HOTĂRÂRE nr.786 din 14 noiembrie 1994
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Introducerea transportului in comun cu troleibuze in municipiul Bacau", judetul Bacau
Textul actului publicat în M.Of. nr. 325/24 noi. 1994

HOTARIREA nr. 786 din 14 noiembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii " Introducerea transportului in comun cu troleibuze in municipiul Bacau", judetul Bacau

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 24 noiembrie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii "Introducerea transportului in comun cu troleibuze in municipiul Bacau", judetul Bacau, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici cuprinsi in anexa*) la prezenta hotarire.

ART. 2
Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca *) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.
--------------


Miercuri, 29 iunie 2022, 22:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.