DECRET nr.278 din 23 iulie 1960
cu privire la actele de stare civilă
Textul actului publicat în B.Of. nr. 13/28 iul. 1960

DECRET NUMAR: 278 DIN 23/07/60 cu privire la actele de stare civila

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 13 DIN 28/07/60

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila se face in interesul statului si al apararii drepturilor personale ale cetatenilor.

ART. 2
Actele si faptele de stare civila se inregistreaza in registrele de stare civila tinute de comitetele executive ale sfaturilor populare, comunale, orasenesti si de raioane de oras, potrivit dispozitiilor prezentului decret.
In aceste registre se intocmesc acte de nastere, casatorie si deces si se inscriu prin mentiune recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul si schimbarea numelui sau prenumelui.
Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, orasenesti sau ale raioanelor de oras intocmesc si buletine statistice de nasteri, casatorii si decese, iar tribunalele populare buletine statistice de divort.
Buletinele statistice nu constituie acte de stare civila.

ART. 3
Inregistrarile privind pe cetatenii Republicii Populare Romane aflati in afara hotarelor se fac de catre reprezentantii diplomatici si consulari ai Republicii Populare Romane.
Cetatenii Republicii Populare Romane din localitatile in care nu sint asemenea reprezentanti vor inregistra actele si faptele de stare civila, fie la reprezentanta diplomatica sau consulara a Republicii Populare Romane competenta pentru acea localitate, fie in registrele locale de stare civila.
In cazul din urma cetateanul este obligat ca in termen de sase luni de la intoarcerea sa in tara, sa ceara inregistrarea actului in registrul de stare civila al locului unde isi are domiciliul.
Actele de stare civila ale cetatenilor Republicii Populare Romane in tocmite de autoritati straine si neinregistrate in registrele de stare civila ale Republicii Populare Romane, nu au putere doveditoare, in tara.

ART. 4
Persoanele aflate pe teritoriul Republicii Populare Romane si care au cetatenia altui stat, pot cere inregistrarea actelor sau faptelor de stare civila intervenite in tara, in registrele de stare civila ale locului unde isi au domiciliul, intocmite si tinute in Republica Populara Romana.
Inregistrarea decesului se face in mod obligatoriu in registrele de stare civila intocmite si tinute in Republica Populara Romana, la locul unde s-a constatat decesul.
Actele si faptele de stare civila privind persoanele fara cetatenie se inregistreaza in aceleasi conditii ca si cele ale cetatenilor Republicii Populare Romane.

ART. 5
Registrele de stare civila se alcatuiesc in conformitate cu modelele aprobate prin Hotarire a Consiliului de Ministri, si se tin in dublu exemplar.
Primul exemplar al registrului se pastreaza la comitetul executiv al sfatului popular unde a fost intocmit.
Exemplarul al doilea se inainteaza spre pastrare comitetului executiv al sfatului popular regional sau, dupa caz, al orasului Bucuresti, de indata ce registrul s-a completat prin inregistrarea actelor.

ART. 6
Inregistrarile se fac in temeiul unei declaratii facuta personal, in scris sau verbal, in afara de cazurile cind, potrivit prevederilor prezentului decret, ele se fac din oficiu.
Declaratia si actul intocmit se semneaza de declarant si de delegatul de stare civila.
In cazul cind declarantul nu poate semna, delegatul de stare civila va face mentiune despre aceasta si va confirma ca datele inscrise corespund cu cele declarate.
Delegatul de stare civila este obligat sa controleze, potrivit instructiunilor Ministrului Afacerilor Interne, realitatea continutului declaratiei.
Inainte de semnare, actul intocmit va fi citit declarantului cuvint cu cuvint.

ART. 7
Inregistrarile facute in registrul de stare civila de o persoana necompetenta, care a exercitat in mod public atributia de delegat de stare civila sint valabile, chiar daca acea persoana nu avea, in realitate, aceasta calitate.

ART. 8
Comitetul executiv al sfatului popular care refuza sa efectueze o inregistrare privitoare la actele sau faptele de stare civila ce intra in atributiile sale, la cererea partii, va inainta de indata lucrarile tribunalului popular care va hotari de urgenta.
In cazul cind comitetul executiv al sfatului popular admite o cerere de inregistrare facuta peste termen, orice persoana interesata are drept de contestatie la tribunalul popular.

