LEGE nr.143 din 27 iulie 1999
privind ajutorul de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 370/3 aug. 1999


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispozitii generale
Scopul legii

ART. 1
Prezenta lege are ca scop reglementarea modalitatilor de autorizare, acordare, control, inventariere, monitorizare si raportare a ajutorului de stat, in vederea crearii si mentinerii unui mediu concurential normal.
Definirea ajutorului de stat

ART. 2
(1) In sensul prezentei legi, ajutorul de stat inseamna orice sprijin, indiferent de forma, din surse de stat, acordat de autoritati publice sau de alte organisme care le administreaza in numele statului.
(2) Ajutorul de stat se concretizeaza fie intr-un transfer de fonduri publice catre un agent economic, fie in renuntarea la unele venituri viitoare - certe sau posibile - si care asigura unui agent economic un beneficiu de natura economica sau financiara, pe care nu l-ar fi obtinut in absenta acestor masuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat, daca ele confera un avantaj special numai anumitor agenti economici sau anumitor bunuri, servicii sau regiuni.
(3) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual.
(4) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza caruia pot fi acordate alocari specifice de ajutoare agentilor economici definiti in mod general si abstract.
(5) Ajutorul de stat individual este orice forma de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor.
(6) In ajutorul de stat se includ, printre altele: subventii, inclusiv subventii pentru export; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptari, reduceri sau amanari de la plata taxelor si impozitelor; renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale; garantii acordate de stat sau de alte autoritati publice in conditii preferentiale; participari cu capital ale statului sau ale altor institutii publice, daca rata profitului acestor investitii este mai mica decat cea normala, anticipata de catre un investitor privat prudent; reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de catre autoritati publice sau alte organisme care administreaza resurse ale statului, inclusiv vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al statului sub pretul pietei.
Definirea ajutorului existent

ART. 3
(1) Ajutorul existent este un ajutor individual sau o schema de ajutor care indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) exista inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi;
b) a fost autorizat de catre Consiliul Concurentei;
c) Consiliul Concurentei nu a luat, in termenul legal, una dintre deciziile prevazute de prezenta lege.
(2) Alocarile specifice de ajutoare, acordate ca parte a unei scheme de ajutor existente, vor fi considerate ajutor existent, in afara de cazul in care Consiliul Concurentei a solicitat in mod expres, in decizia sa privind schema de ajutor, notificarea unor astfel de alocari specifice de ajutoare.
Masuri si ajutoare de stat care nu intra sub incidenta legii

ART. 4
(1) Masurile de natura fiscala, care sunt parte a normelor fiscale interne, aplicabile tuturor agentilor economici.
(2) Ajutoare sub forma serviciilor publice generale pentru activitate economica, in termenii si in conditiile care nu favorizeaza anumite sectoare sau anumiti agenti economici.
(3) Imprumuturi sau garantii acordate de autoritati publice si organisme care administreaza resursele statului, conform conditiilor curente de pe piata.
(4) Participari cu capital ale statului sau ale altor organisme publice, daca rata profitului este estimata a fi cel putin egala cu rata profitului anticipat de catre un investitor privat prudent.
(5) Ajutoare avand un caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu conditia ca acestea sa fie date fara discriminare in ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate.
(6) Ajutoare pentru inlaturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale.

CAP. 2
Reguli procedurale
Autorizarea ajutorului de stat

ART. 5
Orice ajutor de stat, sub orice forma si indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurentei din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, cu exceptia cazurilor cand prezenta lege prevede altfel.
Notificarea ajutorului de stat

ART. 6
(1) Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent va fi notificata de catre furnizorul ajutorului Consiliului Concurentei, cu exceptia cazului in care este altfel prevazut in prezenta lege sau in regulamentele de aplicare a acesteia.
(2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie sa cuprinda informatiile exacte si complete, cerute de Consiliul Concurentei pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege. Consiliul Concurentei va adopta un regulament, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, cu privire la forma, continutul si alte detalii ale notificarii.
(3) Consiliul Concurentei va instiinta Oficiul Concurentei in legatura cu primirea notificarii, in termen de 15 zile.
(4) Notificarea va deveni efectiva la data cand informatiile cuprinse in notificare sunt exacte si complete.
(5) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca informatiile cuprinse in notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere informatii suplimentare in termen de 20 de zile de la primirea notificarii.
Clauza suspensiva

