LEGE nr.22 din 18 ianuarie 1999
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național
Textul actului publicat în M.Of. nr. 18/21 ian. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67 din 24 octombrie 1997 privind infiintarea, organizarea și functionarea Oficiului National al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.295 din 30 octombrie 1997, cu urmatoarele modificari și completari:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se infiinteaza Oficiul National al Cinematografiei, organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat direct în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Centrului National al Cinematografiei care se desfiinteaza.
(2) Oficiul National al Cinematografiei are personalitate juridica, iar cheltuielile curente și cheltuielile de capital se finanteaza integral de la bugetul de stat."

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Oficiul National al Cinematografiei este condus de un presedinte, a carui functie este asimilata aceleia de secretar de stat, precum și de un vicepresedinte, a carui functie este asimilata celei de subsecretar de stat. Presedintele și vicepresedintele sunt numiti de primul-ministru.
(2) Presedintele Oficiului National al Cinematografiei este ordonator principal de credite."

3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Oficiul National al Cinematografiei coordoneaza activitatea cinematografica din România, administrand patrimoniul cinematografiei nationale și resursele financiare alocate în acest scop.
(2) Patrimoniul cinematografiei nationale, aflat în administrarea Oficiului National al Cinematografiei, este format din:
a) filmele romanesti de toate genurile: lungmetraj, scurtmetraj, filme documentare, precum și materiale nemontate ale filmelor documentare, filme de animatie, negativul și toate materialele primare ale acestora, realizate cu finantare integrala de la bugetul de stat;
b) materialele ramase în urma finalizarii productiilor realizate cu finantare integrala de la bugetul de stat și care pot fi utilizate în producerea de noi filme, cum ar fi: obiecte de recuzita, mobilier, costume, arme, decoruri sau elemente de decor, achizitionate sau confectionate pe costurile respectivelor filme, aflate în depozitele Societatii Comerciale <<Studioul Cinematografic>> Bucuresti - S.A. sau în oricare alt loc de depozitare;
c) cinematografele aflate în administrarea Oficiului National al Cinematografiei, prin intermediul Regiei Autonome a Distributiei și Exploatarii Filmelor - România-film Bucuresti.
(3) Oficiul National al Cinematografiei autorizeaza, pe baza unor norme unitare pe care le elaboreaza, desfasurarea tuturor activitatilor cinematografice de pe teritoriul tarii, realizate de persoane fizice sau juridice, romane sau straine.
(4) In scopul stabilirii unitare a modului de inregistrare, evidenta și autorizare a tuturor activitatilor din domeniu, precum și a modului de clasificare a operelor cinematografice, se instituie Registrul cinematografiei."

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Oficiul National al Cinematografiei are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiecte de acte normative în domeniul sau de competenta;
b) emite norme și instructiuni pentru unitatile din subordine;
c) asigura participarea cinematografiei romanesti la organisme și manifestari nationale și internaționale de profil;
d) emite normele de organizare și functionare a Registrului cinematografiei, precum și normele de clasificare a operelor cinematografice;
e) administreaza și exploateaza patrimoniul mobil și imobil al cinematografiei nationale;
f) organizeaza sau sprijina organizarea de festivaluri și alte manifestari cinematografice în România;
g) sprijina participarea unor productii cinematografice romanesti la festivaluri sau la alte manifestari internaționale;
h) organizeaza activitati de formare și de perfectionare a personalului de specialitate;
i) preia datele necesare de la persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati în domeniul cinematografiei și le transmite Comisiei Nationale pentru Statistica în vederea elaborarii <<statisticii cinematografice>>;
j) controleaza respectarea reglementarilor în domeniul cinematografiei;
k) participa la initierea și la negocierea conventiilor, a acordurilor și a altor intelegeri internaționale sau bilaterale în domeniul cinematografiei, potrivit legii;
l) poate edita publicatii de specialitate și de informare în domeniu;
m) acorda, în fiecare an, Premiul National al Cinematografiei și poate institui și alte premii pentru fiecare dintre domeniile specifice creatiei și tehnicii cinematografice."

