HOTĂRÂRE nr.907 din 31 mai 1956
privind stabilirea timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale
Textul actului publicat în alt/31-05-1956

HOTARIRE NR. 907 DIN 1956 privind stabilirea timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI

Publicata in colectia de Hotariri ale Consiliului de Ministri al R.S.R. nr. 27 din 31 mai 1956 In vederea ocrotirii sanatatii oamenilor muncii care lucreaza in conditii de munca grele sau vatamatoare sanatatii si tinind seama de necesitatile de protectie a muncii, Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romane, hotaraste:

ART. 1
Se reduce durata timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru angajatii care presteaza munca in mod efectiv la una din urmatoarele categorii profesionale, astfel cum se specifica in dreptul fiecaruia:

1. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea bicromatului si acidului cromic, de la uzinele "Gh.Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Combinatul Chimic nr. 2 si cei de la fabricarea cromatului de plumb de la Fabrica Timis............................................. 6 ore pe zi
2. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea acidului clorhidric, inclusiv chimic pur si la fabricarea acidului cloro-sulfuric, de la uzinele chimice Turda, Combinatul Chimic nr. 2 si uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare.................................. 6 ore pe zi
3. Muncitorii de la fabricarea clorului (prepararea saramurii, intretinerea celulelor de electroliza, spalarea, colectarea si distilarea mercurului, montarea si demontarea podurilor), lichefierea clorului si incarcarea recipientelor cu clor, fabricarea hipocloritului de calciu si de sodiu, de la Uzinele Chimice Turda si Combinatul Chimic nr. 2............... 6 ore pe zi
4. Muncitorii de la fabricarea carbidului si a feromanganului (alimentare cuptoare, scurgere, podari, macaragii, macinare, sortare si ambalare) de la Combinatul Chimic nr. 2......................................... 6 ore pe zi
5. Operatorii la fabricarea ceanurilor de la Intreprinderea Industria Chimica Tehnica, Otopeni............................................... 6 ore pe zi.

6. Operatorii la fabricarea colorantilor inclusiv tipizarea, benzidina, paranitroanilina, alfanaftilamina, acid naitionic, acid sulfanilic, nigrozina, de la Spic, Colorom............................................ 6 ore pe zi
7. Operatorii la fabricarea dinitroclor benzenului, anilinei, acidului acetilo-salicilic si sulfamida, cloramina si fenacetina, de la Spic, Colorom, Vesta si I.C.F. nr. 4.......................................... 6 ore pe zi
8. Muncitorii care lucreaza la prepararea foliculinei de la I.C.F. nr. 2....
............................................................ 6 ore pe zi
9. Muncitorii care lucreaza la prepararea produsului T.B.I. de la I.C.F.
nr. 3.......................................................... 6 ore pe zi
10. Muncitorii care lucreaza la camere de amestec (dozare), vulcacite si malaxor Bambury- de la fabrica "Victoria" Floresti............. 6 ore pe zi
11. Muncitorii de la camerele de amestec si valturi din fabricile de prelucrare a cauciucului....................................... 6 ore pe zi
12. Operatorii lacuri nitro (preparatorii la sarje, lacuri, emailuri nitro, frecare, dizolvare, finisare si emailare) de la Intreprinderea 13 Septembrie...
............................................................. 6 ore pe zi
13. Descarcatorii la difuzare la fabricarea tanantilor vegetali de la Intreprinderea Argesul-Pitesti, Taninul Maramuresului si Fabrica Chimica nr.