ART. 7
Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar modificarile la un ajutor de stat existent nu pot fi puse in aplicare pana cand Consiliul Concurentei nu ia o decizie de autorizare sau pana cand ajutorul nu este considerat ca fiind autorizat.
Examinarea notificarii si initierea procedurilor

ART. 8
(1) Consiliul Concurentei va examina notificarea de indata ce o primeste.
(2) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca masura notificata nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie in acest sens.
(3) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca masura notificata nu prezinta indoieli privind compatibilitatea sa cu prezenta lege, va emite o decizie de autorizare.
(4) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca masura notificata prezinta indoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prezenta lege, va decide deschiderea unei investigatii.
Termenele stabilite pentru initierea procedurilor si pentru decizii

ART. 9
(1) Consiliul Concurentei va lua una dintre deciziile mentionate la art. 8 alin. (2)-(4) in termen de 30 de zile de la data la care notificarea a devenit efectiva.
(2) In cazul in care Consiliul Concurentei decide sa deschida o investigatie, va trebui sa ia decizia finala in termen de cel mult patru luni de la data deschiderii investigatiei.
(3) In cazul in care Consiliul Concurentei nu ia deciziile mentionate in termenele stabilite, ajutorul poate fi acordat in mod legal dupa instiintarea prealabila a Consiliului Concurentei si va deveni un ajutor existent.
(4) Termenele stabilite nu se aplica, daca ajutorul de stat nu este notificat sau notificarea nu este efectiva.
Revocarea unei decizii

ART. 10
Pentru revocarea unei decizii luate anterior, pe baza unor informatii incorecte primite pe parcursul procedurii, Consiliul Concurentei are obligatia sa asculte argumentele furnizorului ajutorului de stat.
Puteri de investigatie

ART. 11
In aplicarea prezentei legi Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei au puterile de investigatie prevazute la art. 39-46 ale Legii concurentei nr. 21/1996.

CAP. 3
Deciziile Consiliului Concurentei
Decizii privind un ajutor de stat nou sau modificarea unuia existent

ART. 12
(1) In cazul unui ajutor de stat nou sau al modificarii unuia existent, Consiliul Concurentei evalueaza efectele pozitive ale acestuia asupra dezvoltarii anumitor activitati economice sau a anumitor zone economice, cu luarea in considerare a riscului aparitiei unor efecte daunatoare asupra concurentei.
(2) Dupa o astfel de analiza, Consiliul Concurentei poate decide:
a) ca masura notificata nu constituie ajutor de stat;
b) sa autorizeze ajutorul de stat;
c) sa autorizeze ajutorul de stat, impunand prin decizia sa conditii sau obligatii menite sa asigure ca aceasta nu denatureaza semnificativ mediul concurential normal si nu afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte;
d) sa interzica acordarea ajutorului de stat, in cazul in care acesta denatureaza semnificativ mediul concurential normal si afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte.
(3) Atunci cand Consiliul Concurentei ia o decizie de interzicere a unui ajutor de stat, acesta, in cazul in care a fost acordat, trebuie sa fie anulat si recuperat de catre furnizorul ajutorului sau rambursat de catre beneficiar.
Decizii privind un ajutor existent

ART. 13
(1) Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei vor supraveghea permanent toate ajutoarele existente. Daca se considera ca un ajutor existent denatureaza semnificativ mediul concurential normal si afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte, Consiliul Concurentei va solicita furnizorului de ajutor sa ia masuri corespunzatoare pentru eliminarea incompatibilitatii acestuia cu prezenta lege. Aceste masuri pot sa includa o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent. Aceste recomandari vor fi transmise si Oficiului Concurentei in vederea monitorizarii de catre acesta a realizarii masurilor impuse.
(2) Daca masurile nu sunt luate de catre furnizorul de ajutor, in perioada de timp indicata in solicitare, Consiliul Concurentei poate decide oprirea acordarii ajutorului existent sau poate impune conditii si obligatii menite sa asigure compatibilitatea ajutorului cu dispozitiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv si trebuie sa permita furnizorului de ajutor o perioada rezonabila de timp pentru a se supune acesteia.
Ajutorul care poate fi autorizat sau interzis

