LEGE nr.127 din 21 iulie 2000
pentru modificarea și completarea art. 156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 345/25 iul. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 156 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din 29 ianuarie 1998, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 156. - (1) Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi terț ce exercită profesia individual ori în forme asociative."

2. La alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta;"

3. La alineatul (2), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, ocupă funcții în cadrul instituțiilor publice cu atribuții de control financiar sau al Ministerului Finanțelor, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

București, 21 iulie 2000.
Nr. 127.


Luni, 06 decembrie 2021, 06:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.