LEGE nr.143 din 31 decembrie 1994
pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanțe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 374/31 dec. 1994

LEGEA Nr. 143 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise in baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se aproba urmatoarele ordonante ale Guvernului emise in temeiul art. 1 lit.
g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante:

1. Ordonanta Guvernului nr. 26 din 22 iulie 1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994, cu urmatoarele modificari:
a) La articolul 1 se introduce, la finalul textului, sintagma: "in conditiile prezentei ordonante ".
b) Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Hranirea personalului institutiilor publice mentionate la art.
1 se face, de regula, in natura, in limita unor plafoane calorice diferentiate pe categorii, care constituie norme de hrana zilnice.
(2) Normele de hrana zilnice sint cele cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
(3) Categoriile de personal pentru care se acorda si institutiile publice in care se aplica se aproba prin hotarire a Guvernului.
(4) Hranirea personalului se poate face si pe baza de alocatie valorica, cu aprobarea ministrilor sau a conducatorilor institutiilor publice prevazute la art. 1.
(5) Rezervistii primesc, pe timpul concentrarii sau mobilizarii, aceleasi drepturi de hrana ca si militatii activi." c) La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
"(3) Regulile de aplicare a normelor de hrana se stabilesc de catre ministrii sau conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 1." d) Articolul 4 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cadrele militare, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili au dreptul la hrana potrivit normelor, atunci cind nu beneficiaza de alimente, primesc, in locul acestora, valoarea financiara neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul." e) Articolul 6 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre si bucatariilor de unitate se asigura, in principal, prin depozitele unitatilor militare, la preturile la care acestea au fost aprovizionate." f) La articolul 6 alineatul (5), in primul rind, dupa cuvintul "cadre" se introduce sintagma "si bucatariile de unitate".
g) Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Cadrele militare permanente, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili care domiciliaza in localitatile rurale sau in puncte izolate pot primi, pentru ei si membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unitatilor, in limita cantitatilor prevazute de norme, contra cost, la pretul cu care au fost aprovizionate." h) La articolul 8 alineatul (1), rindul al treilea, dupa cuvintul "constitui" se introduse sintagma "din credite bugetare".
i) Articolul 9 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Normele de hrana pentru animalele si pasarile prevazute in statele de organizare, precum si normele de inzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii si pastrarii produselor agroalimentare, prepararii, transportului si servirii hranei preparate, sacrificarii animalelor, precum si cele necesare dotarii cu materiale specifice hranirii efectivelor, sint cele cuprinse in anexele nr. 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta ordonanta." j) La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, cu urmatorul cuprins:
"Structura acestor norme se aproba de catre ministrii sau conducatorii institutiilor publice mentionate la art. 1." k) Articolul 10 alineatul (3), teza a III-a, va avea urmatorul cuprins:
"(...) In situatia in care productia depaseste nevoile de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost." l) Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Pentru asigurarea aprovizionarii militarilor in termen, elevilor si studentilor militari cu unele produse alimentare si marfuri de stricta necesitate, contra cost, unitatile militare din subordinea institutiilor publice prevazute la art. 1 pot infiinta, in incinta acestora, puncte de desfacere.
(2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea marfurilor prevazute la alin. (1) se pun la dispozitia acestora sub forma de avansuri din creditele bugetare. Valoarea marfurilor existente in stoc la 31 decembrie, achizitionate din aceste credite, se reporteaza in anul urmator.
(3) In cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesara functionarii punctelor de desfacere si criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de catre ministrii sau conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 1.
(4) Produsele si marfurile aprovizionate se vor desface la preturile la care au fost achizitionate." m) Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Sumele incasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 si art. 10 alin. (3) se vor utiliza de catre institutiile publice prevazute la art. 1 pentru procurarea alimentelor si furajelor necesare in conditiile prevazute de prezenta ordonanta." n) La articolul 13 alineatul (2) se introduce, la finalul textului, sintagma:
"cu aceeasi data".
o) Se introduce anexa nr. 1 cu urmatorul cuprins:
ANEXA 1 Norme de hrana ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in timp de pace

