DECIZIE nr.653 din 16 decembrie 1997
referitoare la exceptia de neconstituționalitate a art. 330 din Codul de procedură civilă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 33/29 ian. 1998

Ioan Muraru - președinte
Costică Bulai - judecător
Viorel Mihai Ciobanu - judecător
Mihai Constantinescu - judecător
Lucian Stângu - judecător
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol, pronunțarea asupra recursului declarat de Lascu Alice Valeria împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 128 din 22 mai 1997.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 9 decembrie 1997 și au fost consemnate în încheierea din aceeași dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunțarea pentru data de 16 decembrie 1997.

C U R T E A ,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Curtea Supremă de Justiție - Secția civilă, prin Încheierea din 28 februarie 1997, pronunțată în Dosarul nr. 1.619/1996, a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a art. 330 din Codul de procedură civilă, ridicată de Lascu Alice Valeria.

Prin Decizia nr.128 din 22 mai 1997, Curtea Constituțională a respins ca vădit nefondată excepția de neconstituționalitate, ținând seama de practica sa jurisdicțională.

Împotriva deciziei sus-menționate, Lascu Alice Valeria a declarat recurs, în termen legal, pe care însă l-a retras până la primul termen de judecată, depunând, în acest sens, cerere la dosarul cauzei, înregistrată sub nr. 2.137 din 23 septembrie 1997.

Ținând seama de prevederile art. 267 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituțională a luat act de cererea de retragere a recursului.

Pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituție, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 și al art. 26 din Legea nr. 47/1992,

C U R T E A

În numele legii D E C I D E :

Ia act de retragerea recursului declarat de Lascu Alice Valeria împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 128 din 22 mai 1997.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 16 decembrie 1997.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
Doina Suliman


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 19:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.