14............................................................. 6 ore pe zi
14. Distilatorii, rectificatorii, operatorii la coloane si aparate de absorbtie, operatori chimici pentru sinteza organica la fabricarea cloropicrinei , triizocianatului de trifenilmetan si foagenului, de la Uzinele ICECHIM Bucuresti.............................................. 6 ore pe zi
15. Operatorii de la clorurarea hidrocarburilor (fabricarea cloroformului, clorurari, monoclor, benzen, cloruratori pentru toluen, cloruratori de gaz metan si pentru paradiclor benzen), de la Uzinele Chimice Turda..6 ore pe zi
16. Operatorii la fabricarea insecticidelor (fabricarea nitroxanului, D.D.T.ului si a insecticidelor pe baza de D.O.C.) de la Uzinele Chimice Turda, Combinatul Chimic nr. 2 Spic................................... 6 ore pe zi
17. Muncitorii care lucreaza in subteran la exploatarea sulfului, de la Exploatarea de Sulf Pucioasa................................... 6 ore pe zi
18. Operatorii de la fabricarea masei anodice si a masei abrazive (prin procedeul manual) de la Uzinele CARBOCHIM...................... 6 ore pe zi
19. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea acidului sulfuric prin contact, camere si turnuri (concasor, pirita), operatori directi de la cuptoarele de prajire, operatori sinteza, turnari, cameristi, udeisti, concentratori, distilatori, oleum, tubari si muncitori coloane, incarcaturi bioxid de sulf, operatori sulfit, pirosulfit si metabisulfit, de la Combinatul Chimic I.V. Stalin, F.A.S. Valea Calugareasca, Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" si 1 Mai Baia Mare, Intreprinderea Metalurgica Zlatna.......................................................... 6 ore pe zi
20. Operatorii la fabricarea superfosfatului (operatori manuali de descarcarea camerelor de reactie) si acidului fosforic F.A.S., Valea Calugareasca.......
................................................................. 6 ore pe zi
21. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la sulfura de sodiu, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej", Baia Mare.......... 6 ore pe zi
22. Operatorii si ajutorii lor care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea xantatului de sodiu si nitratului de argint, de la Uzinele Zlatna si operatorii chimici si lucratorii care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea nitratului de argint, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare ................................................................. 6 ore pe zi
23. Electrolizorii de la spalarea celulelor electroliza si operatori electrolizi, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare si 21 Decembrie Copsa Mica............................................................ 6 ore pe zi
24. Podarii de la cuptoarele Water Jaket si Piltz, curatitorii gratarelor la masele de aglomerare si sarjare, de la masele de aglomerare a materialelor plumboase, de la Combinatul Chimic nr. 2, Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" si 1 Mai Baia Mare si 21 Decembrie Copsa Mica............................ 6 ore pe zi
25. Metalurgistii in zinc de la incarcarea condensatoarelor si creuzetelor, schimbarea creuzetelor, montarea condensatoarelor si alonjelor, de la Intreprinderea 21 Decembrie, Copsa Mica......................... 6 ore pe zi
26. Metalurgistii pentru mercur de la alimentarea cuptoarelor Scott cu minereu si evacuarea lui dupa prajire, spalarea steampurilor, de la Intreprinderea Zlatna.......................................................... 6 ore pe zi
27. Metalurgistii in plumb, operatorii si lucratorii care lucreaza in procesul tehnologic la caldarile de afinare al cuptoarelor de desantimoniere, la cuptorul de zgurificare, la cuptorul de scurgere, la cuptoarele de redistilare a zincului si la cuptoarele de cupelare a plumbului, de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" si 1 Mai Baia Mare, Solex si Zlatna......... 6 ore pe zi
28. Metalurgistii in plumb, cind lucreaza la cuptoarele de topire Piltz, Water Jaket, metalurgistii in cupru, respectiv acei de la aglomerarea manuala, topire in cuptoare cu reverbere, cu flacare in Piltz si Water Jaket, cum si acei de la convertizarea matelor si deseurilor industriale, de la Uzinele 1 Mai "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Zlatna, Solex si Boleslav Bierut... 6 ore pe zi
29. Muncitorii de la turnarea bronzului de plumb, de la Uzinele de tractoare Ernst Talman.................................................... 6 ore pe zi
30. Muncitorii care lucreaza la fabricarea tablei si tevilor de plumb de la Uzinele "Boleslav Bierut" si "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare...... 6 ore pe zi
31. Operatorii din industria chimica si lucratorii care lucreaza in procesul tehnologic la fabricarea trioxidului de arsen si sarurilor de arsen de la Uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare.......................... 6 ore pe zi
32. Muncitorii de la fabricarea sifoanelor sanitare din plumb si aliaje de plumb, de la uzinele Solex...................................... 6 ore pe zi
33. Operatorii si lucratorii care lucreaza in procesul tehnologic in industria chimica la sectia litargica si miniu de plumb, precum si muncitorii care lucreaza la ambalarea mercurului, miniului de plumb si litargei, de la uzinele " Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, Combinatul Chimic nr. 2, 1 Mai Baia Mare si I .M. Zlatna..................................................... 6 ore pe zi
