HOTĂRÂRE nr.790 din 14 noiembrie 1994
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Introducere transport in comun cu troleibuze in municipiul Pitesti", judetul Arges
Textul actului publicat în M.Of. nr. 325/24 noi. 1994

HOTARIREA Nr. 790 din 14 noiembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Introducere transport in comun cu troleibuze in municipiul Pitesti", judetul Arges

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL Nr. 325 din 24 noiembrie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii "Introducere transport in comun cu troleibuze in municipiul Pitesti", judetul Arges, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa *) la prezenta hotarire.

ART. 2
Finantarea obiectivului se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca *) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.
----------------------------


Duminică, 17 ianuarie 2021, 20:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.