ORDONANȚĂ nr.14 din 27 ianuarie 2000
pentru aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990
Textul actului publicat în M.Of. nr. 37/29 ian. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. A pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - România aderă la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990.

Art. 2. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului împreună cu Ministerul Apărării Naționale prin Comandamentul Protecției Civile și Ministerul Transporturilor prin Inspectoratul Navigației Civile vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului planul național de pregătire, cooperare și răspuns în caz de poluare cu hidrocarburi.

Art. 3. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de intervențiile organizate de Comandamentul Protecției Civile pentru cazuri de poluare cu hidrocarburi se prevăd în bugetele anuale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și Ministerului Transporturilor.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,
Adrian Marinescu,
secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat

p. Ministrul apărării naționale,
Ion Bogdan Tudoran,
secretar de stat

p. Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 27 ianuarie 2000.
Nr. 14.


Duminică, 16 iunie 2019, 22:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.