LEGE nr.103 din 26 mai 1998
pentru modificarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Textul actului publicat în M.Of. nr. 198/28 mai. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 din 19 iunie 1997, cu modificările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.366 din 18 decembrie 1997, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Pe baza programelor de reorganizare prevăzute la alin. (2), autoritățile administrației publice centrale sau locale sub autoritatea cărora își desfășoară activitatea regii autonome vor dispune, pentru fiecare dintre acestea, măsuri de reorganizare prin acte administrative individuale."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

București, 26 mai 1998.
Nr. 103.


Vineri, 12 august 2022, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.