HOTĂRÂRE nr.923 din 20 noiembrie 1995
privind reorganizarea Agentiei Spatiale Romane
Textul actului publicat în M.Of. nr. 280/30 noi. 1995

HOTARIRE Nr. 923 din 20 noiembrie 1995 privind reorganizarea Agentiei Spatiale Romane

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Agentia Spatiala Romana se reorganizeaza ca unitate extrabugetara cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.

ART. 2
Agentia Spatiala Romana are sediul in Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

ART. 3
Agentia Spatiala Romana are urmatoarele atributii principale:
a) promoveaza conditiile favorabile desfasurarii activitatii de cercetaredezvoltare in domeniul spatial;
b) initiaza si coordoneaza cercetari de baza si aplicative in domeniul spatial si aplicatiile in activitati economice din telecomunicatii, medicina, agricultura, silvicultura, protectia mediului, geologie, meteorologie etc.;
c) asigura prezenta activa a Romaniei la actiuni internationale care conduc la progrese in domeniul spatial si la utilizarea in scopuri pasnice a spatiului cosmic;
d) reprezinta, pe baza de mandat, Guvernul in relatiile care decurg din acordurile incheiate de Romania cu parteneri straini in probleme spatiale.

ART. 4
Finantarea cheltuielilor de functionare a Agentiei Spatiale Romane se asigura din venituri extrabugetare constituite pe baza urmatoarelor surse:
a) contracte de consultanta-management cu institutiile de cercetare, universitare si agentii economici care desfasoara activitati in domeniul spatial si care solicita Agentia Spatiala Romana in acest sens;
b) contracte de cercetare-dezvoltare pe care Agentia Spatiala Romana le incheie cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, precum si cu alti ordonatori de credite si agenti economici, pe care le executa prin centre si colective anume constituite;
c) contracte de participare la programe de cercetare- dezvoltare internationale;
d) taxe si tarife pentru prestarile de servicii educationale, de consultanta , precizate prin lege;
e) sponsorizari si donatii din partea unor agenti economici interni si externi;
f) alte surse conform legii.

ART. 5
Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Spatiale Romane se aproba prin ordin al ministrului cercetarii se tehnologiei.

ART. 6
Salarizarea personalului Agentiei Spatiale Romane se face in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si ale Ordonantei Guvernului nr. 39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata si midificata prin Legea nr. 134/1994, si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 2 februarie 1995.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneza:
------------------Ministrul cercetarii si tehnologiei, Doru Dumitru Palade Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Melescanu Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu -------------------


Luni, 01 martie 2021, 18:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.