ORDONANȚĂ nr.93 din 30 august 1999
pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 425/31 aug. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. C pct. 6 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Se ratifică Tratatul dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica

p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat

Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 august 1999.
Nr. 93.


Vineri, 07 octombrie 2022, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.