ORDONANȚĂ nr.4 din 14 ianuarie 1994
pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 18/24 ian. 1994

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

ART. 1
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 26 ultimul alineat va avea urmatorul cuprins:
"Contraventiile prevazute la lit. a), b) si h) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 1.200.000 lei, cele de la lit. d) si g) cu amenda de la 1.400.000 lei la 1.600.000 lei, iar cele de la lit. c), e) si f), cu amenda de la 1.800.000 lei la 2.000.000 lei."

2. Articolul 27 ultimul alineat va avea urmatorul cuprins:
"Contraventiile si amenzile prevazute la art. 26 pot fi constatate si, respectiv, aplicate si de catre personalul din Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului."

ART. 2
La art. 7 lit. a) si b), art. 27 alin. 3, art. 40 si in anexa din Legea nr. 50/1991 se inlocuiesc denumirile:
"Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului" cu "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului"; "Ministerul Mediului" cu "Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului" si, respectiv, "Ministerul Comertului si Turismului" cu "Ministerul Turismului", iar la art. 38 se elimina "Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului".

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:

Ministrul lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului,
Marin Cristea

Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu


Miercuri, 19 decembrie 2018, 13:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.