ART. 9
Daca nasterea sau decesul are loc in tren, pe o nava sau aeronava, in timpul unei calatorii care nu depaseste granitele Republicii Populare Romane inregistrarea nasterii sau decesului se face la comitetul executiv al sfatului popular al locului de debarcare.
In cazul cind nasterea, casatoria sau decesul are loc pe o nava in timpul unei calatorii in afara granitelor Republicii Populare Romane, inregistrarea se face de catre comandantul navei care este investit cu atributii de delegat de stare civila. Acesta pentru motive temeinice poate acorda dispensa de virsta la casatorie, in limitele prevazute de Codul familiei, precum si dispensa de termen.
Casatoria in conditiile prevazute in prezentul articol se poate incheia numai intre cetatenii Republicii Populare Romane.
La sosirea in tara, comandantul navei este obligat sa inainteze o copie certificata de pe inregistrarea facuta, prin capitania portului de inscriere a navei, la Comitetul executiv al sfatului popular al raionului I.V. Stalin din orasul Bucuresti.
Daca nasterea sau decesul are loc pe o aeronava in timpul unei calatorii in afara granitelor Republicii Populare Romane, comandantul aeronavei consemneaza faptul de stare civila in carnetul de drum si elibereaza o dovada constatatoare.
La sosirea in tara, comandantul aeronavei este obligat sa inainteze un extras de pe carnetul de drum, prin comandantul de aeroport, la Comitetul executiv al sfatului popular al raionului I.V. Stalin din orasul Bucuresti.

ART. 10
Anularea, rectificarea sau completarea unei inregistrari in registrul de stare civila se poate face numai in temeiul unei hotariri judecatoresti ramasa definitiva.
Instanta judecatoreasca se va pronunta la cererea celui interesat, a comitetului executiv al sfatului popular sau a procuraturii, dupa ce va cere, in toate cazurile, militiei sa faca cercetari.
Competenta apartine tribunalului popular al domiciliului persoanei care face actiunea. Tribunalul popular va judeca cu citarea procuraturii si a comitetului executiv al sfatului popular unde este inregistrat actul.

ART. 11
Intocmirea, reconstituirea, anularea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila in temeiul unei hotariri judecatoresti, va fi opozabila si celor de al treilea, care insa vor putea face dovada contrara.

ART. 12
Pe baza inregistrarilor din registrele de stare civila se elibereaza, numai celui indreptatit, un certificat original constatator.
Duplicatele certificatelor constatatoare se elibereaza dupa normele stabilite prin instructiunile Ministrului Afacerilor Interne.

ART. 13
Nimeni nu poate retine certificatele constatatoare ale altor persoane.
Se pot retine numai copii legalizate sau copii certificate de prezentator.
Este oprit sa se faca mentiuni, stersaturi sau adaugiri de orice fel, pe certificatele constatatoare originale sau duplicate, in afara de cazurile anume prevazute prin dispozitii legale.

ART. 14
Inregistrarile efectuate in registrele de stare civila, hotaririle judecatoresti si deciziile organelor administrative, care modifica, in total sau in parte, o stare civila, se comunica in termen de 10 zile.
Comunicarea se face atit comitetului executiv al sfatului popular care pastreaza registrul in care s-a facut inregistrarea anterioara, cit si comitetului executiv al sfatului popular la care s-a inregistrat nasterea per soanei la care aceasta inregistrare se refera.
Comunicarile se fac din oficiu, de catre cel care a facut inregistrarea ori de instanta sau organul administrativ care a pronuntat hotarirea sau a dat decizia.
Despre actele si faptele de stare civila comunicate se va face mentiune in dreptul inregistrarilor anterioare.

CAP. 2

Despre inregistrari

ART. 15
Declaratia de inregistrare a nasterii se face la comitetul executiv al sfatului popular al locului unde s-a produs nasterea, in termen de 15 zile de la data nasterii.
In cazul nasterii unui copil mort, termenul este de 24 ore.

ART. 16
Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare din parinti, iar in cazul unei impiedicari, administratia maternitatii sau unitatii sanitare unde s-a produs nasterea, medicul, moasa sau alte persoane care au fost de fata la nastere, rudele sau vecinii.