34. Lucratorii de la cuptoarele Horeschoff de prajire a concentratelor plumboase, de la uzinele "Gh. Gheorghiu-Dej" Baia Mare, 21 Decembrie Copsa Mica si 1 Mai Baia Mare.............................................. 6 ore pe zi
35. Muncitorii care lucreaza la prepararea creolinei, a sarurilor de plumb acetic.......................................................... 7 ore pe zi
36. Muncitorii la fabricarea acidului oxalic si acidului formic.. 6 ore pe zi
37. Muncitorii la adincirea sau repararea puturilor de mina, care lucreaza in conditii grele (apa adinca peste 30 cm, viituri sau tisnituri puternice de apa, presiune)........................................................ 6 ore pe zi
38. Muncitorii din subteran la Sectorul I Toroioaga (Intreprinderea Baia-Borsa )...................................................... 6 ore pe zi
39. Sudorii in plumb si ajutorii lor cind lucreaza permanent... 6 ore pe zi
40. Muncitorii de la sectia depolarizanti (atelierul prese si malaxoare) si sectia montaj (atelierul vopsitorie de la Intreprinderea Electro-Banat).....
................................................................. 6 ore pe zi
41. Muncitorii de la sectia lacuri electroizolante (sub-sectie rasina, lacuri bachelitice) si fochistii de la instalatia Vott in cadrul Intreprinderii Electroizolantul................................................ 6 ore pe zi
42. Dizolvatorii de lacuri, preparatorii lacurilor, impregnatori pinza, impregnatori de hirtie bachelitizata, impregnatori de tesaturi uleiate, precum si restul angajatilor de la sectia de impregnare din cadrul intreprinderii Electroizolantul................................................ 6 ore pe zi
43. Muncitorii de la sectia mica lipit si sectia pertinax (la lacuri de impregnare si uscare) din cadrul Intreprinderii Electroizolantul....6 ore pe zi
44. Muncitorii de la atelierul prese plumb si atelierul impregnare cu miniu de plumb P.B.W.C. din cadrul Intreprinderii Electrocablul.......... 6 ore pe zi
45. Muncitorii care lucreaza in locuri de munca unde se fabrica bachelita si lac de bachelita................................................ 6 ore pe zi
46. Zgurarii de la uzinele electrice: Timisoara, Arad, Aghires si Comanesti, ce apartin Ministerului Energiei Electrice si Industriei Electrotehnice......
................................................................. 6 ore pe zi
47. Muncitorii de la instalatiile de etilare cu tetraetil de plumb de la rafinarii, baza de export si depozite de produse petroliere din tara, in zilele cind se etileaza................................................ 6 ore pe zi
48. Muncitorii de la instalatiile de extractie cu bioxid de sulf din rafinariile de petrol........................................... 6 ore pe zi
49. Muncitorii de la locurile de munca subteran unde temperatura in permanenta este peste 30 grade Celsius. Stabilirea acestor locuri se va face de catre ministerele de resort de acord cu comitetul central al sindicatului respectiv..
............................................................... 6 ore pe zi
50. Muncitorii chesonieri pentru muncile din chesoane, care lucreaza la o suprapresiune de:
- 1,2 - 2,5 atmosfere................................... 6 ore pe zi - 2,5 - 3 atmosfere................................... 5 ore pe zi - 3,1 - 3,5 atmosfere................................... 4 ore pe zi - peste 3,5 atmosfere................................... 2 ore pe zi
51. Scafandri, in functie de curentii de apa, adincime si anotimp.........
................................................................. 4-6 ore pe zi
52. Muncitorii care lucreaza la confectionarea vata de sticla, la fabricile Tirnaveni si Scaieni............................................ 6 ore pe zi
53. Operatoarele telefoniste, din centrale peste 100 posturi cu trafic intens.
.......................................................... 6 ore pe zi
54. Operatoarele telefoniste, din centrale telefonice cu cel putin 100 abonati .......................................................... 7 ore pe zi
55. Operatoarele telefoniste din oficiile speciale urbane si interurbane Bucuresti, din centralele telefonice interurbane, raionale, cum si din centralele telefonice raionale Sibiu, Focsani, Tr. Severin, Lugoj, Cimpina, R.
Vilcea si Buzau (C.T.I. categ.I-a) cu trafic intens............ 6 ore pe zi
56. Mecanicii din centralele automate din Bucuresti, Victoria, Dacia Nord si Sud-Est, Victoria V, mecanicii din centrale automate cu peste 3000 linii, din directiile regionale P.T.T. Cluj, Craiova, Ploiesti, Orasul Stalin si Timisoara cu trafic intens................................................. 7 ore pe zi
57. Jonctorii cablori si ajutorii lor care lucreaza in subteran...........
................................................................. 7 ore pe zi
58. Operatorii de la sectia telegrafica a Agentiei Agerpres.... 6 ore pe zi
59. Muncitorii ce spala cisternele in atelierele C.F.R. Ploiesti si rafinariile Ministerului Industriei Petrolului.................. 7 ore pe zi
60. Muncitorii din sectorul hirtiei si celulozei (concasarea piritei, fierberea celulozei sulfit si sulfat, prepararea hipocloritului de calciu, preincalzire si albirea celulozei, plumbuitori si arameri, prepararea sulfatului de aluminiu (Busteni, Bacau), statia de clor prepararea acidului pentru fierberea celulozei si recuperarea sarurilor din lesiile sulfat (sobe de recuperare)...................................................... 6 ore pe zi
