HOTĂRÂRE nr.700 din 14 decembrie 1993
privind deschiderea punctelor de control pentru trecerea frontierei Turnu (Romania) - Battanyia (Ungaria), Salonta (Romania) - Mehkerek (Ungaria)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 14/20 ian. 1994

HOTARIREA Nr. 700 din 14 decembrie 1993 privind deschiderea punctelor de control pentru trecerea frontierei Turnu (Romania) - Battanyia (Ungaria), Salonta (Romania) - Mehkerek (Ungaria)

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 14 din 20 ianuarie 1994 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se infiinteaza punctele de control pentru trecerea frontierei Turnu, judetul Arad, si Salonta, judetul Bihor, pentru traficul international de calatori si marfuri.
Punctele de control pentru trecerea frontierei prevazute in prezentul articol vor fi date in folosinta numai dapa realizarea infrastructurilor si asigurarea utilitatilor necesare desfasurarii in bune conditii a traficului.

ART. 2
Pentru desfasurarea activitatilor specifice in punctele de control pentru trecerea frontierei Turnu si Salonta, se aproba suplimentarea numarului de posturi prevazute in anexele nr. 1 - 4.

ART. 3
Terenurile din domeniul public local prevazute in anexa nr. 5, aflate in administrarea consiliilor locale Pecica si Salonta, trec, fara plata, in domeniul public national, administrator fiind Directia Generala a Vamilor.
Predarea-preluarea terenurilor se va face pe baza de protocol de predareprimire.

ART. 4
Cheltuielile pentru realizarea lucrarilor de proiectare, constructii si tehnico-edilitare aferente punctelor de control pentru trecerea frontierei, mentionate la art. 1 din prezenta hotarire, se asigura din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, prevazut in Legea nr. 21/1993, iar cheltuielile pentru dotari si alte amenajari specifice, precum si cele privind personalul, se suporta de fiecare ordonator principal de credite pentru institutiile care desfasoara activitati potrivit Legii nr. 56/1992, in punctele de control pentru trecerea frontierei, in cadrul prevederilor aprobate prin bugetul de stat.

ART. 5
Anexele nr. 1 - 5 fac parte din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Ministru de interne, Ghiciu Pascu, secretar de stat Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca ANEXA 1 NUMARUL DE POSTURI necesar politiei de frontiera pentru functionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei

I. Turnu (Romania) - Battanyia (Ungaria) Numarul de posturi ------------------- Ofiteri 7 - Maistri militari si subofiteri 37 - Salariat civil 1 ------------------ TOTAL 45 II. Salonta (Romania) - Mehkerek (Ungaria) Numarul de posturi ------------------- Ofiteri 7 - Maistri militari si subofiteri 37 - Salariat civil 1 ------------------TOTAL 45 ANEXA 2 POSTURILE SUPLIMENTATE LA MINISTERUL FINANTELOR - DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

I. Pentru Punctul de control pentru trecerea frontierei Turnu (Romania) Battanyia (Ungaria) Denumirea functiei Numarul de posturi ------------------- ------------------- Conducere 6 - Controlor vamal 56 - Personal de specialitate pentru activitatea financiar-contabila si de deservire 21 ------------------TOTAL 83 II. Pentru Punctul de control pentru trecerea frontierei Salonta (Romania) Mehkerek (Ungaria) Denumirea functiei Numarul de posturi ------------------- ------------------- Conducere 6 - Controlor vamal 56 - Personal de specialitate pentru activitatea financiar-contabila si de deservire 21 ------------------TOTAL 83 ANEXA 3 POSTURILE SUPLIMENTATE LA MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

I. Pentru functionarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Turnu (Romania) - Battanyia (Ungaria) Denumirea functiei Numarul de posturi ------------------- ------------------- Medic veterinar 5 - Persoane cu calificare superioara in domeniul fitosanitar 5 ------------------TOTAL 10 II. Pentru functionarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Salonta (Romania) - Mehkerek (Ungaria) Denumirea functiei Numarul de posturi ------------------- ------------------- Medic veterinar 5 - Persoane cu calificare superioara in domeniul fitosanitar 5 ------------------TOTAL 10 ANEXA 4 POSTURILE SUPLIMENTATE LA MINISTERUL SANATATII

I. Pentru functionarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Turnu (Romania) - Battanyia (Ungaria) Denumirea functiei Numarul de posturi ------------------- ------------------- Asistent medical 4 II. Pentru functionarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Salonta (Romania) - Mehkerek (Ungaria) Denumirea functiei Numarul de posturi ------------------- ------------------- Asistent medical 4 ANEXA 5 TERENURILE aferente domeniului public local care trec in domeniul public national
1. Punctul de control pentru trecerea frontierei Turnu (Romania) - Battanyia (Ungaria):
- 5 ha din perimetrul localitatii Turnu, comuna Pecica, situata intre frontiera de stat a Romaniei, Canalul Cutas, Canalul Ier si terenurile Asociatiei Agricole "Infratirea".

2. Punctul de control pentru trecerea frontierei Salonta (Romania) Mehkerek (Ungaria):
- 10 ha cuprinse in parcelele topografice nr. A 5532, A 5535 si A 5527/1.


Vineri, 19 iulie 2019, 00:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.