I. Norme de hrana comune Norma de hrana nr. 1 4.300 calorii om/zi Norma de hrana nr. 2 5.085 calorii om/zi Norma de hrana nr. 2 "A" 270 calorii om/zi Norma de hrana nr. 3 4.900 calorii om/zi Norma de hrana nr. 4 6.195 calorii om/zi Norma de hrana nr. 4 "A" 1.504 calorii om/zi Norma de hrana nr. 4 "B" 3.506 calorii om/zi Norma de hrana nr. 5 5.720 calorii om/zi Norma de hrana nr. 5 "A" 5.720 calorii om/zi Norma de hrana nr. 6 5.010 calorii om/zi Norma de hrana nr. 6 "A" 5.101 calorii om/zi Norma de hrana nr. 7 4.390 calorii om/zi Norma de hrana nr. 8 4.315 calorii om/zi Norma de hrana nr. 9 4.415 calorii om/zi Norma de hrana nr. 10 3.835 calorii om/zi Norma de hrana nr. 10 "A" 4.915 calorii om/zi Norma de hrana nr. 11 4.360 calorii om/zi Norma de hrana nr. 12 "A" 1.600 calorii om/zi Norma de hrana nr. 12 "B" 660 calorii om/zi Norma de hrana nr. 12 "C" 554 calorii om/zi Norma de hrana nr. 12 "D" 330-660 calorii om/zi Norma de hrana nr. 13 Norma pentru tigari Norma de hrana nr. 14 Norma pentru substituiri.
II Norme de hrana specifice Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei - Directia generala a penitenciarelor Norma de hrana nr. 12 "C-1" 925 calorii om/zi Norma de hrana nr. 15 3.820 calorii om/zi Norma de hrana nr. 16 3.645 calorii om/zi Norma de hrana nr. 17 2.855 calorii om/zi Norma de hrana nr. 17 "A" 790 calorii om/zi Norma de hrana nr. 17 "B" 1.065 calorii om/zi Norma de hrana nr. 17 "C" 410 calorii om/zi Norma de hrana nr. 18 3.175 calorii om/zi Norma de hrana nr. 18 "A" 860 calorii om/zi Norma de hrana nr. 18 "B" 1.255 calorii om/zi Norma de hrana nr. 18 "C" 1.195 calorii om/zi Norma de hrana nr. 18 "D" 1.400 calorii om/zi Norma de hrana nr. 18 "E" 825 calorii om/zi Norma de hrana nr. 19 3.160 calorii om/zi Norma de hrana nr. 20 2.725 calorii om/zi Norma de hrana nr. 21 2.295 calorii om/zi Norma de hrana nr. 22 1.190 calorii om/zi Norma de hrana nr. 23 1.650 calorii om/zi.
p) Se introduce anexa nr. 2 cu urmatorul cuprins:
ANEXA 2 Norme de hrana pentru animalele si pasarile prevazute in statele de organizare Norma de hrana nr. 1 - pentru hranirea cailor Norma de hrana nr. 2 - pentru hranirea ciinilor Norma de hrana nr. 3 - pentru hranirea animalelor si pasarilor de experienta Norma de hrana nr. 4 - pentru substituirea produselor folosite in hranirea animalelor si pasarilor.
r) Se introduce anexa nr. 3 cu urmatorul cuprins:
ANEXA 3 Norme de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii si pastrarii produselor agroalimentare, prepararii, transportului si servirii hranei preparate si sacrificarii animalelor

I. Norme de dotare comune Norma nr. 1 - de dotare cu mijloace si obiecte de inventar pentru bucatarii Norma nr. 2 - de dotare cu mijloace si obiecte de invantar pentru servirea si transportul hranei preparate Norma nr. 3 - de dotare cu mijloace si obiecte de inventar pentru manipularea, transportul, depozitarea si pastrarea produselor agroalimentare Norma nr. 4 - de dotare cu mijloace si obiecte de inventar pentru brutarii Norma nr. 5 - de dotare cu mijloace si obiecte de inventar in tabere, aplicatii, poligoane de tragere si instructie sau situatii speciale Norma nr. 6 - de dotare cu mijloace si obiecte de inventar pentru laboratoare de cofetarie si patiserie Norma nr. 7 - de dotare cu mijloace si obiecte de inventar de resortul hranirii, pentru dormitoare, sali de cursuri, cabinete si camine militare Norma nr. 8 - de dotare cu materiale de intretinere, piese de schimb pentru tehnica de resort si materiale diverse Norma nr. 9 - de dotare cu mijoace si obiecte de inventar pentru intretinerea si sacrificarea animalelor, pasarilor si pentru prelucrarea produselor rezultate Norma nr. 10 - cu drepturile de combustibil lichid si solid necesar prepararii hranei in conditii speciale (aplicatii, trageri, poligoane) cind se folosesc bucatarii rulante auto, cuptoare si brutarii de campanie.
II. Norme de dotare specifice Ministerului de Interne si Ministerului Justitie - Directia generala a penitenciarelor Norma nr. 11 - de dotare cu mijloace si obiecte de inventar pentru servirea si transportul hranei de catre personalul privat de libertate Norma nr. 12 - de dotare cu mijloace si obiecte de inventar a bucatariilor in care se prepara hrana pentru persoanele private de libertate.

