LEGE nr.135 din 29 decembrie 1995
pentru completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
Textul actului publicat în M.Of. nr. 303/30 dec. 1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC. - La articolul 6 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se introduce litera k), care va avea urmatorul cuprins:

"k) sportivii, antrenorii si tehnicienii sportivi pentru primele acordate ca urmare a realizarii urmatoarelor obiective de inalta performanta:

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


Marți, 17 mai 2022, 01:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.