HOTĂRÂRE nr.822 din 1 ianuarie 1959
privind reglementarea drepturilor bănești ale angajaților care se deplasează în interes de serviciu și ale celor detașați
Textul actului publicat în alt

HOTARIREA CONSILIULUI DE MINISTRI NR. 822/1959* *Republicare facuta in temeiul art. 2 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr . 692 din 19 septembrie 1963 privind reglementarea drepturilor banesti ale angajatilor care se deplaseaza in interes de serviciu si ale celor detasati** ** Articolele 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20 si 24 din hotarirea republicata au fost modificate prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 692 din 19 septembrie 1963.

I. DREPTURILE ANGAJATILOR TRIMISI IN DELEGARE
1. Angajatilor trimisi in delegare la distante mai mari de 10 km in afara localitatii unde se afla sediul unitatii sau in care isi au locul de munca obisnuit li se compenseaza cheltuielile personale legate de efectuarea delegarii prin plata urmatoarelor diurne fixe (lei pe zi):
------------------------------------------------------------------------------In afara In cadrul Angajatilor cu salariul tarifar lunar raionului raionului ------------------------------------------------------------------------------pina la 600 lei........... 12 7 intre 601 - 800 lei........... 14 7 intre 801 - 1000 lei........... 16 7 intre 1001 - 1200 lei........... 17 8 intre 1201 - 2700 lei........... 18 8 peste 2700 lei........... 20 10 ------------------------------------------------------------------------------
2. In cazul cind delegarea dureaza mai mult de 30 zile neintrerupte in aceeasi localitate, angajatii vor primi o indemnizatie lunara de 20% din salariul tarifar lunar, care nu va putea depasi 400 lei lunar pentru delegarile in afara raionului si 240 lei lunar pentru delegarile in cadrul raionului.
II. DREPTURILE ANGAJATILOR DETASATI
3. Angajatilor detasati in unitati ce se afla la distante mai mari de 10 km in afara perimetrului localitatii in care se afla sediul unitatii la care lucreaza in mod obisnuit li se acorda, in cazul cind nu se inapoiaza la sfirsitul zilei de lucru, pe linga drepturile de salariu, o indemnizatie de detasare calculata astfel:
- in afara raionului, pe primele 30 zile, o indemnizatie zilnica egala cu diurna de delegare in afara raionului prevazuta de art. 1 din prezenta hotarire, iar pe timpul ce depaseste primele 30 zile, o indemnizatie lunara de 20% din salariul tarifar lunar, care nu va putea depasi 400 lei lunar;
- in cadrul raionului, pe primele 30 zile o indemnizatie zilnica egala cu diurna pentru delegare in cadrul raionului prevazuta la art. 1 din prezenta hotarire, iar pe timpul ce depaseste 30 zile, o indemnizatie lunara de 20% din salariul tarifar lunar, care nu va putea depasi 240 lei lunar.

4. Indemnizatia de detasare se plateste lunar si se calculeaza la salariul tarifar de incadrare realizat pe timpul detasarii in limita programului normal de 8 ore pe zi.
III. DREPTURILE ANGAJATILOR CARE SINT TRIMISI LA LUCRARI DE MONTAJE
5. Prin lucrari de montaje in sensul prezentei hotariri se inteleg: lucrarile de montaje-conducte, telemontaje si retele electrice pe santiere in continua miscare, lucrarile de montaje, punere in functiune, revizuire sau reparatie a instalatiilor, masinilor sau agregatelor in intreprinderi sau organizatii din sectorul socialist, lucrarile de montaj industrial pe santiere de constructii, precum si altele similare ce vor putea fi stabilite cu avizul Ministerului Finantelor si Comitetului de Stat pentru Problemele de Munca si Salarii.

6. Angajatii trimisi in mod temporar sa efectueze asemenea lucrari in locuri situate la o distanta de peste 10 km in afara perimetrului localitatii unde ei isi au locul de munca obisnuit, fara a avea posibilitatea sa se inapoieze la sfirsitul zilei de lucru si sint in situatia sa efectueze cheltuieli personale suplimentare, beneficiaza de compensarea acestor cheltuieli.
Compensarea cheltuielilor personale ale angajatilor mentionati mai sus se face astfel:
a) pentru angajatii trimisi pe santiere in continua miscare sa execute lucrari de montaje-conducte, telemontaje sau retele electrice: prin plata unei indemnizatii lunare de 35% din salariul de incadrare, insa nu mai putin de 240 lei si nu mai mult de 450 lei lunar;
b) pentru angajatii trimisi sa execute lucrari de montaje, punere in functiune, revizuire sau reparatii de instalatii, masini ori agregate in intreprinderi sau organizatii din sectorul socialist, sau lucrari de montaje industriale pe santiere de constructii, prin plata urmatoarelor indemnizatii lunare:
- pentru primele 15 zile in aceeasi localitate: o indemnizatie lunara de 60% din salariul tarifar de incadrare, insa nu mai putin de 400 lei si nu mai mult de 600 lei lunar;
- pe timpul ce depaseste primele 15 zile: o indemnizatie lunara de 35% din salariul tarifar de incadrare, insa nu mai putin de 240 si nu mai mult de 450 lei lunar.
De indemnizatiile prevazute in prezentul articol nu pot beneficia muncitorii necalificati, intreprinderile avind obligatia sa-i recruteze dintre localnici.