5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Se infiinteaza Consiliul Oficiului National al Cinematografiei, organism de coordonare a strategiei Oficiului National al Cinematografiei.
(2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei este alcatuit din presedintele și vicepresedintele Oficiului National al Cinematografiei și din 13 membri.
(3) In cadrul Consiliului Oficiului National al Cinematografiei 11 membri sunt numiti de catre presedintele Oficiului National al Cinematografiei, dintr-un numar de doua propuneri pentru fiecare loc, formulate de urmatoarele persoane juridice:
a) asociatiile și uniunile de creatori, existente: 4 membri;
b) societatile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor în salile de cinematograf: 1 membru;
c) societatile comerciale a caror activitate principala este productia de film: 2 membri;
d) societatile comerciale a caror activitate principala este distributia de filme: un membru;
e) Societatea Romana de Televiziune: un membru;
f) societatile de televiziune private pe unde hertziene, cu transmisie terestra sau prin satelit, și societatile de televiziune prin cablu: un membru;
g) publicatiile cu specific cinematografic: un membru.
(4) Ministrul culturii și ministrul finantelor desemneaza, fiecare, cate un membru în Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
(5) Secretariatul lucrarilor Consiliului Oficiului National al Cinematografiei este asigurat de personalul Oficiului National al Cinematografiei."

6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Mandatul membrilor Consiliului Oficiului National al Cinematografiei este de 2 ani; membrii consiliului nu pot sa exercite mai mult de doua mandate, acestea neputand fi succesive.
(2) Membrii Consiliului Oficiului National al Cinematografiei vor fi remunerati conform anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului României, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificarile ulterioare."

7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei are urmatoarele atributii:
a) stabilirea strategiei de dezvoltare a industriei cinematografice romanesti;
b) promovarea și reprezentarea pe plan internațional a intereselor cinematografiei nationale;
c) stabilirea unui program national de cultura cinematografica;
d) coordonarea unor proiecte și programe specifice diverselor forme ale creatiei cinematografice;
e) acordarea Premiului National al Cinematografiei și a altor premii instituite de Oficiul National al Cinematografiei;
f) stabilirea strategiei, a principiilor și a prioritatilor de alocare a sumelor din Fondul cinematografic national pentru sprijinirea producției și distribuirii filmului romanesc.
(2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei ia hotarari în prezenta a minimum 11 membri, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti.
(3) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei stabileste regulamentul pentru acordarea anuala a Premiului National al Cinematografiei pentru fiecare dintre domeniile specifice."

8. Articolul 10 se abroga.

9. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei stabileste componenta juriului de acordare a sprijinului financiar pentru productia, distribuirea și incurajarea filmului romanesc.
(2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se intruneste trimestrial în sedinte ordinare, la convocarea presedintelui Oficiului National al Cinematografiei sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui.
(3) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se poate reuni și în sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui Oficiului National al Cinematografiei sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui, precum și la cererea a cel putin 6 membri ai consiliului."

10. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Pentru realizarea scopurilor și atributiilor Oficiului National al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic national, care este administrat de catre oficiu.
(2) Fondul cinematografic national se constituie din surse alocate de la bugetul de stat și din surse extrabugetare."

11. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Sursele extrabugetare ale Fondului Cinematografic National se constituie din sumele realizate de catre Oficiul National al Cinematografiei prin:
a) organizarea de manifestari culturale, studii și proiecte, precum și exploatarea unor bunuri aflate în dotare;
b) perceperea taxelor pentru efectuarea operatiunilor de clasificare, inregistrare și autorizare, în cadrul Registrului cinematografiei;
c) o contributie de 1,5% din pretul de vanzare angro al casetelor video inregistrate, care se adauga la pretul acestora, platibile de catre agentul economic care face vanzarea catre public și care este autorizat ca atare. Agentii economici, distribuitori angro de casete video inregistrate, sunt obligati sa transmita Oficiului National al Cinematografiei liste cu contractele de vanzare, cuprinzand valoarea acestora, precum și denumirea agentilor economici cumparatori, pentru vanzarile efectuate pana la data de 25 a lunii în curs, pentru luna anterioara;
d) o contributie de 3% din pretul minutelor de publicitate vandute de Societatea Romana de Televiziune și de posturile de televiziune private cu difuzare pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit, care se adauga la acest pret. Agentiile de publicitate și agentii economici, care cumpara minute de publicitate de la televiziunile mentionate mai sus, sunt obligati sa transmita Oficiului National al Cinematografiei lista contractelor de cumparare a minutelor de publicitate, cuprinzand valoarea acestora, precum și denumirea agentilor economici vanzatori, pana la data de 25 a lunii în curs, pentru luna anterioara. In cazul în care intre agentia de publicitate și postul de televiziune exista un agent economic intermediar, obligatia de plata a acestei contributii revine agentului economic intermediar care a efectuat vanzarea minutelor respective catre agentia de publicitate;
e) o contributie de 3% din pretul minutelor de publicitate vandute din spatiul propriului program pentru societatile de televiziune prin cablu care au licenta pentru productia de programe, care se adauga acestui pret;
f) o contributie din incasarile provenite din difuzarea filmelor pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spatii publice destinate vizionarii cu public, al carei cuantum este de 10% pentru filmele de provenienta straina și de 20% pentru filmele care au interdictie de vizionare pentru minori;
g) o contributie de 3% din profitul brut obtinut de agentii economici care desfasoara activitati comerciale de alt profil în spatiile destinate exploatarii filmelor și în anexele acestora;
h) cesiunea drepturilor de exploatare a filmelor romanesti realizate cu finantare integrala de la bugetul de stat, produse inainte de data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor și drepturile conexe;
i) sumele provenite din inchirierea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa;
j) sumele provenite din exploatarea bunurilor aflate în patrimoniul cinematografiei nationale;
k) exploatarea, comercializarea sau inchirierea obiectelor de recuzita, a mobilierului, costumelor, armelor, decorurilor sau a elementelor de decor, care au fost achizitionate sau confectionate și contabilizate pe costuri în timpul producției filmelor finantate integral de la bugetul de stat și realizate inainte de data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor;
l) o taxa de 0,5% din bugetul aferent filmarilor în România pentru autorizarea de catre Oficiul National al Cinematografiei a echipelor straine; aceeasi taxa se aplica și asupra bugetelor filmelor realizate prin prestari de servicii pentru parteneri straini, care se adauga acestor bugete. Se considera prestari de servicii și coproductiile la care aportul în numerar al partii romane este mai mic decat 5% din valoarea bugetului de productie a filmului;
m) alte activitati realizate direct de catre Oficiul National al Cinematografiei.
(2) Definirea spatiilor mentionate la alin. (1) lit. g) și stabilirea cuantumului contributiei se vor face de catre Oficiul National al Cinematografiei în termen de 90 de zile de la infiintarea sa.
(3) Sumele provenite din contributiile stabilite la alin. (1) lit. c)-g) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi.

12. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Contributiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d) se pot reduce cu 50%, la cererea agentului economic respectiv, cu obligatia utilizarii integrale de catre acesta a sumelor provenite din aceasta reducere, pentru participarea directa la realizarea unor filme, în conditiilor art. 28 alin. (1), destinate proiectarii în cinematografe sau în alte spatii definite ca atare de Oficiul National al Cinematografiei.
(2) Cererile formulate în acest scop vor fi depuse la Oficiul National al Cinematografiei pana la data de 31 decembrie, pentru anul urmator.
(3) Suma ramasa disponibila, neutilizata pana la data de 31 decembrie a anului în curs, se va vira catre Oficiul National al Cinematografiei cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care s-a solicitat reducerea."

