LEGE nr.59 din 17 iunie 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.12/1995 privind unele masuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor și instalatiilor importate in cadrul tranzactiilor de leasing, precum și la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor și componentelor folosite in productia proprie a unor agenti economici
Textul actului publicat în M.Of. nr. 124/21 iun. 1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.12 din 31 ianuarie 1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al mașinilor, utilajelor și instalațiilor importate în cadrul tranzacțiilor de leasing, precum și la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor și componentelor folosite în producția proprie a unor agenți economici, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.26 din 3 februarie 1995.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 17 iunie 1995.
Nr. 59.


Luni, 06 decembrie 2021, 07:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.