ART. 17
Copilul gasit va fi inregistrat in termen de 3 zile de la data gasirii, in baza declaratiei persoanei care l-a gasit, administratiei institutiei de ocrotire ori a persoanei careia i-a fost incredintat.
Declaratia privind nasterea unui copil gasit va fi insotita de un proces verbal incheiat de organele militiei impreuna cu delegatul de stare civila.

ART. 18
Cind declaratia a fost facuta dupa termenul de 15 zile, dar inlauntrul unui an de la nastere, inregistrarea se face pe baza aprobarii presedintelui comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau al raionului de oras al locului unde s-a produs nasterea.
Cind declaratia se face dupa trecerea unui an de la nastere, inregistrarea se face numai in baza unei hotariri judecatoresti ramasa definitiva.
Instanta judecatoreasca, in toate cazurile, va cere militiei sa faca cercetari si va lua avizul medicului judiciar cu privire la virsta celui a carui nastere a fost omisa de la inregistrare.

ART. 19
SECTIUNEA II Inregistrarea recunoasterii sau hotaririi judecatoresti de stabilire a filiatiei Inscrierea recunoasterii sau a hotaririi judecatoresti definitive pentru stabilirea filiatiei e face prin mentiune pe marginea actului de nastere al persoanei a carei filiatie a fost recunoscuta sau stabilita.
La cererea de inscriere se vor alatura declaratia de recunoastere sau copia legalizata de pe hotarirea judecatoreasca ramasa definitiva, precum si certificatul de nastere. In locul acestui certificat se va elibera un alt certificat constatator al nasterii.
Mentiunea se face si din oficiu potrivit dispozitiilor art. 14 din prezentul decret.

ART. 20
SECTIUNEA III Inregistrarea infierii Inscrierea infierii se face din oficiu prin mentiune pe actul de nastere al celui infiat, pe baza deciziei autoritatii tutelare, comunicata in conformitate cu prevederile art. 14 din prezentul decret.
Daca inscrierea infierii nu s-a facut din oficiu, ea se poate face si la cererea oricarei persoane interesate pe baza unei copii legalizate de pe decizia autoritatii tutelare.
In cazul infierii cu toate efectele filiatiei firesti, delegatul de stare civila de la comitetul executiv al sfatului popular care a incuviintat infierea, va intocmi un nou act de nastere al celui infiat, in care cei care au infiat vor fi trecuti ca parintii sai firesti. Localitatea in care a avut loc nasterea se va trece localitatea in care domiciliaza cei ce au infiat.
Vechiul act de nastere se va pastra facindu-se pe el mentiune despre intocmirea celui nou.

ART. 21
SECTIUNEA IV Inregistrarea casatoriei Declaratia de casatorie se face personal de viitorii soti la comitetul executiv al afatului popular al domiciliului sau resedintei unuia din ei.
Cel ce urmeaza sa inregistreze declaratia de casatorie va citi viitorilor soti dispozitiile cuprinse in art. 4-10 inclusiv si art. 27 din Codul familiei. De asemenea, le va cere actele de identitate, dovezile si declaratiile prevazute de Codul familiei si va atrage atentia viitorilor soti ca legea penala pedepseste pe cei ce fac declaratii false.
Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el va putea face declaratia de casatorie in localitatea unde se afla, la serviciul de stare civila, care o va transmite, din oficiu si fara intirziere, serviciului de stare civila competent pentru incheierea casatoriei.

ART. 22
Casatoria se poate incheia numai dupa trecerea a opt zile de la data cind, potrivit prevederilor articolului precedent, a fost facuta declaratia de casatorie.
Presedintele comitetului executiv al sfatului popular unde urmeaza a se incheia casatoria, va putea incuviinta incheierea casatoriei inainte de trecerea termenului prevazut in alineatul precedent, in conditiile si cazurile stabilite prin instructiunile Ministrului Afacerilor Interne.