2. Ordonanta Guvernului nr. 51 din 12 august 1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, cu uramatoarele modificari:
a) Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Asigurarea cu echipament si materiale de resortul echipamentului pentru personalul institutiilor publice prevazute la art. 1 se face pe baza de norme.
(2) Normele privind echipamentul sint prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
(3) Normele privind materialele de resortul echipamentului sint prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
(4) Normele de echipare pe categorii de personal, structura acestora si institutiile publice in care se aplica se aproba prin hotarire a Guvernului.
(5) Normele de echipare pentru diferite activitati ce se executa in situatii speciale neprevazute, normele pentru asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, inclusiv echipamentul de protectie si de lucru pentru salariatii civili, regulile de aplicare a acestor norme, precum si regulamentele pentru descrierea, compunerea si portul uniformelor militare se aproba de catre conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 1, in conditiile legii." b) Articolul 3 alineatul (2), teza I, va avea urmatorul cuprins:
"(2) Restantele de echipament se pot acorda sub forma baneasca, daca nu a fost posibila acordarea in natura la termenul legal de acordare (...)." c) Articolul 3 alineatul (3), teza I, va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cadrele militare, la trecerea in rezerva sau in retragere, si urmasii cadrelor decedate in timpul activitatii primesc valoarea echipamentului, restanta pe ultimii 3 ani, precum si valoarea cotei-parti anuale din drepturile ce li se cuvin, aferenta timpului trecut de la inceputul anului pina inclusiv in luna cind sint trecute in rezerva, in retragere sau cind a intervenit decesul ( ...)." d) La articolul 5, primul rind, dupa cuvintul "Materialele" se introduce sintagma "de resortul echipamentului".
e) Articolul 7, teza a II-a, va avea urmatorul cuprins:
"(...) La materialele de resortul echipamentului care privesc intretinerea, reparatiile, rechizitele si imprimatele, stocul de siguranta va fi egal cu consumul de 90 de zile." f) Se introduce anexa nr. 1 cu urmatorul cuprins:
ANEXA 1 Norme privind drepturile de echipament, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

A. Pentru Ministerul Apararii Nationale:
Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din armata de uscat si aviatie Norma nr. 2 - pentru echiparea amiralilor, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din marina militara Norma nr. 3 - pentru echiparea studentilor si elevilor din institutiile militare de invatamint ale armatei de uscat si aviatie Norma nr. 4 - pentru echiparea studentilor din Academia Navala si a elevilor Scolii Militare de Maistri de Marina Norma nr. 5 - pentru echiparea elevilor liceelor militare ale armatei de uscat si Scolii Militare de Muzica Norma nr. 6 - pentru ehiparea elevilor liceelor militare de marina Norma nr. 7 - pentru echiparea militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract, elevilor din scolile de ofiteri de rezerva si fiilor regimentului din armata de uscat, infanterie marina si aviatie Norma nr. 8 - pentru echiparea militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract, elevilor din scolile de ofiteri de rezerva si fiilor regimentului din marina militara Norma nr. 9 - pentru echiparea militarilor condamnati in inchisoarea militara Norma nr. 10 - pentru inzestrarea cu echipament de scena a Ansamblului Artistic al Armatei, a echipelor artistice ale Cercului Militar National, statelor majore ale categoriilor de forte armate, armatelor si Comandamentelor de armata Norma nr. 11 - pentru inzestrarea cu cazarmament a caminelor militare de garnizoana Norma nr. 12 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protectie si de lucru pentru personalul militar din Ministerul Apararii Nationale.

