HOTĂRÂRE nr.479 din 1 iulie 1995
pentru modificarea H.C.M. nr.19/1972 privind unele masuri in legatura cu apararea secretului de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 152/17 iul. 1995

HOTARIRE Nr. 479 din 1 iulie 1995 pentru modificarea H.C.M. 19/1972 privind unele masuri in legatura cu apararea secretului de stat

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iulie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1

H.C.M. nr.19/1972 privind unele masuri in legatura cu apararea secretului de stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 5 din 14 ianuarie 1972, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Litera s) din alineatul 1 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
"s) documentele descriptive, grafice sau pe suporturi magnetice care se refera la intreaga retea geodezica sau gravimetrica de stat, cu indicarea prin coordonate a pozitiei sau a valorii absolute a gravitatii punctelor acestora;"
2. Litera t) din alineatul 1 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
t) hartile si planurile topografice, precum si hartile tematice si fotodocumentele la scara mai mare de 1:25.000, pe care sunt reprezentate elemente de continut sau obiective clasificate <>."

ART. 2
Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 15 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRIM - MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
p. Ministrul apararii nationale, general-colonel Dumitru Cioflina, seful Statului Major General Ministru de interne, Doru Ioan Taracila p. Directorul Serviciului Roman de Informatii, general-locotenent Victor Marcu --------------------


Joi, 11 august 2022, 23:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.