HOTĂRÂRE nr.128 din 30 martie 1994
privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica și morala a elevilor și studentilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 92/8 apr. 1994

HOTARIREA nr. 128 din 30 martie 1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 aprilie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
In incinta unitatilor de invatamint de toate gradele, a caminelor si locurile de cazare pentru elevi si studenti, in curtile acestor imobile, precum si pe trotuarele sau pe aleile de acces in aceste unitati, se interzice comercializarea ori expunerea spre vinzare a bauturilor alcoolice, a tipariturilor si inregistrarilor audio si video cu continut obscen.
In spatiile prevazute la alin. 1 - cu exceptia celor afectate invatamintului superior - se interzice, de asemenea, si comercializarea ori expunerea spre vinzare a tigarilor si a celorlalte produse din tutun.

ART. 2
Prevederile art. 1 se aplica si agentilor economici care deservesc bufetele de incinta sau asigura aprovizionarea elevilor si studentilor cu produse de panificatie si bauturi racoritoare, avind, in acest scop, acceptul de functionare din partea conducerilor unitatilor de invatamint respective.

ART. 3
Este interzisa perturbarea, in orice mod si fara drept, a activitatilor desfasurate in cadrul unitatilor de invatamint, al caminelor si al locurilor de cazare pentru elevi si studenti.

ART. 4
In cazuri justificate, la solicitarea conducerilor unitatilor de invatamint, organele de politie vor interveni pentru indepartarea din zona unitatilor respective a persoanelor care desfasoara activitati ilicite sau care pun in pericol accesul liber al elevilor, studentilor, cadrelor didactice si al personalului administrativ in aceste unitati ori care perturba desfasurarea programului de invatamint si a activitatilor extrascolare.

ART. 5
Incalcarea prevdederilor art. 1, 2 si 3 constituie contraventie, daca nu a fost savirsita in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500.000 la 1.000.000 lei, incalcarea prevederilor art. 1 si 2;
b) cu amenda de la 50.000 la 100.000 lei, incalcarea prevederilor art. 3.

ART. 6
Contraventiile prevazute la art. 5 se constata, iar amenda se aplica de catre primari, comisarii Garzii financiare, precum si de catre ofiterii si subofiterii de politie.

ART. 7
Contraventiilor prevazute la art. 5 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministrul invatamintului, Liviu Maior Ministru de interne, Doru Ioan Taracila ---------------


Luni, 18 iunie 2018, 23:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.