ORDONANȚĂ nr.34 din 29 ianuarie 1999
pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 44/30 ian. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 pct. 6 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță :

Art. I. - Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998Đ2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.289 din 6 august 1998 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) În înțelesul prezentei legi, producători agricoli sunt: persoane fizice proprietari de terenuri agricole, persoane fizice crescători de animale și păsări, societăți agricole cu personalitate juridică și asociațiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, societăți comerciale pe acțiuni cu capital majoritar de stat cu profil agricol, societăți comerciale cu capital privat cu profil agricol, societăți naționale cu profil agricol, arendașii și institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol."

2. Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Sumele din fond vor fi puse la dispoziție băncilor comerciale, pe bază de convenții, în care se prevăd sumele acordate, termenele de rambursare, precum și condițiile de derulare a împrumuturilor, și nu reprezintă bază de calcul pentru determinarea nivelului mediu zilnic al rezervei minime obligatorii pe care trebuie să le consti- tuie băncile."

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Finanțelor, va propune Guvernului spre aprobare modificarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea și decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.649/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367 din 28 septembrie 1998.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Ilie Bălana,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 1999.
Nr. 34.


Joi, 30 iunie 2022, 04:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.