13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Agentii economici sunt obligati sa declare și sa vireze Oficiului National al Cinematografiei sumele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b)-g) și l) pana la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioara, cu exceptiile prevazute la art. 14.
(2) Nedeclararea sau nevirarea la termen a sumelor prevazute la alin. (1), precum și nedeclararea valorii contractelor, potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) și d), se sanctioneaza potrivit prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Veniturile extrabugetare, ramase în Fondul cinematografic national la sfarsitul anului dupa acoperirea cheltuielilor, se reporteaza în anul urmator, pastrandu-si aceeasi destinatie."

14. La articolul 16 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru urmarirea incasarii sumelor datorate, Oficiul National al Cinematografiei este autorizat sa aplice procedurile de executare silita, conform dispozitiilor legale."

15. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Sumele gestionate de catre Oficiul National al Cinematografiei prin Fondul cinematografic national vor fi utilizate cu prioritate pentru acordarea de sprijin financiar producatorilor și distribuitorilor de filme de toate genurile: scurtmetraj și lungmetraj de fictiune, documentar, film experimental sau de animatie, pe orice fel de suport, cu conditia ca filmul sa fie realizat potrivit prevederilor art. 28 alin. (1).
(2) Sprijinul financiar se acorda sub forma de credite rambursabile, fara dobanda, astfel:
a) credit pentru productie si/sau distribuire;
b) credit pentru dezvoltarea scenariului;
c) credit pentru succes.
(3) Creditele rambursabile, cu exceptia creditului pentru succes, se acorda exclusiv pe baza de concurs organizat de catre Oficiul National al Cinematografiei, astfel:
a) pentru sprijinirea financiara a producerii și distribuirii de filme, sub forma de credite pentru productie si/sau distribuire;
b) pentru sprijinirea financiara a agentilor economici producatori de film sau, individual, a autorilor, pentru pregatirea și realizarea de scenarii cinematografice, sub forma de credite pentru dezvoltarea scenariului."

16. Dupa articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1. - (1) Concursurile pentru acordarea creditelor pentru productie si/sau distribuire și a creditelor pentru dezvoltarea scenariului se organizeaza de doua ori pe an.
(2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei desemneaza un juriu, diferit pentru fiecare sesiune de concurs, alcatuit din 5 persoane.
(3) Desemnarea juriului se face în maximum 3 zile dupa expirarea termenului de prezentare a proiectelor pentru concurs.
(4) Juriul isi desfasoara activitatea și delibereaza potrivit regulamentului și criteriilor aprobate de Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
(5) Hotararile juriului se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpla din numarul total de membri, urmand ca în argumentarea hotararii sale juriul sa redacteze o motivare scrisa în termen de 10 zile de la deliberare.
(6) Hotararile juriului pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
(7) Hotararile Consiliului Oficiului National al Cinematografiei pot fi contestate, potrivit legii, la instanta judecatoreasca competenta.
(8) Acordarea creditului pentru dezvoltarea scenariului este conditionata de o scrisoare de intentie a unui agent economic producator de film, în care sa se precizeze intentia acestuia de achizitionare a dreptului de productie a filmului dupa scenariul realizat cu acest sprijin, la un pret cel putin egal cu valoarea creditului solicitat."

17. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Creditul pentru productie si/sau distribuire, acordat de catre Oficiul National al Cinematografiei producatorului sau distribuitorului de film, nu poate depasi cota de 49% din valoarea totala a bugetului de cheltuieli al proiectului prezentat de solicitant.
(2) Valoarea creditului acordat pentru un film nu poate depasi 20% din sumele alocate în acest scop din Fondul cinematografic national.
(3) Creditul pentru productie si/sau distribuire se acorda exclusiv pentru proiectul de film prezentat la concurs și nu este transmisibil.
(4) Oficiul National al Cinematografiei poate acorda, pe baza de concurs, și forme speciale de finantare din Fondul cinematografic national, astfel:
a) pana la 75% din totalul bugetului necesar producției unui film de debut, cu conditia sa nu depaseasca bugetul mediu al unui film realizat în anul precedent cu sprijinul Oficiului National al Cinematografiei;
b) pana la 75% din totalul bugetului necesar pentru productia și distribuirea de filme experimentale, de scurtmetraj de fictiune, documentare sau de animatie."

18. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Persoana fizica sau juridica romana care solicita credite pentru productie si/sau distribuire ori credite pentru succes trebuie sa faca dovada unui aport direct la finantarea proiectului, în valoare de minimum 5% din bugetul total al producției sau al distribuirii filmului, în numerar, în natura sau în servicii, la pretul pietei.
(2) Acest aport poate fi sub forma de credite sau scrisoare de garantie bancara ori de garantii echivalente.
(3) Creditul pentru productie si/sau distribuire ori creditul pentru succes se poate acorda numai o singura data pentru un film, la solicitarea reprezentantului autorizat al coproducatorilor.
(4) Persoanele fizice sau juridice romane care solicita sprijin financiar sub forma de credit trebuie sa faca dovada ca au obtinut cesiunea drepturilor de realizare a adaptarii, ca opera derivata, obiect al solicitarii, iar în cazul agentilor economici producatori sau distribuitori de film, drepturile de exploatare exclusiva a filmului pentru care s-a solicitat acest sprijin, de la toti titularii de drepturi asupra acestuia, în conditiile legislatiei în materie."

19. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Atat creditul pentru productie si/sau distribuire, cat și creditul pentru succes se acorda pe baza unui contract incheiat intre Oficiul National al Cinematografiei și agentul economic producator sau distribuitor al filmului.
(2) Contractul se incheie numai dupa verificarea dosarului financiar al proiectului de catre Oficiul National al Cinematografiei, dosar prin care trebuie sa se ateste faptul ca finantarea integrala a proiectului, atat ca surse, cat și ca termene, este pe deplin asigurata.
(3) Creditul pentru dezvoltarea scenariului se atribuie pe baza de contract incheiat intre agentul producator de film sau autorul solicitant și Oficiul National al Cinematografiei.
(4) Termenul de predare a scenariului, realizat cu ajutorul creditului pentru dezvoltarea scenariului, este de un an de la data acordarii acestuia.
(5) Productia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru productie si/sau distribuire ori al creditului pentru succes trebuie sa inceapa în termen de cel mult un an de la acordarea acestora, iar realizarea copiei standard nu trebuie sa depaseasca 3 ani de la aceasta data.
(6) Creditul pentru productie si/sau distribuire și creditul pentru succes pot fi cumulate, cu conditia de a nu depasi în total 60% din cheltuielile de productie și distribuire.
(7) In conditiile stabilite la alin. (6) solicitarea unui credit pentru productie si/sau distribuire se poate face numai în masura în care sumele cuvenite drept credit pentru succes nu acopera integral procentul de 60% .
(8) In cazuri bine justificate, Consiliul Oficiului National al Cinematografiei poate prelungi termenele prevazute la alin. (5).
(9) In bugetele filmelor realizate cu sprijin financiar, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, trebuie sa fie prevazute, la cererea Oficiului National al Cinematografiei, primele pentru urmatoarele asigurari care se incheie de catre producatori cu societatile de asigurare specializate: asigurarea impotriva deteriorarii negativului filmului sau a benzii video; asigurarea de boala sau de deces pentru realizatorii principali, regizor, actorii principali sau altii asimilati acestora; asigurarea recuzitei, a mobilierului și a decorului; asigurarea fata de terti; asigurarea sumelor în numerar. Oficiul National al Cinematografiei poate cere producatorului incheierea unei asigurari pentru terminarea filmului."

20. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Cota din Fondul cinematografic national ce poate fi acordata anual creditelor pentru succes nu poate depasi o treime din totalul sumelor ce constituie acest fond.
(2) Creditul pentru succes se calculeaza prin stabilirea unei sume fixe pentru fiecare dintre spectatorii platitori ai unui film, realizat în conditiile art. 28 alin. (1), daca filmul de referinta a avut cel putin 40.000 de spectatori platitori.
(3) Cuantumul sumei acordate în conditiile alin. (2) se stabileste anual de catre Oficiul National al Cinematografiei.
(4) La calcularea cuantumului creditului pentru succes se va lua în considerare numai numarul de spectatori platitori în sali de cinematograf sau în alte sali destinate unei vizionari cu public, definite și autorizate ca atare de catre Oficiul National al Cinematografiei.
(5) Creditul pentru succes se acorda unui producator numai pentru producerea unui film nou, realizat în conditiile art. 28 alin. (1).
(6) In cazul în care cota din Fondul cinematografic national, repartizata pentru anul respectiv, nu este suficienta pentru acoperirea cuantumului creditului pentru succes, cuvenit unui film în conditiile prezentei ordonanțe de urgență, sumele neacoperite vor fi transferate agentului economic din fondurile Oficiului National al Cinematografiei pentru anul urmator."

21. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Oficiul National al Cinematografiei poate lua în considerare, cu avizul Consiliului Oficiului National al Cinematografiei, și alte forme de sprijin financiar din surse extrabugetare pentru realizarea scopurilor sale, în conformitate cu dispozitiile art. 5.
(2) Oficiul National al Cinematografiei poate utiliza fondurile extrabugetare aflate la dispozitia sa și pentru efectuarea cheltuielilor de capital, de personal, de materiale și de servicii, necesare indeplinirii atributiilor și responsabilitatilor ce ii revin potrivit dispozitiilor art. 5 și 6."

22. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Creditele acordate în conditiile prezentei ordonanțe de urgență se ramburseaza Oficiului National al Cinematografiei din veniturile obtinute prin utilizarea ori exploatarea scenariului sau a filmului, realizate cu aceste credite.
(2) Beneficiarii creditelor pentru productie si/sau distribuire, precum și ai creditelor pentru succes garanteaza cu o cota procentuala din veniturile provenite din exploatarea filmului, corespunzatoare participarii Oficiului National al Cinematografiei la bugetul de productie și distribuire al filmului respectiv.
(3) Creditul pentru dezvoltarea scenariului se garanteaza de catre beneficiar cu partea din veniturile obtinute prin cesionarea drepturilor asupra scenariului, corespunzatoare participarii Oficiului National al Cinematografiei la realizarea acestuia.
(4) Obligatia de rambursare se stinge dupa trecerea a 10 ani de la data inceperii utilizarii sau exploatarii scenariului ori, dupa caz, a filmului.
(5) Suma ramasa nerambursata dupa aceasta data se ia în calcul la determinarea profitului impozabil al agentului economic care beneficiaza de acest credit.
(6) In cazul în care un agent economic, persoana fizica sau juridica, contribuie la producerea sau distribuirea unui film cu mai mult de 10% din buget, recuperarea acestei contributii se face cu prioritate."

23. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Beneficiarii creditelor pentru productie si/sau distribuire, precum și ai creditelor pentru succes au obligatia de a transfera Oficiului National al Cinematografiei, din veniturile realizate prin exploatarea filmului, sumele corespunzatoare cotei procentuale de participare a Oficiului National al Cinematografiei la bugetul de productie și distribuire al filmului respectiv.
(2) Transferul sumelor mentionate la alin. (1) se face pana în ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care s-a realizat venitul."

24. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Proprietatea asupra negativului, precum și toate drepturile de exploatare a filmului apartin producatorului, inclusiv în situatia în care acesta a beneficiat de sprijin financiar de la Oficiul National al Cinematografiei.
(2) In termen de 30 de zile de la finalizarea copiei standard, negativul și materialele primare ale filmului realizat cu sprijinul financiar al Oficiului National al Cinematografiei se vor depune intr-un laborator de prelucrare a peliculei, acceptat atat de Oficiul National al Cinematografiei, cat și de producatori, pe numele producatorului sau al producatorilor, dupa caz, și al Oficiului National al Cinematografiei, costurile depunerii fiind suportate de catre producator. Pentru filmele 100% productie romaneasca, dupa 3 ani de la premiera materialele prevazute mai sus se vor depune, în aceleasi conditii, la Arhiva Nationala de Filme, costurile fiind suportate de producator. Negativul se va inapoia producatorului o data cu restituirea integrala a sumelor acordate."

25. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - Nu pot beneficia de credite pentru productie si/sau distribuire ori de credite pentru dezvoltarea scenariului:
a) membrii juriilor, pentru sesiunea de concurs la care au fost desemnati;
b) presedintele și vicepresedintele Oficiului National al Cinematografiei;
c) personalul care isi desfasoara activitatea în cadrul Oficiului National al Cinematografiei."

26. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Prin venituri, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se intelege totalitatea sumelor incasate de agentul economic, producator al filmului, din utilizarea sau exploatarea scenariului ori a filmului, dupa caz, pe plan intern și internațional, pentru exploatarea în cinematografe sau în alte sali destinate vizionarii cu public, prin organismele de televiziune sau prin distribuitorii de programe prin cablu, precum și din drepturile de exploatare separata pentru muzica, coloana sonora, scenariu sau text, prin producerea de publicatii, fonograme, casete audio și video, alte opere derivate, obiecte, jocuri și altele asemenea, care folosesc, ca opera preexistenta sau ca sursa, filmul respectiv și ale caror drepturi de exploatare au fost obtinute de agentul economic producator, cu respectarea legislatiei în materia dreptului de autor și a drepturilor conexe.
(2) Agentul economic care produce sau distribuie un film cu sprijinul financiar al Oficiului National al Cinematografiei este obligat sa evidentieze separat în contabilitatea sa veniturile și cheltuielile pentru acest film și sa raporteze periodic veniturile realizate din utilizarea și exploatarea acestuia.
(3) Raportarea se va face, în primul an de exploatare, lunar, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, apoi trimestrial, pana la implinirea termenului de 3 ani și apoi anual, pana la implinirea termenului de 10 ani.
(4) Nerespectarea de catre agentul economic producator a prevederilor art. 23 și 24 privind rambursarea sprijinului acordat, conform prezentei ordonanțe de urgență, atrage rezilierea contractului de creditare și obligarea la restituirea, în termen de maximum 30 de zile, a sumelor acordate ca sprijin financiar."

27. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Pot beneficia de credite persoanele fizice sau juridice romane care prezinta proiecte de film sau de scenariu ce indeplinesc cel putin doua dintre urmatoarele conditii:
a) cel putin doi dintre autorii filmului (scenarist, regizor sau compozitor), jumatate din numarul actorilor din rolurile principale, jumatate din numarul tehnicienilor și jumatate din numarul muncitorilor sa fie cetateni romani;
b) filmarile sa aiba loc, în proportie de doua treimi, în România, cu exceptia filmarilor în studio, care trebuie efectuate integral în România; în cazul în care subiectul filmului impune altfel, compensarea se face prin alte servicii de specialitate efectuate în România, cum sunt: montaj, sonorizare, lucrari de laborator, precum și alte operatiuni tehnice;
c) în cazul coproductiilor, partea romana trebuie sa aiba o cota de participare de minimum 51% din bugetul filmului, fara a include în acesta costurile pentru scenariu, muzica, regie, producator și interpretii principali, cu exceptia productiilor realizate în cadrul programelor Consiliului Europei, ale Comisiei Europene și ale organismelor subordonate acestora.
(2) Detalierea conditiilor prevazute la alin. (1) se stabileste de catre Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
(3) Nu pot beneficia de creditele acordate de Oficiul National al Cinematografiei:
a) filmele care propaga defaimarea tarii sau a natiunii sau care incita la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial;
b) filmele care prejudiciaza demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei și dreptul la propria imagine;
c) filmele care au ca scop incitarea directa sau indirecta la violenta publica;
d) filmele cu continut obscen, contrar bunelor moravuri;
e) filmele care, potrivit clasificarii Oficiului National al Cinematografiei, au interdictie de vizionare pentru minori."

28. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - Agentii economici care beneficiaza de sprijin financiar din partea Oficiului National al Cinematografiei pentru realizarea unui film au obligatia de a preda Arhivei Nationale de Filme o copie a acestuia, în limba romana, pe suportul pe care a fost realizata versiunea originala, în termen de 60 de zile de la data finalizarii copiei standard."

29. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - In sensul prezentei ordonanțe de urgență, personalul cinematografic este constituit din persoanele care participa, sub forma artistica sau tehnica, la organizarea producției cinematografice, personalul laboratoarelor cinematografice, precum și personalul angajat în distributia și exploatarea filmului."

30. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Persoanele fizice și juridice care produc, comercializeaza sau difuzeaza în sali de cinematograf sau în alte sali destinate vizionarii cu public, definite ca atare și autorizate de catre Oficiul National al Cinematografiei, filme pe orice fel de suport sau care desfasoara orice alte activitati în domeniul cinematografiei au obligatia sa se inregistreze la Registrul cinematografiei și sa obtina autorizatie de functionare."

31. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Agentii economici care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor pe orice fel de suport, în sali de cinematograf sau în alte sali destinate vizionarii cu public, au obligatia sa difuzeze filme, produse în conditiile art. 28 alin. (1), în proportie de minimum 5% din totalul anual al orelor de proiectie.
(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) se penalizeaza cu 10 milioane lei pentru fiecare ora nedifuzata.
(3) Constatarea situatiilor prevazute în prezentul articol se face de catre imputerniciti ai Oficiului National al Cinematografiei, care aplica și penalitatile.
(4) Impotriva constatarilor și penalitatilor aplicate agentii economici se pot adresa cu plangere la judecatoriile în a caror raza teritoriala isi au sediul."

32. La articolul 35, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cuantumul și procentele de aplicare a penalitatilor prevazute în prezenta ordonanța de urgență pot fi actualizate periodic, la propunerea Oficiului National al Cinematografiei, prin hotarare a Guvernului."

33. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - In scopul dezvoltarii cinematografiei romanesti, consiliile locale și alte autoritati publice sprijina, în limitele competentei lor, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin inchirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele care doresc sa investeasca în acest domeniu."

34. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39. - Pentru agentii economici care realizeaza filme finantate cu capital integral privat, depunerea unei copii la Arhiva Nationala de Filme nu este obligatorie."

35. La articolul 40 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în normele ce vor fi elaborate de Oficiul National al Cinematografiei potivit art. 6 lit. d), cu privire la Registrul cinematografiei, Guvernul va stabili, o data cu aprobarea acestora, și cuantumul contraventiilor și regimul de aplicare a acestora."

36. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - (1) In scopul integrarii europene, Oficiul National al Cinematografiei, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Finantelor, va actiona, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru inscrierea României în programele specializate ale Uniunii Europene EURIMAGES, precum și în alte organisme și programe internaționale, inclusiv pentru unitatile subordonate.
(2) Taxele de inscriere, precum și plata contributiei anuale aferente se vor asigura din bugetul de stat prin Oficiul National al Cinematografiei."

ART. 2
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind infiintarea, organizarea și functionarea Oficiului National al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic national, cu modificarile și completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 17 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VASILE LUPU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU


Marți, 30 noiembrie 2021, 07:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.