ORDONANȚĂ nr.27 din 29 ianuarie 1999
privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 42/29 ian. 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Disponibilitățile în lei provenite din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ superior de stat, păstrate în conturi deschise la trezoreria statului, sunt purtătoare de dobânzi, care se acordă în condițiile art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată.

Art. 2. - Disponibilitățile în valută provenite din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ se păstrează în conturi distincte la băncile comerciale selectate pe bază de licitație.

Instituțiile de învățământ vor încheia convenții de cont cu băncile comerciale, în care vor stabili condițiile de păstrare, dobânda acordată, precum și comisioanele aplicate pentru operațiunile de încasări și plăți înregistrate în conturile respective.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemnează:

Ministrul educației naționale,
Andrei Marga

p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 1999.
Nr. 27.


Joi, 11 august 2022, 23:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.