ART. 23
In ziua fixata pentru incheierea casatoriei, constatindu-se ca cerintele legale sint indeplinite, ca nu exista opuneri intemeiate la casatorie si nici impiedicari legale, se va lua consimtamintul viitorilor soti, in conformitate cu dispozitiile Codului familiei, dupa care se va intocmi, de indata, actul de casatorie.
Actul de casatorie va fi semnat de soti si de delegatul de stare civila care a luat consimtamintul sotilor.

ART. 24
SECTIUNEA V Inregistrarea divortului Inscrierea divortului se face din oficiu prin mentiune pe marginea actului de casatorie pe baza comunicarii dispozitiilor hotaririi definitive de catre tribunalul care a judecat cauza in fond.

ART. 25
SECTIUNEA VI Inregistrarea schimbarii numelui sau prenumelui Inscrierea schimbarii numelui sau prenumelui se face prin mentiune pe actul de nastere si pe actul de casatorie, daca este cazul, al persoanei careia i s-a incuviintat schimbarea numelui sau prenumelui.
Mentiunea se face la comunicarea din oficiu de catre autoritatea care a incuviintat schimbarea numelui sau prenumelui, sau la cererea celui in cauza, in temeiul copiei legalizate de pe decizia de schimbare a numelui sau prenumelui.
In temeiul mentiunii de schimbare a numelui sau prenumelui facuta pe actele de nastere si de casatorie, se vor elibera noi certificate constatatoare cu noul nume sau prenume.

ART. 26
SECTIUNEA VII Inregistrarea decesului Inregistrarea decesului se face in temeiul unei declaratii insotite de certificatul constatator al decesului la comitetul executiv al sfatului popular al locului unde s-a produs decesul.

ART. 27
Sint obligati sa faca declaratia de deces, persoana cu care a convietuit cel incetat din viata, ori, in lipsa acesteia, membrii familiei, cei care au fost de fata la incetarea din viata, colocatarii, vecinii, administratorul sau portarul imobilului unde a avut loc decesul.
In cazul cind un cadavru nu este reclamat de familie, medicul care a incheiat procesul verbal constatator al decesului, este obligat sa ceara inregistrarea.

ART. 28
Declaratia de inregistrare a decesului trebuie facuta in termen de trei zile socotite de la data decesului.
Cind decesul se datoreste unei cauze violente, sinucidere, accident sau in cazul descoperirii unui cadavru, declaratia se face in termen de 24 ore socotite din momentul gasirii cadavrului.
In cazul cind decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenele prevazute mai sus, inregistrarea se va face numai pe baza aprobarii procuraturii raionale sau orasenesti in raza careia se afla sfatul popular unde urmeaza a se face inregistrarea.

ART. 29
Certificatul constatator al decesului se intocmeste si se semneaza de medic, sau in lipsa, de un cadru mediu sanitar.
In cazurile prevazute de art. 27 alineatul 2, certificatul constatator al decesului nu va putea fi intocmit decit de catre un medic si va arata cauza decesului. In aceste cazuri declaratia de deces va trebui sa fie insotita si de o dovada din partea militiei sau a procuraturii din care sa re zulte ca unul din aceste organe a fost sesizat despre cazul de deces.

ART. 30
Daca decesul a fost declarat prin hotarire judecatoreasca, inregistrarea decesului se face din oficiu la comitetul executiv al sfatului popular unde este inregistrata nasterea celui incetat din viata.
Daca nu se cunoaste locul nasterii, inregistrarea se face la comitetul executiv al sfatului popular de la ultimul domiciliu al celui incetat din viata.

ART. 31
Inhumarea sau incinerarea se face numai in baza adeverintei constatatoare a inregistrarii decesului, eliberata de comitetul executiv al sfatului popular.

CAP. 3

Despre reconstituirea actului de nastere, casatorie si deces sau intocmirea lor ulterioara prin derogare de la dispozitiile capitolelor I si II

ART. 32
Reconstituirea actelor de nastere, casatorie si deces se va putea cere daca:
- registrele de stare civila au fost distruse sau pierdute;
- actul a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat.
Intocmirea acestor acte, prin derogare de la dispozitiile capitolelor I si II se va putea cere daca:
- n-au existat registrele de stare civila;
- intocmirea actului a fost omisa din vina delegatului de stare civila, desi a fost facuta declaratia.

