HOTĂRÂRE nr.257 din 30 mai 1994
privind atribuirea unui numar de posturi și stabilirea numarului total al magistratilor și personalului auxiliar, administrativ și de serviciu la instantele militare și la parchetele militare de pe langa acestea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 146/8 iun. 1994

HOTARIREA Nr. 257 din 30 mai 1994 privind atribiurea unui numar de posturi si stabilirea numarului total al magistratilor si personalului auxiliar, administrativ si de serviciu la instantele militare si la parchetele militare de pe linga acestea

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 8 iunie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se atribuie un numar de 15 posturi pentru instantele militare si un numar de 49 posturi pentru parchetele militare de pe linga acestea, in aplicarea prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si ale Legii nr.
54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare.

ART. 2
Se aproba numarul total de 138 magistrati si personal auxiliar, administrativ si de serviciu la instantele militare si numarul total de 203 magistrati si personal auxiliar administrativ si de serviciu la parchetele militare de pe linga acestea.

ART. 3
Repartizarea posturilor la instantele militare si la parchetele militare de pe linga acestea se face prin ordin al ministrului justitiei.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministrul justitiei, Gavril Iosif Chiuzbaian Ministrul apararii nationale, Gheorghe Tinca Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu --------------------


Joi, 21 februarie 2019, 05:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.