ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.223 din 24 noiembrie 2000
pentru modificarea și completarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 606/25 noi. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.289 din 6 august 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

"Lege privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2001"

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

"(11) Beneficiarii creditelor care, datorită efectelor negative produse de calamitățile naturale în agricultură în anul 2000, nu pot rambursa împrumuturile la termenele prevăzute la alin. (1), beneficiază de amânarea rambursării ratelor scadente cu maximum 360 de zile de la ultimul termen de rambursare în condițiile prevăzute la art. 8 și pot accede la noi credite.

(12) Amânarea rambursării ratelor scadente se face la solicitarea beneficiarilor, pe baza unei cereri înaintate băncilor comerciale înainte de ultimul termen de rambursare."

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Sumele neutilizate din fond, precum și cele provenite din rambursări de credite și din dobânzi, existente la Ministerul Agriculturii și Alimentației la data de 31 decembrie 1998, la data de 31 decembrie 1999 și la data de 31 decembrie 2000 se reportează în anul următor și se utilizează în continuare, în condițiile prezentei legi."

4. După articolul 12 se introduc articolele 121 și 122 cu următorul cuprins:

"Art. 121. - Curtea de Conturi a României poate controla modul în care băncile comerciale cu care Ministerul Agriculturii și Alimentației a încheiat convenții acordă credite din fondul constituit conform prevederilor prezentei legi, precum și modul de utilizare a creditelor de către producătorii agricoli care beneficiază de astfel de credite.

Art. 122. - (1) Creditele acordate de băncile comerciale, potrivit prezentei legi, vor fi rambursate la fond până la 15 decembrie 2001.

(2) Până la termenul prevăzut la alin. (1) vor fi vărsate și dobânzile aferente creditelor acordate, diminuate cu bonificațiile calculate conform legii, iar după această dată sumele încasate la fond vor fi virate până la 25 decembrie 2001 de Ministerul Agriculturii și Alimentației la bugetul de stat."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Ștefan Pete,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 24 noiembrie 2000.
Nr. 223.


Miercuri, 29 iunie 2022, 04:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.