DECRET nr.439 din 6 noiembrie 2000
privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 643/11 dec. 2000

În temeiul art. 94 lit. a) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României, precum și al art. 2 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu",

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se conferă medalia comemorativă "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu" criticilor, istoricilor literari, poeților, editorilor, traducătorilor, actorilor, regizorilor, muzicienilor, artiștilor plastici, numismaților și colecționarilor, din țară și din străinătate, după cum urmează:
1. Slavko Almajan (Serbia), critic literar, popularizator al operei lui Mihai Eminescu; 2. Kamel Aweid Al-Amiri (Irak), publicist și traducător irakian, pentru traducerea în colaborare a volumului "Mihai Eminescu - poeme lirice" (1998), primul de acest fel apărut în limba arabă; 3. Radomir Andric (Serbia), critic literar, traducător al lui Mihai Eminescu în limba sârbă; 4. Ion Baba (Serbia), critic literar, popularizator al operei eminesciene; 5. Ge Baoquan (China), personalitate renumită în domeniul traducerilor, coautor al volumului de poezii "Mihai Eminescu", tradus in limba chineză; 6. Iulia Baran, traducător din opera lui Mihai Eminescu; 7. Carmen Petra-Basacopol, muzician, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 8. Cezar-Paul Bădescu, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 9. Titus Bărbulescu (Franța), critic și istoric literar;10. George Bălan, eminescolog, autor al unor lucrări de referință în domeniu; 11. Ion Balu, critic și istoric literar, autor al unor lucrări de referință pentru eminescologie; 12. Eva Behring (Germania), critic și istoric literar, popularizator al operei eminesciene; 13. Mircea Belu, actor, prestigios interpret al operei eminesciene; 14. Annie Bentoiu, traducător, pentru promovarea operei eminesciene în plan universal; 15. Atico Vilas Boas (Brazilia), editorialist; 16. Mariana Buruiană, actriță, remarcabilă interpretă a operei eminesciene; 17. Mircea Cărtărescu, scriitor, lector universitar, pentru cartea "Visul Chimeric", în care l-a receptat pe Mihai Eminescu printr-o sensibilitate nouă, postmodernă; 18. Florian Chelu, muzician, autor al unor lucrări componistice inspirate din opera eminesciană, tratate în manieră modernistă; 19. Coriolan Chiricheo, director al editurii AXA Botoșani, editor și coautor al volumului "Eminescu în numismatică", colecționar de medalii cu tematica "Mihai Eminescu"; 20. Marcel Chirnoagă, artist plastic, pentru merite deosebite în ilustrarea operei eminesciene; 21. Simona Cioculescu, cercetător, coautor la ediția Perpessicius - Eminescu "Opere"; 22. Theodor Codreanu, prozator, critic și istoric literar, istoric, publicist, autorul lucrărilor "Eminescu - dialectica stilului", "Modelul ontologic eminescian", "Dubla sacrificare a lui Eminescu" și a peste o sută de studii și articole; 23. Marin Constantin, muzician, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 24. Mihai C.V. Cornaci, numismat și filatelist, inițiatorul și organizatorul unor simpozioane și expoziții de filatelie și numismatica dedicate lui Mihai Eminescu și emitent al unor medalii, insigne și plachete dedicate poetului; 25. Constantin Cubleoan, scriitor și publicist, cadru didactic universitar, autor al lucrărilor "Eminescu in conștiința critică", "Luceafărul și alte studii eminesciene"; 26. Anca Damian, realizator al filmului "Eminescu - truda întru cuvânt"; 27. Laurențiu Damian, realizator al filmului "Eminescu - truda întru cuvânt"; 28. Mariana Dan (Serbia), critic și istoric literar; 29. Ioan Danila, inițiatorul și coordonatorul unor acțiuni culturale privind sărbatorirea zilei de naștere a lui Mihai Eminescu; 30. Ioan Dumitru Denciu, prozator, eseist, profesor de limba și literatura română, autor al lucrărilor "Luceafarul - structura de adâncime", "Zamolxis și mitul eminescian"; 31. Claudia Dimiu, cercetător, coautor la ediția Perpessicius - Eminescu "Opere"; 32. Ioan Dogaru, numismat; 33. Stan Done, artist plastic, pentru merite deosebite în ilustrarea operei eminesciene; 34. Gheorghe Drăgan, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 35. Constantin Dumitrescu, sculptor medalist, executant a numeroase medalii cu efigia poetului Mihai Eminescu; 36. Mircea Dumitrescu, artist plastic, pentru merite deosebite în ilustrarea operei eminesciene; 37. Catrinel Florea, traducător din lirica eminesciană; 38. Ion Floroiu, traducător, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei în Brazilia; 39. Mihail Fridman (Federația Rusă), cercetător principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de științe, poet și scriitor originar din România, pentru capitolul "Un român la Viena", publicat în enciclopedia "Viena - ca un magnet", aparută în Austria în anul 1996; capitolul prezintă într-un mod deosebit o parte din viața și opera eminesciană; 40. Dieter Fuhrmann (Germania), excelent traducător al operei lui Mihai Eminescu în limba germană, critic și istoric literar; 41. Nicolae Gandrabur (Federația Rusă), directorul Editurii "Ruskii Raritet", specializată în lucrări editoriale miniaturizate, a lansat la Moscova la începutul lunii februarie 2000, în limbile romană, rusă și ucraineană, o culegere