ART. 14
(1) Consiliul Concurentei poate autoriza masuri ce constituie ajutor de stat, cum sunt:
a) ajutor pentru cercetare si dezvoltare, cu conditia sa fie destinat pentru una dintre urmatoarele activitati:
- cercetarea fundamentala, inteleasa ca acea activitate orientata spre dobandirea de cunostinte stiintifice noi, precum si spre formularea si verificarea de noi ipoteze si teorii, fara a avea insa scop industrial sau comercial, asigurand o larga diseminare a rezultatelor;
- cercetarea aplicativa, inteleasa ca acea activitate orientata spre largirea cunostintelor, cu scopul de a utiliza aceste cunostinte pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau pentru a imbunatati semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente;
- cercetarea precompetitiva, inteleasa ca acea activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicative in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese sau servicii, chiar daca acestea sunt destinate vanzarii sau utilizarii si care include fabricarea modelului experimental si a primului prototip, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale;
- gradul de subventionare trebuie sa scada pe masura ce proiectul respectiv este mai apropiat de piata.
- in cazul cercetarii fundamentale ajutorul poate sa acopere pana la 100% din valoarea investitiei brute.
- in cazul cercetarii de baza ajutorul poate sa acopere pana la 50% din valoarea investitiei brute.
- in cazul cercetarii in stadiul preconcurential ajutorul poate sa acopere pana la 25% din valoarea investitiei brute sau prin reduceri de taxe si impozite, in cote diferentiate, avand un efect echivalent;
b) ajutor pentru intreprinderi mici si mijlocii care au cel mult 250 de angajati, daca se urmareste inlaturarea dezavantajelor legate direct de marimea firmei in cauza;
c) ajutor pentru protectia mediului inconjurator, cu conditia respectarii principiului "poluatorul plateste"; investitiile destinate reducerii poluarii si/sau reducerii consumului energetic pe unitate de produs pot fi subventionate cu pana la 25% din totalul sumei brute sau prin reduceri de taxe si impozite, in cote diferentiate, cu efect echivalent;
d) ajutor pentru instruirea angajatilor si pentru crearea de noi locuri de munca, cu conditia ca acesta sa nu fie acordat in sectoarele in care exista o supradimensionare a capacitatilor. Ajutorul pentru mentinerea locurilor de munca va fi considerat ajutor de restructurare;
e) ajutor acordat sectoarelor in care exista probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, prin asigurarea unei reduceri treptate a productiei si a locurilor de munca, cu conditia ca asemenea masuri sa fie strict limitate ca durata si insotite de un program de restructurare. In evaluarea supradimensionarii capacitatilor va fi luata in considerare si situatia internationala;
f) ajutor pentru dezvoltare regionala, in masura in care acesta nu influenteaza concurenta si numai daca scopul acestui ajutor este de a asigura agentilor economici din zona avuta in vedere aceleasi sanse de dezvoltare ca si celor din alte zone ale tarii, cu conditia ca acest fapt sa nu conduca la o marire a capacitatii de productie in sectoarele in care exista deja probleme legate de supracapacitate. Ajutorul pentru dezvoltare regionala poate fi in legatura cu investitia initiala sau cu crearea de locuri de munca ori poate lua forma unui ajutor avand caracter de continuitate, conceput in scopul depasirii unor dezavantaje regionale sau permanente;
g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin actiuni ca: saptamani nationale, targuri internationale, magazine de prezentare si altele asemenea, cu conditia ca de acesta sa poata beneficia toti agentii economici interesati;
h) ajutor pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;
i) ajutor pentru promovarea sanatatii si invatamantului.
(2) In evaluarea efectelor unui ajutor de stat, Consiliul Concurentei trebuie sa ia in considerare efectele cumulate ale tuturor tipurilor de ajutor acordate aceluiasi beneficiar.
(3) Consiliul Concurentei poate interzice masuri ce constituie ajutor de stat, cum sunt:
a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este conditionat, de drept sau de fapt, de performanta la export, in masura in care un astfel de ajutor poate sa afecteze aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte;
b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea agentilor economici, direct sau prin scutirea de la plata obligatiilor datorate statului;
c) ajutor pentru sectoarele cu probleme structurale de supradimensionare a capacitatilor sau pentru intreprinderi aflate in dificultate, daca nu este insotit de un program de restructurare si nu este strict limitat ca durata. Ajutorul de restructurare trebuie sa faca parte dintr-un plan individual de redresare intr-o perioada de timp rezonabila, care sa asigure viabilitatea agentului economic pe termen lung. In cazul unei supradimensionari a capacitatilor pe piata relevanta, trebuie sa se prevada o reducere ireversibila a capacitatii, in mod proportional cu volumul ajutorului primit;
d) ajutorul acordat ca o masura de salvare a unor agenti economici, cu exceptia cazului in care este destinat asigurarii unei perioade de timp necesare pentru elaborarea unui plan de restructurare care sa includa solutii pe termen lung si evitarea unor probleme sociale acute;
e) masurile de ajutor, care sunt astfel aplicate, incat creeaza discriminari in favoarea produselor realizate la intern, fata de bunurile similare produse in tari participante la acorduri internationale la care Romania este parte si in care sunt prohibite astfel de discriminari.
Participarea Oficiului Concurentei la deliberarile
Consiliului Concurentei