61. Muncitorii de la masinile de inchis si etichetat cutiile de chibrituri, cap de masina si ajutorii lor si de la prepararea pastei sulfurice si fosforice pentru chibrituri................................................ 7 ore pe zi
62. Muncitorii de la presarea furnirilor impregnate cu solutie formaldehida la placaje bachelizate, prepararea cleiului din solutie de rasini fenol, formaldehida (bachelita) si impregnarea foilor de furnire cu aceasta solutie, atunci cind indeplinesc aceasta munca........................... 6 ore pe zi
63. Muncitorii de la prepararea si intinderea cleiului Kaolit (clei de baza de aldehida formica), pe foi de furnire, presarea lor in placaje, panele si placi aglomerate, precum si cei care lucreaza la aplicarea nitrolacului prin pulverizare cu pistol si ajutorii lor, atunci cind indeplinesc aceasta munca...
.............................................................. 6 ore pe zi
64. Muncitorii de la slefuit mecanic, curbatorii de mobila curbata care lucreaza in permanenta in camere inchise la temperaturi de 35 grade Celsius si atmosfera incarcata cu vapori de apa si acid acetic, cei din camerele de fierbere a lemnului si de la uscatoriile cu temperatura peste 60 grade Celsius..
........................................................ 6 ore pe zi
65. Muncitorii din sectiile de fabricare a sulfurii de carbon, de la fabricile de matase artificiala Viscoza-Lupeni si Viscofil Popesti-Leordeni...........
................................................................. 6 ore pe zi
66. Muncitorii din sala baratelor, din sala mixoarelor, din sala de filatura propriu-zisa, precum si din sala prepararii baii de filaj (acid si plumbisti) de la fabricile de matase artificiala Viscoza-Lupeni si Viscofil Popesti-Leordeni.
.................................................................. 6 ore pe zi
67. Muncitorii de la sectia de filare a azbestului (Intreprinderea " Transilvania" Cisnadie)........................................ 6 ore pe zi
68. Muncitorii care lucreaza permanent la fabricarea alicelor de plumb (Intreprinderea "Metaloglobus", Sectia Vinatorul-Bucuresti)..... 6 ore pe zi
69. Muncitorii de la prepararea hirtiei fotosensibile si ozalid...........
................................................................. 6 ore pe zi
70. Curatitori canale subterane de scurgere a apelor reziduale si menajere (din Intreprinderea de gospodarie comunala)..................... 6 ore pe zi
71. Muncitorii din industria ecarisajului (jupuitorii, autopsierii, tabacarii, sterilizarea cadavrelor si de la sala autoclavelor)............. 6 ore pe zi
72. Lucratorii care lucreaza la bancul de proba rodaj-motoare cu reactie....
................................................................. 6 ore pe zi
73. Muncitorii de la camerele de amestec ale fabricilor de sticla, la care aceste operatii nu se efectueaza in instalatii complet mecanizate si ermetic inchise......................................................... 6 ore pe zi
74. Muncitorii de la uscarea nisipului si sodei, din fabricile de sticla si geamuri......................................................... 6 ore pe zi
75. Curatitorii de cenusa si sfarimaturi de caramida de la cuptoarele Hoffman.
......................................................... 6 ore pe zi
76. Scotatorii de caramizi din cuptoarele inferioare Hoffman..... 6 ore pe zi
77. Muncitorii din sectiile: culegere mecanica care lucreaza cu plumb, turnatorii de litere si materiale de cules, turnatorii si topitorii de plumb, stereotipie, zincografie, imprimare tiefdruck, pregatire tiefdruck (bai de incarcare si coordonare), fabricarea cernelurilor de tiefdruck, care lucreaza permanent....................................................... 7 ore pe zi
78. Muncitorii la developaj negativ in cinematografie, care lucreaza permanent la intuneric.................................................... 7 ore pe zi
79. Modele la institutul de Arte Plastice..................... 6 ore pe zi
80. Medicii din laboratoarele de radiologie, Rontgen si rontgenterapie.....
................................................................. 4 ore pe zi
81. Surorile si laborantii din laboratoarele de radiologie, rontgen si rontgenterapie.................................................. 6 ore pe zi
82. Medicii, personalul mediu sanitar si elementar, personalul de serviciu din prosecturi, sali de disectie, morgi............................. 6 ore pe zi
83. Medicii din unitatile sanitare (spitale, policlinici, dispensare, sanatorii etc.)................................................. 7 ore pe zi
84. Personalul de specialitate superior din unitatile de cercetare stiintifica si cel care lucreaza direct la productia serurilor si vaccinurilor..........
................................................................. 7 ore pe zi
85. Personalul de specialitate superior care lucreaza in laboratoarele din sectorul sanitar................................................ 7 ore pe zi
86. Surorile balneare care lucreaza la hidroterapie........... 7 ore pe zi
87. Salariatii care lucreaza la laboratoarele de bacteriologie, anatomie, patologie, parazitologie, epizootiologie, virusologie si tuberculoza, precum si chimie biologica, de la Institutul Pasteur si Institutul de Patologie si Igiena Animala si in laboratoarele din unitatile exterioare ale acestora..........
................................................................. 7 ore pe zi
88. Salariatii care lucreaza in laboratoarele de bruceloza si antirabic, de la Institutul Pasteur si Institutul de Patologie si Igiena Animala.... 6 ore pe zi