ART. 33
Cererea de reconstituire sau de intocmire ulterioara se depune impreuna cu actele doveditoare la comitetul executiv al sfatului popular al domiciliului petitionarului, care o rezolva cu avizul organelor de militie.

ART. 34
In caz de respingere a cererii, petitionarul se poate adresa tribunalului popular in raza caruia se afla comitetul executiv al sfatului popular care a primit cererea.
In caz de admitere a cererii, pot face contestatie, la acelasi tribunal, procurorul, precum si orice persoana interesata.

CAP. 4

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 35
Tinerea registrelor, intocmirea si inscrierea actelor de stare civila se face sub conducerea, indrumarea si controlul Ministerului Afacerilor Interne, prin Directia Generala a Militiei.

ART. 36
Sint scutite de taxa de timbru cererile adresate instantelor judecatoresti pentru anularea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila.
De asemenea, sint scutite de taxa de timbru cererile adresate comitete lor executive ale sfaturilor populare pentru reconstituirea sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila.

ART. 37
Persoanele al caror nume si prenume au fost inregistrate in registrele de stare civila, pina la data publicarii decretului nr. 225 din 13 iunie 1955, pentru modificarea unor dispozitii din decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950 referitor la actele de stare civila, cu ortografia altei limbi decit cea materna, pot cere comitetului executiv al sfatului popular in pastrarea caruia se afla registrele de stare civila, sa li se elibereze certificatul de stare civila, sa li se elibereze certificatul de stare civila scris cu ortografia limbii lor materne.
Efectele admiterii unei cereri in conditiile alineatului precedent nu sint obligatorii fata de celalalt sot.
Eliberarea certificatului de stare civila scris cu ortografia limbii materne, pentru copiii minori, se face pe baza cererii ambilor parinti.
Daca numai unul din parinti solicita certificatul de stare civila in conditiile alineatului precedent, cererea nu se poate aproba decit daca este de acord si celalalt parinte, iar daca aceasta intelegere nu exista, cererea se rezolva de autoritatea tutelara.
Persoanele al caror prenume a fost inregistrat in registrele de stare civila, pina la data publicarii decretului nr. 225 din 13 iunie 1955 pentru modificarea unor dispozitii din decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950 referitor la actele de stare civila, tradus in alta limba decit cea materna, pot cere eliberarea certificatului cu prenumele tradus in limba lor materna.
Eliberarea certificatului in cazurile prevazute in alineatele precedente se va face pe baza deciziei de aprobare a comitetului executiv al sfatului popular respectiv.
Despre eliberarea certificatului in conditiile prezentului articol se va face mentiune in registrul de stare civila, comunicindu-se acest fapt si organului de militie raional, orasenesc sau al raionului de oras in raza caruia domiciliaza petitionarul.
In caz de respingere a cererii de eliberare a certificatului de stare civila, petitionarul poate face plingere la tribunalul popular.
In caz de admitere a cererii, orice persoana interesata poate face contestatie la tribunalul popular.
Cererea facuta in conditiile prezentului articol se poate depune de petitionar si la comitetul executiv al sfatului popular al domiciliului sau, care va ingriji ca cererea sa fie trimisa spre rezolvare locului in drept si care va comunica petitionarului rezultatul primit.

ART. 38
In vederea aplicarii prezentului decret, vor fi date instructiuni de catre Ministrul Afacerilor Interne.
Directia Centrala de Statistica va elabora instructiuni cu privire la intocmirea buletinelor statistice, care dupa ce vor fi supuse avizului Ministerului Afacerilo Interne, vor fi inserate in instructiunile de aplicare a prezentului decret.

ART. 39
Decretul nr.272 din 30 decembrie 1950 referitor la actele de stare civila, modificat prin Decretul nr.225 din 13 iunie 1955 si prin Decretul nr.
93 din 21 februarie 1957, dispozitiile art. 5 din decretul nr. 273 din 30 decembrie 1950, referitoare la schimbarea numelui sau prenumelui, precum si orice alte dispozitii contrarii prezentului decret, se abroga.
Inregistrarile facute in registrele de stare civila inainte de intrarea in vigoare a prezentului decret, sint si ramin valabile.

ART. 40
Prezentul decret intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1961.
---------------------


Duminică, 22 mai 2022, 20:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.