul propus a fost comunicata in conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat ca nefiind acceptat si nu va avea absolut nici un efect.

ART. 17
Clauza de protectie Dispozitiile acestui acord nu pot prevala fata de cele pe care anumite state sint obligate sa le aplice intre ele in conformitate cu alte tratate multilaterale, cum ar fi Tratatul de la Roma din 1957, care a instituit Comunitatea Economica Europeana.

ART. 18
Denuntarea
1. Orice parte contractanta va putea denunta prezentul acord prin notificare scrisa adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Denuntarea va avea efect dupa un an de la data primirii de catre secretarul general a notificarii mentionate.

ART. 19
Incetarea valabilitatii acordului Daca se constata ca, dupa intrarea in vigoare a prezentului acord, numarul statelor care sint parti contractante s-a redus la mai putin de opt in timpul unei perioade oarecare de 12 luni consecutive, prezentul acord va inceta sa aiba efect dupa 12 luni de la data la care al 8-lea stat va fi incetat sa mai fie parte contractanta la prezentul acord.

ART. 20
Notificari si comunicari facute de catre depozitar In afara notificarilor si comunicarilor care ar putea fi specificate in cadrul acestui acord, functiile de depozitar ale secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite vor fi cele precizate in partea a VII-a a Conventiei de la Viena asupra dreptului tratatelor, incheiata la Viena la 23 mai 1969.

ART. 21
Texte autentice Originalul acestui acord, ale carui texte in limbile engleza, franceza si rusa sint autentice in mod egal, va fi depozitat la secretarul general al Natiunilor Unite.
Drept pentru care, subsemnatii, fiind autorizati in mod oficial, au semnat acest acord.
Incheiat la Geneva la 1 februarie 1991.
ANEXA 1 LINII DE CALE FERATE importante pentru transportul international combinat N O T A:
S-au reprodus numai referirile la Romania.
NOTA GENERALA si explicarea numerelor de ordine ale liniilor "C-E" indica liniile de cale ferata, in principal identice cu liniile E pertinente Acordului european privind marile linii internationale de cale ferata (AGC) din 1985.
"C" indica alte itinerarii importante pentru transportul international combinat. Numerele de ordine ale liniei "C" sint identice cu cele ale liniei E cea mai apropiata si sint urmate, uneori, de un numar s de serie.
Numarul de ordine E a fost indicat pentru a facilita trimiterea la liniile figurind in AGC si efectuarea comparatiei cu acestea. El nu indica in nici un fel daca statele sint sau nu parti contractante la AGC sau au intentia sa devina.
Simboluri utilizate ( ) statii ce se afla in afara tarii avute in vedere -------- alte itinerarii - - - - - parte a unei linii AGC importante pentru transportul international combinat (priveste numai liniile C-E) ..........parte a unei linii importante pentru transport combinat, dar care nu face parte din linia AGC pertinenta (priveste numai liniile C-E) ROMANIA C-E (Ungheni-)Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu(-Ruse) C 95 Craiova-Calafat-(-Vidin) C-E 54 Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti C-E 56 (Lokoshaza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti C-E 562 Bucuresti-Constanta ANEXA 2 I N S T A L A T I I importante pentru transportul international combinat

A. Terminale importante pentru transportul international combinat Bucuresti Constanta Craiova Oradea

B. Puncte de trecere a frontierei importante pentru transportul international combinat Lokoshaza (MAV)-Curtici (CFR) Iasi (CFR)-Ungheni (SZD) Giurgiu (CFR)-Ruse (BDZ) Numele fiecarui punct de trecere a frontierei este urmat intre paranteze de sigla companiei de cale ferata care exploateaza statia corespunzatoare.
Daca in lista se mentioneaza numai un singur punct de trecere, aceasta inseamna ca statia este utilizata in comun de doua companii de cale ferata.

