ORDONANȚĂ nr.93 din 26 august 1998
privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 316/27 aug. 1998

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 15 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Se aprobă înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei existente în custodie la Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București, cu produse petroliere de alt tip, necesare armatei.

(2) Lista produselor petroliere care se înlocuiesc și se împrospătează potrivit alin. (1) se va elabora de către Ministerul Apărării Naționale și va fi prezentată Guvernului spre aprobare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 2. - Înlocuirea și împrospătarea produselor petroliere se vor efectua între Ministerul Apărării Naționale și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București, prin schimb, fără plată, la echivalent valoric calculat la prețul zilei, pe bază de convenție încheiată între părți.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,
ministrul apărării naționale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Secretar de stat, șef al Oficiului Central de Stat
pentru Probleme Speciale,
general de divizie (r) Nicolaie Popescu

București, 26 august 1998.
Nr. 93.


Joi, 20 iunie 2019, 13:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.