7. Indemnizatia de deplasare la lucrarile de montaje specificate la art. 6 se plateste lunar si se calculeaza la salariul tarifar de incadrare realizat pe timpul deplasarii in limita programului normal de 8 ore pe zi.
IV. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT
8. Angajatii trimisi in delegare sau la lucrarile de montaje prevazute de art. 5 si cei detasati in alte localitati, situate la peste 5 km in afara perimetrului localitatii unde lucreaza in mod obisnuit, au dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate pentru transport, la plecare si inapoiere, astfel:
a) cu avionul;
b) pe calea ferata, cu tren automotor rapid dupa tariful clasa a II-a, numai pe distante mai mari de 300 km, iar cu celelalte feluri de tren dupa tariful clasa a II-a pe distante pina la 300 km si dupa tariful clasa I pe distante mai mari de 300 km.
Decontarea cheltuielilor facute cu utilizarea vagonului de dormit se admite numai in cazul calatoriilor de noapte si cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii;
c) pe cai de navigatie fluviala dupa tariful de clasa I, iar pe cai de navigatie maritima dupa tariful de clasa a II-a;
d) cu mijloace de transport in comun interurbane sau rurale de stat dupa tarifele stabilite pentru aceste transporturi;
e) cu mijloace de transport particulare (altele decit autoturismele) pe trasee unde nu exista retea de cale ferata sau de transporturi in comun ale statului si pe distante mai mari de 5 km, potrivit tarifelor locale si in limitele stabilite de dispozitiile legale in vigoare.

9. Au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport pe calea ferata dupa tariful clasa I pe orice fel de tren si indiferent de distanta si pe cai de navigatie maritima dupa tariful clasa I, directorii generali, directorii generali adjuncti si asimilatii acestora potrivit normelor Ministerului Finantelor.

V. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE CAZARE
10. * Angajatii trimisi in delegare in localitati situate la peste 10 km in afara localitatii unde lucreaza in mod obisnuit si care nu se pot inapoia la sfirsitul zilei de lucru au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, in limita tarifelor legale stabilite pentru una camera cu un pat la hotelurile de categoria I-IV.
Cazarea angajatilor aflati in delegare in comune se asigura prin grija comitetelor executive ale sfaturilor populare.
Cind cazarea nu poate fi asigurata la hoteluri sau de catre comitetele executive ale sfaturilor populare, potrivit alineatului precedent, angajatilor li se acorda 10 lei in orase si 5 lei in comune pentru fiecare noapte.
Compensarea cheltuielilor de cazare la comune se face pe baza certificarii date de comitetul executiv al sfatului popular respectiv ca nu s-a putut asigura cazarea.

11. Angajatilor detasati, precum si celor trimisi la lucrarile de montaje prevazute la art. 5, li se va asigura cazarea, de catre unitatile la care sint trimisi, in baracamente sau cladiri proprii, iar in cazul cind aceasta nu este posibil, prin inchirierea spatiului locativ necesar, in limita tarifelor legal aprobate.
VI. DISPOZITII SPECIALE
12. Diurna de delegare se plateste in raport cu numarul zilelor calendaristice in deplasare si anume de la ora plecarii pina la ora inapoierii, socotinduse fiecare 24 ore cit o zi de deplasare.
Angajatii au dreptul la diurna (indemnizatie) numai in cazul cind deplasarea lor dureaza minimum 12 ore.
In cazul deplasarii de mai multe zile, diurna (indemnizatia) pe ultima zi de deplasare se calculeaza potrivit prevederilor alineatului precedent.

13. Angajatii aflati in delegare, detasare sau la lucrarile de montaj prevazute la art. 5 li se asigura, in afara de diurnele sau indemnizatiile prevazute in hotarirea de fata, urmatoarele drepturi de salarii:
a) pe timpul delegarii:
- muncitorilor: salariul mediu zilnic realizat in ultimele trei luni la locul lor permanent de munca, in calculul caruia intra: salariul tarifar, adaosul de acord, premiile, precum si sporurile de: calificare, pentru exercitarea unei functii suplimentare, de sef de echipa sau brigada si de vechime (acolo unde sporul de vechime se plateste lunar);
- personalului tehnic-administrativ: salariul tarifar de incadrare cuvenit pentru timpul lucrat in program normal de 8 ore pe zi si celelalte drepturi legate de acesta, in afara de cele acordate pentru conditii deosebite de munca sau de trai;
b) pe timpul delegarii angajatilor care prin natura functiei lor sint trimisi in delegare cu regularitate: salariul tarifar de incadrare cuvenit pe timpul lucrat in program de 8 ore pe zi si celelalte drepturi legate de acesta, in afara de cele acordate pentru conditii deosebite de munca sau de trai;
c) pe timpul detasarii sau trimiterii la lucrarile de montaje prevazute la art. 5: drepturile de salariu aferente muncii efectiv prestate la locul de munca unde sint trimisi.

