LEGE nr.43 din 26 martie 1999
privind modificarea și completarea Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 130/31 mar. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor și parchetelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.160 din 14 iulie 1993, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul 2 al articolului 2 se abroga.
2. Alineatul 1 al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"Cand inculpatul este militar activ, judecatorul sau, dupa caz, presedintele completului de judecata, la instantele militare prevazute la art. 2, precum și procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie sa fie cel putin egali în grad cu acesta. Cand inculpatul este ofiter superior, judecatorul sau, dupa caz, presedintele completului de judecata, la instantele militare prevazute la art. 2, precum și procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie sa fie ofiteri superiori."
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Instantele și parchetele militare se incadreaza cu numarul necesar de magistrati militari, precum și cu personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ și de serviciu, stabilit de ministrul justitiei, cu avizul consultativ al ministrului apararii nationale, în conditiile prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicată."
4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Cauzele date, potrivit legii, în competenta de prima instanta tribunalelor militare se judeca de un singur judecator militar.
Judecatorii militari stagiari, care au obtinut dreptul de a participa la activitatea de judecata, vor putea judeca:
a) infractiunile contra ordinii și disciplinei militare, sanctionate cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani;
b) sesizarile comandantilor inchisorilor militare în legatura cu reducerea pedepsei care se executa în aceste inchisori, în cazul și în conditiile prevazute la art. 62 alin. 2 din Codul penal;
c) infractiunile la care face referire art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala;
d) cererile de reabilitare."
5. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - Cauzele date, potrivit legii, în competenta tribunalului militar teritorial se judeca în prima instanta de un singur judecator militar, în apel, în complet format din doi judecatori militari, iar în recurs, în complet format din trei judecatori militari."
6. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Cauzele date, potrivit legii, în competenta Curtii Militare de Apel se judeca în prima instanta de un singur judecator militar, în apel, în complet format din doi judecatori militari, iar în recurs, în complet format din trei judecatori militari."
7. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Atributiile parchetelor militare sunt cele prevazute la art. 27 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicată, care se aplica în mod corespunzator."
8. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - Parchetele de pe langa tribunalele militare și de pe langa tribunalul militar teritorial sunt conduse de catre prim-procurori militari, ajutati de prim-procurori militari adjuncti.
Parchetul militar de pe langa Curtea Militara de Apel este condus de un procuror general militar, ajutat de un adjunct."
9. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Procurorul general militar al Parchetului de pe langa Curtea Militara de Apel exercita, direct sau prin procurori militari inspectori, controlul asupra parchetelor militare din subordine."
10. Articolul 26 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
"Judecatorii și procurorii militari de la tribunalele militare, tribunalele militare teritoriale și de la parchetele de pe langa aceste instante pot fi mentinuti în functie pana la implinirea varstei de 65 de ani, cei de la Curtea Militara de Apel și de la Parchetul de pe langa aceasta Curte, pana la implinirea varstei de 68 de ani, iar procurorii militari de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, pana la implinirea varstei de 70 de ani. Mentinerea în functie se face pentru judecatorii militari de catre ministrul justitiei, iar pentru procurorii militari, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, în toate cazurile, cu avizul conducatorului instantei sau al parchetului."
11. Alineatul 2 al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
"Magistratii militari nu pot fi cercetati, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi în judecata fara avizul ministrului justitiei."
12. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - Dispozitiile din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicată, referitoare la drepturile și indatoririle magistratilor, sunt aplicabile și magistratilor militari."
13. Titlul capitolului VII va avea urmatoarea redactare:
"CAPITOLUL VII
Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ și de serviciu"
14. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Toate instantele și parchetele militare vor avea cate o grefa, o registratura, o arhiva, un compartiment economico-administrativ și un compartiment de documentare."
15. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ și de serviciu de la instantele și parchetele militare poate fi numit și din randul subofiterilor activi."
16. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - Numirea personalului prevazut în prezentul capitol se face de catre presedintele Curtii Militare de Apel, pentru instantele militare, și de catre procurorul general militar al Parchetului de pe langa Curtea Militara de Apel, pentru parchetele militare."
17. Alineatul 1 al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
"Numarul total al magistratilor militari, precum și al personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ și de serviciu de la instantele și parchetele militare se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul consultativ al ministrului apararii nationale."
18. Articolul 37 se abroga.

ART. 2
(1) Orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga.
(2) Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor și parchetelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.160 din 14 iulie 1993, se va republica, dandu-se articolelor numerotarea corespunzatoare.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ


Vineri, 19 august 2022, 17:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.