ART. 2
Sefii de echipa, masinistii, tehnicienii, inginerii si muncitorii din echipele de intretinere, ce lucreaza permanent in aceleasi conditii cu muncitorii prevazuti in prezenta hotarire, vor beneficia de acelasi program de lucru ca si acestia.

ART. 3
Pentru mentinerea si depasirea nivelului de productie in sectoarele de munca in care durata timpului de lucru a fost redusa, ministerele respective vor lua masuri pentru pregatirea cadrelor necesare.

ART. 4
Ministerele sunt obligate sa ia masuri pentru inlaturarea cauzelor care determina reducerea timpului de lucru.
Cind conditiile in care se presteaza munca s-au imbunatatit, ministerele, de acord cu comitetele centrale ale sindicatelor respective, vor reveni la ziua normala de lucru.

ART. 5
Ministerele, de acord cu comitetele centrale ale sindicatelor respective, cu avizul Consiliului Central al Sindicatelor, pot reduce durata timpului de lucru si la alte unitati pentru locurile de munca similare celor prevazute in prezenta hotarire, atunci cind necesitatile de protectie a muncii impun o asemenea masura.

ART. 6
Anexa prezentei hotariri cuprinde celelalte locuri de munca din sectorul chimie, cu program de lucru redus.

ART. 7
Hotarirea Consiliului de Ministi nr. 350 din 18 aprilie 1951, privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, precum si Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1219 din 5 noiembrie 1951, se abroga pe data prezentei hotariri.

ART. 8
Se mentine Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 348 din 29 martie 1950, pentru prevenirea si combaterea intoxicatiei cu plumb la intreprinderea de stat "Acumulatorul".


Marți, 22 mai 2018, 18:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.