14. Angajatii aflati in delegare isi vor executa sarcinile in timpul programului normal de lucru de 8 ore pe zi.

15. Angajatii trimisi sa execute lucrari de montaje pe santierele de constructii unde se plateste indemnizatie de santier pot primi, fie indemnizatia pentru deplasari la lucrari de montaje, fie indemnizatia de santier. Ei au dreptul sa opteze pentru acela din drepturi care ii avantajeaza.
Angajatii aflati sau trimisi pentru executarea unor lucrari unde primesc indemnizatii pentru lucrari de montaje, indemnizatie de santier sau spor de izolare pentru conditii speciale nu au dreptul la diurna de delegare pe timpul cit se afla la aceste lucrari.
Angajatii care beneficiaza de diurna de delegare nu pot primi si spor de santier, indemnizatie pentru lucrari de montaje, spor de izolare sau spor pentru conditii speciale pe timpul cit sint trimisi in delegare pe santiere sau locuri de munca unde se platesc asemenea drepturi, sau se deplaseaza la aceste santiere sau locuri de munca pe baza sarcinilor de deplasare permanenta pe care le au potrivit functiei pe care o indeplinesc.

16. Angajatii care pe timpul cit se afla in deplasare sau detasare isi pierd temporar capacitatea de munca primesc pe perioada acestei incapacitati, atit diurna sau indemnizatia respectiva, cit si cheltuielile de cazare. Ei nu primesc insa aceste drepturi in cazul internarii in spital, cu exceptia salariatilor detasati, care beneficiaza in continuare si pe timpul spitalizarii de cazare.

17. Angajatii al caror loc de munca obisnuit sa afla in alta localitate decit cea in care isi au domiciliul permanent nu beneficiaza, pe timpul cit sint trimisi in deplasare sau detasare in localitatea domiciliului lor, de diurna (indemnizatie) si cheltuielile de cazare, ci numai de rambursarea cheltuielilor de transport.

18. Este interzisa fractionarea deplasarilor si detasarilor prin rechemarea nejustificata a angajatilor inainte de indeplinirea sarcinii sau prin fixarea de la inceput a duratei deplasarii sau detasarii pe o perioada mai mica decit cea efectiv necesara pentru executarea sarcinii respective.

19. Angajatii in delegare vor putea lua masa la cantinele unitatilor la care sint trimisi, contra cost.
VII. DISPOZITII FINALE
20. Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale sfaturilor populare, precum si unitatile subordonate vor lua toate masurile pentru rationalizarea delegarilor si detasarilor in asa fel ca acestea sa se efectueze in cadrul fondurilor aprobate.
In acest scop, conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale si comitetele executive ale sfaturilor populare vor lua masuri tehnico-organizatorice pentru intarirea disciplinei de plan in intreprinderile subordonate, in vederea restringerii delegarilor cu caracter de indrumare, precum si pentru cele legate de impulsionarea livrarilor si comenzilor.

21. Dispozitiile prezentei hotariri nu se aplica cetatenilor straini angajati pe baza conventiilor incheiate si angajatilor insotitori ai delegatiilor straine.
Prevederile cuprinse la art. 8 si 9 nu sint aplicabile militarilor; rambursarea cheltuielilor de transport ale acestora se face potrivit normelor speciale in vigoare.

22. Ministerul Finantelor si Comitetul de Stat pentru Problemele de Munca si Salarii vor intocmi in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotariri norme tehnice de decontare si control a cheltuielilor de deplasare si detasare.

23. Nerespectarea prevederilor prezentei hotariri constituie incalcari ale disciplinei financiare si atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara sau materiala.
In cazul cind aceste incalcari intrunesc elementele unei infractiuni de serviciu, ele se pedepsesc potrivit legii penale.

24. Prezenta hotarire intra in vigoare pe data de 1 iulie 1959.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri se abroga Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 484 din 2 aprilie 1952, publicata in Buletinul Oficial nr. 19/1952.
* Alin. 3 al art. 10 este modificat prin H.C.M. nr.1449/1968; B. Of. nr. 88 din 6 iulie 1968.


Luni, 23 aprilie 2018, 14:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.