B. Pentru Ministerul de Interne:
Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor si amiralilor Norma nr. 2 - pentru echiparea ofiterilor din armata de uscat si marina granicereasca Norma nr. 3 - pentru echiparea generalilor si ofiterilor din rezerva si retragere Norma nr. 4 - pentru echiparea maistrilor militari si subofiterilor din armata de uscat si din marina granicereasca Norma nr. 5 - pentru echiparea studentilor din Academia de Politie Norma nr. 6 - pentru echiparea elevilor din scolile militare de maistri militari si subofiteri Norma nr. 7 - pentru echiparea elevilor din liceele militare Norma nr. 8 - pentru echiparea militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract si elevilor din scolile de ofiteri de rezerva Norma nr. 8 a- pentru echiparea militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract si elevilor din scolile de ofiteri si maistri militari de rezerva din marina granicereasca Norma nr. 9 - pentru echiparea formatiilor, echipelor artistice si a muzicii reprezentative din unitatile Ministerului de Interne Norma nr. 10 - pentru inzestrarea cu cazarmament a caminelor militare, caminelor de oaspeti si a dormitoarelor organizate in unitati Norma nr. 11 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protectie si de lucru.

C. Pentru Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor:
Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor Norma nr. 2 - pentru echiparea elevilor din scolile militare de maistri si subofiteri Norma nr. 3 - pentru inzestrarea cu cazarmament a caminelor de oaspeti si a dormitoarelor organizate in unitati Norma nr. 4 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protectie si de lucru Norma nr. 5 - pentru echiparea generalilor si ofiterilor din rezerva si retragere cu drept de a li se confectiona uniforme militare in mod gratuit.

D. Pentru Serviciul Roman de Informatii:
Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor Norma nr. 2 - pentru echiparea ofiterilor Norma nr. 3 - pentru echiparea generalilor si ofiterilor din rezerva si retragere cu drept de a li se confectiona uniforme militare in mod gratuit Norma nr. 4 - pentru echiparea maistrilor militari si subofiterilor Norma nr. 5 - pentru echiparea studentilor din institutiile militare de invatamint superior Norma nr. 6 - pentru echiparea elevilor din scolile militare de maistri militari si subofiteri Norma nr. 7 - pentru echiparea militarilor in termen si elevilor din scolile de ofiteri de rezerva Norma nr. 8 - pentru inzestrarea cu cazarmament a caminelor, a camerelor de oaspeti si a dormitoarelor organizate in unitati Norma nr. 9 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protectie si de lucru Norma nr. 9a- pentru inzestrarea cu echipament special si de protectie pentru personalul militar tehnic-operativ.

E. Pentru Serviciul de Protectie si Paza:
Norma nr. 1 - pentru echiparea cadrelor care indeplinesc functii de director, adjunct al directorului Serviciului de Protectie si Paza si generali Norma nr. 2 - pentru echiparea ofiterilor barbati Norma nr. 3 - pentru echiparea ofiterilor femei Norma nr. 4 - pentru echiparea maistrilor militari si subofiterilor barbati Norma nr. 5 - pentru echiparea maistrilor militari si subofiterilor femei Norma nr. 6 - pentru echiparea cadrelor care incadreaza Compartimentul Aghiotanti Norma nr. 7 - pentru acordarea unor articole de echipament gratuit cadrelor militare, ca tinuta de instructie, antrenament si misiuni Norma nr. 8 - pentru acordarea unor articole de echipament gratuit cadrelor militare din Fortele de Interventie Antiteroriste, ca tinuta de instructie, antrenament si misiuni Norma nr. 9 - pentru asigurarea unor articole de echipament cadrelor militare care executa cursuri, aplicatii si misiuni speciale (inventar de unitate) Norma nr. 10 - pentru asigurarea unor articole de echipament cadrelor militare din escorta oficiala auto-moto (inventar de unitate)