C. Punctele de schimbare a ecartamentului, importante pentru transportul international combinat Iasi-Ungheni N O T A:
Punctele de schimbare a ecartamentului sint, de asemenea, puncte de trecere a frontierei.
Atunci cind schimbarea osiilor sau transbordarea unitatilor de incarcare pe vagoane de ecartament diferit se efectueaza intr-o singura statie numele acestei statii este subliniat.

D. Legaturi/porturi pentru feribot, care fac parte din reteaua de transport international combinat Samsun-Constanta (Turcia-Romania) N O T A:
Cu exceptia legaturii Stanrear-Larne si Messina-Villa S. Giovanni, legaturile prin feribot corespund, de asemenea, punctelor de trecere a frontierei.
ANEXA 3 CARACTERISTICI TEHNICE ale retelei liniilor mari de transport international combinat Note preliminare Parametrii sint rezumati in tabelul ce urmeaza. Valorilor indicate in coloana A a tabelului trebuie privite ca obiective importante ce urmeaza a fi atinse in conformitate cu planurile nationale de dezvoltare a cailor ferate.
Orice indepartare de la aceste valori trebuie considerata ca exceptie.
Liniile au fost impartite in doua pricipale categorii:
a) linii existente, capabile de a fi imbunatatite acolo unde se poate; adesea este dificil si uneori imposibil sa li se modifice, de exemplu, caracteristicile geometrice si cerintele fata de asemenea linii trebuie sa fie moderate;
b) linii noi, ce urmeaza a fi construite.
Prin analogie, specificatiile indicate in tabelul ce urmeaza sint, de asemenea, aplicabile, in caz ca este posibil, serviciilor de feribot care fac parte integranta din reteaua feroviara.
Parametrii de infrastructura ai retelei marilor linii de transport international combinat ---------------------------------------------------------------------------A B -----------------------------------------Linii existente care corespund Linii noi conditiilor de infrastructura si linii ce trebuie imbunatatite sau reconstruite -------------------------------in prezent obiectiv ---------------------------------------------------------------------------
1. Numar de cai nespecificat 2
2. Gabaritul de incarcare a vehiculelor U.I.C. B(2))
3. Distanta minima dintre axele cailor 1) 4,0 m 4,2 m
4. Viteza minima de calcul 100 Km/h(3)) 120 Km/h(3)) 120Km/h(3)
5. Masa autorizata pe osie vagoane 100Km/h 20 t 22,5 t 22,5 t 120Km/h 20 t 20 t 20 t
6. Declivitate maxima (1) nespecificat 12,5 mm/m
7. Lungimea utila minima a cailor de evitare 600 m 750 m 750 m ---------------------------------------------------------------------------1) Nu se refera in special la transportul combinat, dar este recomandat pentru transportul international combinat eficient 2) U.I.C.-Uniunea Internationala a Cailor Ferate.
3) Norme minime aplicabile trenurilor de transport combinat (vezi anexa nr. 4 ).
Explicatii privind parametrii prezentati in tabelul de mai sus
1. Numar de cai Linii de transport international combinat trebuie sa ofere o capacitate sporita si o mai mare precizie de miscare.
In principiu, nu este posibil sa se raspunda acestor doua exigente decit prin linii cu cel putin doua cai: totusi, liniile cu o cale ar putea fi acceptate cu conditia sa raspunda celorlalti parametri prevazuti in acord.