ART. 15
Seful Oficiului Concurentei sau persoana delegata de acesta va reprezenta Guvernul la deliberarile Consilului Concurentei si poate face recomandari pentru a fi luate in considerare de catre acesta.

CAP. 4
Recuperarea ajutorului ilegal si a ajutorului interzis
Definirea ajutorului ilegal

ART. 16
In sensul prezentei legi, ajutorul ilegal este un ajutor de stat, altul decat unul existent sau exceptat de la obligatia notificarii conform prezentei legi, acordat fara a fi fost autorizat de Consiliul Concurentei sau acordat dupa ce a fost notificat, dar inainte de emiterea unei decizii de catre Consiliul Concurentei in termenul legal.
Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului

ART. 17
(1) Consiliul Concurentei poate cere Curtii de apel in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul principal al furnizorului sau beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta si, pe cale de consecinta, sa dispuna recuperarea, rambursarea sau suspendarea platii oricarui ajutor ilegal.
(2) Presedintele Curtii de apel poate dispune, prin ordonanta presedintiala, recuperarea, rambursarea sau suspendarea acordarii ajutorului ilegal. Ordonanta poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.
Recuperarea ajutorului de stat interzis

ART. 18
(1) Cand un ajutor de stat, pentru care Consiliul Concurentei a emis o decizie de interzicere, a fost totusi acordat, Consiliul Concurentei va cere Curtii de apel in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta si, pe cale de consecinta, sa dispuna recuperarea ajutorului de catre furnizor sau rambursarea acestuia de catre beneficiar.
(2) Consiliul Concurentei poate cere Curtii de apel sa dispuna recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat si in cazul in care nu au fost respectate conditiile sau obligatiile prevazute in decizia de autorizare.
(3) Hotararea Curtii de apel poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.
(4) Actiunile prevazute in acest capitol sunt judecate dupa procedura de contencios administrativ.
Recuperarea dobanzii si a prejudiciilor cauzate de un ajutor ilegal sau interzis

ART. 19
(1) In cazul unui ajutor ilegal sau interzis, Consiliul Concurentei poate solicita, de asemenea, Curtii de apel sa dispuna recuperarea de catre furnizorul ajutorului sau rambursarea de catre beneficiarul acestuia a dobanzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rata propusa de Consiliul Concurentei. O astfel de dobanda poate fi impusa:
a) in cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si pana la recuperarea sa;
b) in cazul ajutorului ilegal, dar autorizat ulterior de Consiliul Concurentei, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si pana la autorizarea sa de catre Consiliul Concurentei.
(2) In afara prevederilor de mai sus, orice persoana are dreptul sa pretinda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin acordarea ajutorului de stat cu incalcarea obligatiei de a nu se acorda un astfel de ajutor pana la autorizarea sa de catre Consiliul Concurentei.

