ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.131 din 16 septembrie 1999
pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 454/20 sep. 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 2 din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.289 din 6 august 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"(3) În înțelesul prezentei legi, producătorii agricoli sunt: persoanele fizice proprietari de terenuri agricole, persoanele fizice crescători de animale și păsări, asociațiile familiale și societățile agricole constituite în condițiile Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol cu capital privat, arendașii, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol, persoanele fizice și juridice cărora le-au fost concesionate terenuri agricole, proprietate privată ori publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare."

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,

Ioan Avram Mureșan

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remeș

București, 16 septembrie 1999. Nr. 131.


Miercuri, 29 iunie 2022, 04:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.