2. Gabaritul vehiculelor Este vorba de gabaritul minim pe liniile de transport international combinat.
Pe liniile noi, adoptarea unui gabarit important nu implica, in general, decit un cost marginal de investitii limitate, ceea ce permite sa se mentina gabaritul C1 al U.I.C.
Gabaritul C1 permite, in special:
-transportul vehiculelor si ansamblurilor rutiere utilitare (camioane si remorci, vehicule articulate, tractoare si semiremorci) la gabaritul rutier european (inaltime 4 m, latime 2,5 m), pe vagoane speciale al caror plan de incarcare se gaseste la 60 cm deasupra nivelului caii ferate;
-transportul semiremorcilor rutiere obisnuite, cu o latime de 2,50 m si o inaltime de 4 m pe vagoane buzunar echipate cu boghiuri normale;
-transportul conteinerelor I.S.O cu o latime de 2,44 m si o inaltime de 2,90 m pe vagoane platforma obisnuite;
-transportul box-paletelor cu o latime de 2,50 m pe vagoane platforma obisnuite;
-transportul conteinerelor/box-paletelor cu o latime de 2,6 m si o inaltime de 2,9 m pe vagoane corespunzatoare.
Liniile existente care traverseaza regiuni muntoase (Pirineii, Masivul Central, Alpii, Jura, Apeninii, Carpati etc.) prezinta numeroase tuneluri cu gabarit de unitate tehnica sau cu gabarite usor superioare ca inaltimea in ceea ce priveste axul caii. In aproape toate cazurile, marirea pina la gabaritul C1 al U.I.C. este imposibila din punct de vedere economic si financiar.
Gabaritul B al U.I.C. este deci avut in vedere pentru aceste linii. El permite, in special:
-transportul conteinerelor I.S.O. cu o latime de 2,44 m si o inaltime de 2,90 m pe vagoane platforma portconteinere ale caror planuri de incarcare se gasesc la o inaltime de 1,18 m deasupra nivelului caii ferate;
-transportul box-paletelor cu o latime de 2,50 m si o inaltime de 2,60 m pe vagoane platforma normale (planul de incarcare avind o inaltime de 1,246 m);
-transportul semiremorcilor cu vagoane buzunar;
-transportul conteinerelor/box-paletelor cu o latime de 2,6 m si o inaltime de 2,9 m pe vagoane speciale cu plan de incarcare jos.
Majoritatea liniilor de transport international combinat au cel putin gabaritul B al U.I.C.
La celelalte linii realizarea acestui gabarit nu necesita, in general, investitii importante.

3. Viteza minima de calcul Viteza minima de calcul determina alegerea caracteristicilor geometrice ale traseului (raza curbei si virajul), a instalatiei de securitate (distanta de frinare) si a coeficientilor de frinare ai materialului rulant.

4. Masa autorizata pe osie Este vorba de masa autorizata pe osie pe care marile linii internationale trebuie sa poata sa o suporte.
Liniile de transport international combinat trebuie sa poata absorbi traficul materialului cel mai modern, prezent si viitor, si, in mod special: al vagoanelor avind o masa pe osie de 20 t, care corespunde clasei C a U.I.C.; s-a mentinut o masa pe osie de 22,5 t pina la 100 Km/h, conform hotaririlor recente ale U.I.C.
Limitarea masei pe osie la 20 t pentru 120 Km/h corespunde reglementarii

U.I.C. Masa pe osie indicata este valabila pentru un diametru al rotii egal sau superior cifrei de 840 mm, conform reglementarii U.I.C.

5. Lungimea utila minima a cailor de evitare Lungimea utila minima a cailor de evitare a liniilor de transport international combinat este importanta pentru trenurile de transport combinat (vezi anexa nr. 4).
ANEXA 4 PARAMETRII DE EFICIENTA FEROVIARA SI NORME MINIMALE APLICABILE INFRASTRUCTURILOR

A. Conditii de indeplinit pentru a asigura eficienta serviciilor de transport international combinat
1. Pentru a garanta o fluenta eficienta si rapida a transporturilor, ceruta de metodele moderne de fabricatie si distributie a marfurilor, serviciile internationale de transport combinat vor trebui sa satisfaca, in principal, urmatoarele conditii:
a) plecari/sosiri conforme cerintelor clientelei (in particular limite de intirziere pentru incalcarea si punerea la dispozitie rapida a marfurilor), servicii regulate;
b )rapiditatea transportului din poarta in poarta, o buna punctualitate, termene sigure de transport;
c) informatii sigure si oportune asupra formalitatilor de transport, documentatie simpla, risc de paguba redus;
d) capacitatea de a transporta toate tipurile de conteinere standardizate si toate unitatile de incarcare care pot fi transportate prin intermediul transporturilor rutiere internationale in Europa. In acest context trebuie sa se tina seama de evolutia previzibila privind greutatile si dimensiunile unitatilor de incarcare.