CAP. 5
Categorii exceptate
Pragul minim

ART. 20
Ajutorul acordat unui agent economic, intr-o perioada de pana la 3 ani, in valoare totala de un miliard lei, este considerat a fi autorizat si nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, in conditiile stabilite prin regulamentul Consiliului Concurentei.
Exceptari pe categorii

ART. 21
(1) Consiliul Concurentei va adopta un regulament de exceptari pe categorii, prin care vor fi stabilite categoriile de ajutor de stat considerate a fi autorizate si care, in consecinta, nu sunt supuse cerintelor de notificare. Acest regulament va specifica, in mod distinct, pentru fiecare categorie de ajutor:
a) scopul ajutorului;
b) categoriile de beneficiari;
c) pragurile valorice exprimate fie ca intensitate, fie ca marime absoluta;
d) conditiile legate de cumularea ajutoarelor acordate aceluiasi beneficiar;
e) conditiile monitorizarii de catre Oficiul Concurentei.
(2) Regulamentul poate stabili:
a) fixarea de praguri valorice sau alte conditii care sa determine necesitatea notificarii unor alocari specifice de ajutoare;
b) excluderea anumitor sectoare din domeniul de aplicare a unor astfel de reglementari;
c) includerea de prevederi care sa fie luate in considerare la analiza compatibilitatii ajutorului exceptat.
Regulamente si instructiuni in aplicarea legii

ART. 22
(1) Consiliul Concurentei poate sa adopte si sa puna in aplicare, de asemenea, regulamente si instructiuni, altele decat cele mentionate la art. 20 si 21, in vederea definirii criteriilor esentiale care trebuie indeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, in special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.
(2) Regulamentul prevazut la art. 6 alin. (2) si (3) va fi adoptat in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) Pentru aplicarea art. 14 alin. (1) ministerele de resort vor elabora regulamente specifice in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) Regulamentele si instructiunile prevazute la art. 20, 21 si la art. 22 alin. (1) din lege vor fi adoptate in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Regulamentele, instructiunile si modificarile acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, dupa care vor fi adoptate in plenul Consiliului Concurentei, vor fi puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
(6) Regulamentele Consiliului Concurentei pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de apel in a carei raza teritoriala domiciliaza petentul.

CAP. 6
Inventarierea, monitorizarea si raportarea ajutoarelor de stat Inventarul ajutoarelor de stat acordate in anii precedenti

ART. 23
(1) Oficiul Concurentei va intocmi un inventar al ajutoarelor individuale si al schemelor de ajutor pentru ultimii trei ani anteriori adoptarii prezentei legi.
(2) Toate informatiile necesare pentru realizarea acestui inventar vor fi furnizate Oficiului Concurentei de catre autoritatile responsabile. Procedura de raportare catre Oficiul Concurentei va fi stabilita printr-o hotarare a Guvernului, in termen de cel mult doua luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Actualizarea anuala a inventarului ajutoarelor de stat

ART. 24
(1) Inventarul ajutoarelor de stat va fi actualizat, in fiecare an, de catre Oficiul Concurentei, tinandu-se seama de urmatoarele elemente:
a) noile scheme de ajutor si noile ajutoare individuale, care au fost notificate si autorizate de Consiliul Concurentei;
b) noile scheme de ajutor si noile ajutoare individuale exceptate de la obligatia notificarii catre Consiliul Concurentei;
c) schemele de ajutor de stat a caror derulare se incheie in cursul anului de raportare;
d) ajutoarele de stat notificate la Consiliul Concurentei.
(2) Pentru actualizarea inventarului, autoritatile care elaboreaza schemele de ajutor de stat si furnizorii de ajutoare, precum si beneficiarii de ajutoare de stat sunt obligati sa transmita informatii Oficiului Concurentei, dupa cum urmeaza:
a) autoritatile care elaboreaza schemele de ajutor de stat si furnizorii de ajutor vor transmite informatii referitoare la:
- natura ajutorului acordat;
- conditii impuse la acordarea ajutoarelor, dupa caz;
- originea ajutorului;
- suma estimata a fiecarui ajutor acordat;
- durata schemei ajutorului, dupa caz;
b) beneficiarii de ajutor vor raporta suma si forma ajutoarelor pe care le-au primit; ei trebuie, de asemenea, sa transmita informatii necesare pentru identificarea unor astfel de ajutoare. Procedura de raportare va fi stabilita prin hotarare a Guvernului in termen de cel mult doua luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Oficiul Concurentei va fi, de asemenea, informat de catre autoritatile publice sau organismele care administreaza fonduri in numele statului, pe de-o parte, si de agentii economici carora li s-a incredintat executarea unor servicii publice de interes general, pe de alta parte, despre fluxurile financiare care au loc intre ele, astfel incat sa se asigure deplina transparenta in acest domeniu.
(4) Procedurile privind modalitatile de informare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de cel mult doua luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Consiliul Concurentei va comunica Oficiului Concurentei deciziile sale privind ajutoarele de stat, astfel incat inventarul sa poata fi permanent actualizat.
Acordarea de asistenta de specialitate la elaborarea noilor scheme de ajutor de stat