F. Pentru Serviciul de Telecomunicatii Speciale:
Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor Norma nr. 2 - pentru echiparea ofiterilor Norma nr. 3 - pentru echiparea maistrilor militari si subofiterilor Norma nr. 4 - echipament si materiale pentru pregatire fizica si sport Norma nr. 5 - pentru inzestrarea cu cazarmament a caminelor militare, caminelor de oaspeti si a dormitoarelor organizate in unitati Norma nr. 6 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protectie si de lucru.
g) Se introduce anexa nr. 2 cu urmatorul cuprins:
ANEXA 2 Norme privind drepturile de materiale de resortul echipamentului, in timp de pace, pentru sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

A. Pentru Ministerul Apararii Nationale:
Norma nr. 13 - pentru inzestrarea cu vehicule hipo si harnasament, materiale de intretinere si repararea acestora, precum si pentru potcovitul cailor Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea si consumul cu materiale de spalat si igiena, de reparat si intretinere echipament si de gospodarie Norma nr. 15 - pentru inzestrarea atelierelor de croitorie, cizmarie, lemnarie, rotarie si fierarie-potcovarie Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contentiei si ingrijirii ciinilor de serviciu Norma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou si scolare Norma nr. 18 - pentru dotarea unitatilor sanitare militare cu echipament, cazarmament si alte materiale specifice de resortul echipamentului.

B. Pentru Ministerul de Interne:
Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu materiale de spalat si igiena Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodarie si inventar de unitate Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale pentru dotarea atelierelor de croitorie, cizmarie, curelarie, lemnarie, rotarie si fierarie-potcovarie Norma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu harnasament si vehicule hipo Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de intretinere si reparatii echipament Norma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu materiale de intretinere cai si de potcovit Norma nr. 18 - pentru aprovizionarea cu harnasament si materiale pentru dresajul ciinilor de serviciu Norma nr. 19 - pentru aprovizionarea cu echipament si materiale pentru pregatire fizica si sport Norma nr. 20 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou Norma nr. 21 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru invatamint Norma nr. 22 - pentru aprovizionarea cu furnituri si rechizite pentru pregatirea de lupta si tactic-operativa Norma nr. 23 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale si de club.

C. Pentru Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor:
Norma nr. 6 - pentru inzestrarea cu harnasament si vehicule hipo Norma nr. 7 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou si scolare Norma nr. 8 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale si de club Norma nr. 9 - pentru aprovizionarea cu materiale de intretinere si reparatii Norma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu materiale de spalat si igiena Norma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodarie si inventar de unitate Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu materiale de intretinere a cailor si potcovitul acestora Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu harnasament si materiale pentru dresajul ciinilor Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu scule si utilaje pentru ateliere Norma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu echipament si materile pentru pregatire fizica si sport.

D. Pentru Serviciul Roman de Informatii:
Norma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu rechizite si furnituri de birou Norma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu furnituri si rechizite pentru invatamint Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu furnituri si rechizite pentru pregatirea de lupta si tactic-operativa Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale de club si culturale, carti si publicatii Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale de reparatii si intretinere echipament si utilaje de resort Norma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu materiale de spalat si igiena Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodarie si inventar de unitate Norma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu scule si utilaje pentru ateliere Norma nr. 18 - pentru aprovizionarea cu echipament si materiale pentru pregatire fizica si sport.

E. Pentru Serviciul de Protectie si Paza:
Norma nr. 11 - pentru inzestrarea cu echipament de protectie si de lucru (inventar de unitate) Norma nr. 12 - pentru inzestrarea cu cazarmament a camerelor pentru odihna cadrelor in dispozitiv sau in unitate (in interes de serviciu) si dotarea acestora cu materialele necesare Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale specifice atelierelor de croitorie, cizmarie si frizerie Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou Norma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contentiei si ingrijirii ciinilor de serviciu, protectiei personalului, dresajului si predresajului ciinilor de serviciu Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de intretinere cai si materiale de potcovit.

F. Pentru Serviciul de Telecomunicatii Speciale:
Norma nr. 7 - pentru aprovizionarea cu materiale de spalat si igiena Norma nr. 8 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodarie si inventar de unitate Norma nr. 9 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare dotarii atelierelor de croitorie si cizmarie Norma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu materiale de intretinere si reparat echipament Norma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru invatamint Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru pregatirea de lupta si tactic-operativa Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale si de club.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE ----------------------


Sâmbătă, 26 mai 2018, 14:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.