2. Aceste conditii vor trebui sa fie satisfacute prin intermediul urmatoarelor:
a) o viteza de transport ridicata (masurata din punctul de plecare pina la locul de destinatie, tinind cont de toate opririle), care va trebui sa fie aproximativ aceeasi cu cea a transportului de la cap la cap pe sosea sau chiar superioara acestei viteze;
b) utilizarea orelor in timpul carora destinatarii nu lucreaza (de ex.transportul de noapte), pentru a le livra marfurile dimineata devreme, asa cum doresc clientii;
c) instalatii si capacitati de infrastructura adecvate si suficiente (de ex.
gabarite de incarcare corespunzatoare);
d) trenuri directe, daca este posibil (adica excluderea sau reducerea la minimum a transbordarilor, pe alte trenuri in parcursul de transport al marfurilor);
e) masuri de organizare destinate sa amelioreze fluenta traficului cu ajutorul sistemelor moderne de telecomunicatii.

3. Pentru a satisface conditiile definite mai sus, trenurile si instalatiile de infrastructura trebuie sa fie suficient de eficiente, adica ele trebuie sa indeplineasca anumite norme minimale, care trebuie sa fie respectate de catre toate autoritatile care intervin intr-o legatura de transport data.

4. Parametrii de performanta si normele de mai jos au fost stabilite in particular pentru volume importante de transport international, adica pentru legaturile pe care exista un trafic regulat de trenuri directe sau, cel putin, de grupe de vagoane importante. Trenurile de marfa clasice vor putea, cu toate acestea, sa continue sa exploateze vagoane izolate sau transporturi speciale, daca aceasta corespunde nevoilor clientelei si ale companiilor de cale ferata interesate.

B. Paremetrii de performanta pentru trenuri
5. Trenurile utilizate pentru transportul international combinat trebuie sa indeplineasca urmatoarele norme minimale:
---------------------------------------------------------------------------Norme minimale In prezent Obiective ---------------------------------------------------------------------------Viteza minima de calcul 100 km/h 120 km/h Lungimea trenurilor 600 m 750 m Greutatea trenurilor 1.200 t 1.500 t Incarcarea pe osie (la vagoane de marfa) 20 t 20 t (22,5 t la o viteza de 100km/h) ---------------------------------------------------------------------------Aceste cifre trebuie atinse aproximativ pina in anul 2000.Ele nu exclud normele cele mai ridicate atinse anterior, din moment ce aceste norme impiedica dezvoltarea internationala a transportului combinat.
Daca nu este posibila formarea de trenuri directe, trenurile trebuie sa fie compuse, daca este posibil, dintr-un numar redus de grupe de vagoane, in cadrul carora toate unitatile vor trebui sa aiba aceeasi destinatie. Nu trebuie sa existe nici opriri tehnice in parcurs, nici controale la trecerea frontierei.

6. Materialul rulant trebuie sa raspunda normelor de mai sus referitoare la viteza si la incarcarea pe osie, precum si sa fie in masura sa transporte toate unitatile de incarcare, la care trebuie avute in vedere greutatea si dimensiunile.

7. Trenurile de transport combinat trebuie sa fie considerate ca beneficiind de prioritate absoluta. Orarele lor trebuie sa fie concepute astfel incit sa raspunda necesitatilor clientelei care doreste servicii de transport fiabile si regulate.

C. Norme minimale aplicabile cailor ferate
8. Liniile de cale ferata destinate sa serveasca transportul combinat trebuie sa aiba o capacitate zilnica suficienta pentru a evita timpii de asteptare pentru trenurile de transport combinat.
Aceste trenuri nu trebuie sa fie intirziate din cauza orelor nelucratoare.