ART. 25
In cazul elaborarii unei noi scheme de ajutor de stat, precum si al reinnoirii, prelungirii sau modificarii unei scheme existente, autoritatile implicate pot solicita asistenta tehnica de specialitate Oficiului Concurentei.
Monitorizarea ajutoarelor existente

ART. 26
(1) In sensul prezentei legi, prin monitorizare se intelege activitatea de supraveghere a ajutoarelor, de evaluare a dimensiunilor lor si propunerea de masuri pentru obtinerea rezultatelor anticipate la acordarea ajutoarelor de stat.
(2) Monitorizarea este un proces in continua derulare, care se finalizeaza printr-un raport cu periodicitate anuala.
(3) Obligatia de monitorizare a ajutoarelor de stat revine Oficiului Concurentei.
(4) Pentru realizarea responsabilitatilor sale Oficiul Concurentei poate solicita asistenta expertilor din cadrul autoritatilor initiatoare, precum si din cadrul autoritatilor care le acorda.
(5) Oficiul Concurentei are urmatoarele atributii:
a) determinarea diferentei dintre suma alocarilor individuale efectiv acordate si suma prevazuta a se acorda in schemele de ajutor;
b) evaluarea sumei totale a ajutorului primit de catre agentii economici prin intermediul diferitelor scheme;
c) supravegherea aplicarii si respectarii modului de acordare a ajutoarelor de stat existente;
d) evaluarea impactului acordarii ajutoarelor.
(6) Procedurile de monitorizare de catre Oficiul Concurentei se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de cel mult doua luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Raportul anual

ART. 27
(1) Oficiul Concurentei va intocmi un raport anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania. Acest raport va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Raportul cuprinde urmatoarele:
(i) detalii privind schemele de ajutor si ajutoarele individuale:
a) existente in cursul anului de raportare;
b) notificate Consiliului Concurentei si autorizate de acesta in cursul anului de raportare;
c) acordate in cursul anului de raportare, fara obligatia notificarii;
(ii) comentarii privind:
a) totalul sumelor acordate ca ajutoare;
b) realizarea efectiva a schemelor de ajutor, comparativ cu impactul lor anticipat;
c) principalii beneficiari de ajutoare, pe sectoare economice si regiuni. Aceste comentarii vor prezenta obiectivele urmarite prin acordarea de ajutoare, pe fiecare beneficiar principal.

CAP. 6
Dispozitii finale
Plafoane

ART. 28
Plafoanele exprimate in procente sau in sume la valoarea absoluta, mentionate la art. 14 si 20, pot fi actualizate prin ordine ale presedintelui Consiliului Concurentei.
Atacarea deciziilor Consiliului Concurentei

ART. 29
Deciziile Consiliului Concurentei, emise in baza prezentei legi, pot fi atacate de partile interesate, in termen de 30 de zile de la publicare sau, dupa caz, de la comunicare, in procedura de contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti. Hotararea va fi pronuntata fara drept de apel, impotriva ei putand fi declarat recurs la Curtea Suprema de Justitie.
Confidentialitate

ART. 30
(1) Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei, personalul angajat al acestora sau alti functionari publici nu vor dezvalui informatiile sau documentele obtinute in aplicarea prezentei legi si care contin secrete de afaceri sau sunt protejate de obligatia pastrarii secretului profesional.
(2) Orice persoana care utilizeaza sau divulga, in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putand fi obligata si la repararea prejudiciului cauzat.
(3) Informatiile si documentele pot fi date altor autoritati de concurenta, in conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte, cu conditia ca aceste autoritati de concurenta sa fie supuse unor reguli de confidentialitate similare.
Intrarea in vigoare a legii

ART. 31
(1) Aceasta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2000.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVANESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU


Duminică, 17 ianuarie 2021, 05:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.