9. Pentru modernizarea liniilor de cale ferata se vor aplica parametrii de infrastructura indicati in anexa nr. 3.

D. Norme minimale aplicabile statiilor de plecare si de destinatie
10. Pentru manipularea eficienta a marfurilor in statii trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) timpul care se scurge, pe de o parte, intre ora limita fixata pentru acceptarea marfurilor si plecarea trenurilor si, pe de alta parte, intre sosirea trenurilor si ora la care vagoanele sint gata pentru descarcarea unitatilor de incarcare nu trebuie sa depaseasca o ora, cel putin pentru a face posibila satisfacerea clientelei prin alte mijloace in ceea ce priveste ora limita de acceptare sau cea la care marfurile sint disponibile;
b) perioada de asteptare pentru livrarile cu vehicule rutiere sau colectarea unitatilor de incarcare trebuie sa fie cit mai scurta posibil (maximum 20 minute);
c) amplasarea statiei trebuie sa fie aleasa astfel incit:
-sa fie usor si rapid accesibila pe sosea de la centrele economice;
-in cadrul retelei feroviare sa fie legata de liniile de mare distanta si, pentru legaturile de transport cu traficul prin intermediul grupelor de vagoane, sa existe acces usor pentru trenurile de marfa rapide care asigura transportul combinat.

11. Normele minimale aplicabile statiilor intermediare, stipulate mai jos, se vor aplica, de asemenea, statiilor de plecare si de destinatie.

E. Norme minimale aplicabile statiilor intermediare
12. Opririle in parcurs, care pot fi necesare pentru trenurile care servesc transportul combinat, din motive tehnice sau operationale, de exemplu in punctele de schimbare a grupelor de vagoane sau de schimbare a ecartamentului, vor servi, in acelasi timp, pentru a efectua operatiuni care ar necesita, de asemenea, alte opriri (de ex. controalele la frontiera, schimbare de locomotiva) . Prescriptiile pe care trebuie sa le respecte infrastructura acestor posturi intermediare sint urmatoarele:
-sa dispuna de o capacitate zilnica suficienta pe liniile afluente, pentru a evita intirzierile trenurilor pentru transport combinat;
-intrarile si iesirile pe linia afluenta trebuie sa permita trenurilor intrarea si iesirea fara intirziere. Capacitatea lor trebuie sa fie suficienta pentru a evita intirzierile trenurilor pentru transport combinat la sosire si la plecare;
-sa dispuna de o capacitate suficienta de cai pentru diversele tipuri de cai, asa cum se cere pentru operatiunile specifice de efectuat intr-o statie in particular pentru caile de intrare/iesire, caile de formare, caile de triaj si de tragere, caile de incarcare si cele de schimbare a ecartamentului.
Caile enumerate mai sus trebuie sa aiba gabarite corespunzatoare celor ale liniilor de cale ferata care se vor utiliza (U.I.C. B sau U.I.C. C1).
Lungimea liniilor trebuie sa fie suficienta pentru a putea primi trenuri intregi de transport combinat.
Pentru tractiunea electrica, caile trebuie sa poata fi utilizate de catre locomotive cu tractiune electrica (in statiile de frontiera: de catre locomotive cu tractiune electrica pentru calea ferata corespondenta).
Capacitatea de transbordare, de schimbare a grupelor de vagoane, de schimbare a ecartamentului si de control la frontiere va trebui sa garanteze ca opririle obligatorii vor fi cit mai scurte posibil.
a) Posturi de schimbare a grupelor de vagoane
13. Daca este posibil, transportul combinat va trebui sa fie asigurat de catre trenuri directe intre garile de plecare si de sosire. Daca acest lucru nu este viabil din punct de vedere economic din cauza unui volum scazut de marfuri transportate si daca transbordarea marfurilor care fac obiectul transportului combinat este in consecinta obligatorie, acesta va trebui sa se faca cel putin prin grupe de vagoane. Opririle necesare pentru efectuarea acestor operatiuni nu trebuie sa depaseasca 30 minute fiecare. Acest lucru trebuie sa fie posibil daca trenurile sint formate in consecinta (distantele parcurse vor trebui sa fie cit mai lungi posibil, chiar daca aceasta implica treceri de frontiere) si daca posturile de schimbare a grupelor de vagoane sint echipate cu o infrastructura adecvata.
b) Puncte de trecere a frontierelor
14. Trenurile exploatate in transportul combinat trebuie sa parcurga, in masura posibilitatilor, distante mari, incluzind treceri de frontiere, pina la o statie in care este indispensabila schimbarea grupelor de vagoane sau pina la destinatiile lor finale, fara sa fie necesar sa se opreasca pe parcursul traseului.
In masura posibilitatilor, nu vor exista opriri la frontiere, sau, daca acest lucru este inevitabil, va trebui ca opririle sa fie foarte scurte (maximum 30 minute). La aceste conditii se va ajunge prin urmatoarele:
-neprocedind la operatiuni efectuate in mod normal la frontiera, sau, daca acest lucru este imposibil, deplasind aceste operatiuni in alte posturi situate in interiorul tarii, unde trenurile trebuie sa opreasca in mod obligatoriu din motive tehnice si/sau administrative;
-facind cel mult o singura oprire la statiile de frontiera comune.
c) Puncte de schimbare a ecartamentului
15. Vor trebui puse la punct metode concomitent rapide si economice pentru a raspunde necesitatilor acestui domeniu. La transbordarea unitatilor de incarcare in vagoane cu alt gabarit,prescriptiile enuntate mai sus pentru transbordarile in statii se vor aplica in mod analog. Opririle in punctele de schimbare a ecartamentului trebuie sa fie, de asemenea, cit mai scurte posibil. Capacitatile disponibile pentru efectuarea acestor schimbari de ecartament sau pentru aceasta transbordare trebuie sa fie suficiente pentru a garanta timpul redus de oprire.
d) Legaturi prin nave/porturi feribot
16. Serviciile de transport trebuie sa corespunda serviciilor de transbordare propuse. Opririle in porturi pentru marfurile care fac obiectul transportului combinat sa fie cit mai scurte posibil (maximum o ora daca este posibil).
Pentru a obtine acest rezultat, in afara unei infrastructuri adecvate a statiei de transbordare in care se efectueaza transbordarea si a navelor feribot adecvate (a se vedea mai jos paragraful 17), se vor realiza urmatoarele masuri:
-aplicarea conditiilor enumerate la paragraful 14, referitoare la masurile necesare de control la frontiere;
-coordonarea orarelor navelor feribot cu cele ale trenurilor si obtinerea rapida de informatii in scopul accelerarii incarcarii navelor si/sau a formarii trenurilor.

17. Navele feribot utilizate pentru transportul combinat trebuie sa respecte urmatoarele prescriptii:
- Nave cu dimensiuni si de tipuri adecvate la exigentele unitatilor de incarcare/vagoanelor de marfa utilizate.
- Incarcarea/descarcarea rapida a vaselor si stocarea unitatilor de incarcare /vagoanelor conform cu prescriptiile corespunzatoare transportului ulterior pe calea ferata (separarea transportului combinat de cel de calatori si/sau de transporturile rutiere, acolo unde este cazul).
- Daca unitatile de incarcare ramin pe vagoane in timpul traversarii, navele feribot trebuie sa permita accesul usor, iar operatiunile de triere care necesita un timp mai indelungat nu sint necesare.
Gabaritul, masa pe osie etc. trebuie sa fie conforme cu parametrii liniei, enumerati in anexa nr. 3.
- Daca transbordarea unitatilor de incarcare trebuie sa se efectueze fara vagoanele respective, eventualul transport de efectuat pe sosea intre portul pentru feribot si statia feroviara trebuie sa fie caracterizat prin distante scurte si prin bune legaturi rutiere.


Vineri, 12 august 2022, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.