omagială de poezii de Mihai Eminescu; 42. Nicolae Georgescu, profesor universitar doctor, pentru editarea unor cărți originale și extrem de curajoase cu trimitere la viața și moartea lui Mihai Eminescu; 43. Fănica Gheorghe, scriitor, autorul volumelor "Mihai Eminescu, analize și sinteze", "Popasuri în timp - pe urmele marilor noștri scriitori: Eminescu, Creangă, Coșbuc, Sadoveanu", "Glose eminesciene - contribuții bibliografice"; 44. Micaela Ghițescu, traducător al operei lui Mihai Eminescu; 45. Petru Mihai Gorcea, profesor universitar doctor, pentru numeroase volume de critică și istorie literară despre Mihai Eminescu; 46. Dinu Ianculescu, actor, remarcabil interpret al operei eminesciene; 47. Ion Iliescu, bibliofil, pentru strădania de a cultiva personalitatea și opera lui Mihai Eminescu; 48. Dumitru Irimia, pentru merite în promovarea operei eminesciene; 49. Raduly Janos, poet, excelent traducător al operei eminesciene în limba maghiară; 50. Tudor Jarda, compozitor, pentru opera în trei acte "Înger și demon"; 51. Vladimir Jurăscu, actor, prestigios interpret al operei eminesciene; 52. Gheorghe Jurma, critic și istoric literar, ziarist și editor, autorul a numeroase studii eminesciene; 53. Omar Lara (Chile), pentru volumul "Eminescu - Poemas", editat in 1995 la Santiago de Chile; 54. Hans Liebhardt (Germania), excelent traducător al operei eminesciene în limba germană; 55. Emil Manu, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 56. Rodica Marian, cercetător științific, pentru studiile despre limbajul poetic eminescian; 57. Patriciu Mateescu, artist plastic, pentru merite deosebite în ilustrarea operei eminesciene; 58. Nicolae Mărgineanu, regizor și coautor al scenariului de film "Un bulgăre de lumină";59. Lucia Mureșan, actrită, pentru merite deosebite în promovarea și interpretarea operei eminesciene; 60. Svetlana Paleologu-Matta (Elvetia), pentru studiile dedicate operei eminesciene și pentru promovarea poetului în Elveția; 61. Dan Mănucă, critic și istoric literar, eminescolog, autor al unor lucrări de referință; 62. Ștefan Melancu, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 63. Anna Maria Messeri (S.U.A.), pentru volumul de scrisori inedite "Dulcea mea doamna, Eminul meu iubit"; 64. Ioan Miclău, membru al Uniunii Scriitorilor din Australia, organizatorul Bibliotecii "Mihai Eminescu" din Cringila, Australia; 65. Dan C. Mihailescu, scriitor, pentru promovarea și punerea în valoare a operei eminesciene; 66. Mihai Mihăieș, eseist și cercetător, pentru contribuția la editarea corespondenței inedite dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle; 67. Marin Mincu, critic și istoric literar, exeget eminescian, pentru critica asupra operei eminesciene și promovarea acesteia în spațiul italian; 68. Pavel Mocanu, traducător al volumului "Primavera Romena"; 69. Jose Jeronimo Moscardo de Souza, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Braziliei la București, promotor al operei eminesciene; 70. George Muntean, critic și istoric literar, eminescolog; 71. Jose Santiago Naud, editorialist al volumului "Primavera Romena"; 72. Li Ninglai (China), coautor al volumului de poezii "Mihai Eminescu", tradus în limba chineză; 73. Filaret Oloier, artist plastic, pentru merite deosebite în ilustrarea operei eminesciene; 74. Eugenia Oprescu, cercetător, coautor la ediția Perpessicius - Eminescu "Opere"; 75. Radu Palade, compozitor, pentru 12 piese corale pe versuri de Mihai Eminescu; 76. Ioan Cheie Pantea, profesor universitar, critic și istoric literar, eminescolog; 77. Dumitru Pasima, sculptor, autor al bustului "Mihai Eminescu" din Grădina Publică Brăila; 78. Nicolae Paduraru, sculptor, autorul unor monumente de excepțională valoare dedicate lui Mihai Eminescu; 79. Titus Parvulescu, pentru lucrarea "Eminescu în literatura italiană"; 80. Adrian Pintea, actor, remarcabil interpret al liricii eminesciene; 81. Iulius Popa, cel mai mare colecționar pe tematica Eminescu, inițiator a nenumărate medalii și plachete Eminescu; 82. Mircea Popa, profesor universitar, pentru lucrările "Mihai Eminescu - contextul receptării" și "Bibliografia adnotata Mihai Eminescu în Transilvania", precum și pentru cele peste 28 de studii despre poet; 83. Cristian Tiberiu Popescu, critic și istoric literar, eminescolog, autor al volumului "Eminescu. Aniteza" și al piesei de teatru "Și mai potoliți-l pe Eminescu"; 84. Doru Popovici, muzician, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 85. Adam Puslovic (Serbia), poet și traducător, popularizator al operei eminesciene; 86. Victor Rebenciuc, actor, remarcabil interpret al liricii eminesciene; 87. Alexandru Repan, actor, remarcabil interpret al liricii eminesciene; 88. Petru Rezuo, critic și istoric literar, eminescolog, autor al unor lucrări de referință; 89. Aurelia Rusu, istoric literar și cercetător, pentru edițiile eminesciene; 90. Valeriu Rusu, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 91. Gheorghe Sărac, creatorul primei integrale de romanțe pe versurile lui Mihai Eminescu, inițiatorul Festivalului Național de Romanță "Mai am un singur dor", autorul reeditării cărții lui Ovidiu Vuia "Misterul morții lui Eminescu"; 92. Liubomir Simovic (Serbia), traducător, popularizator al operei eminesciene; 93. Stefan Sofianski (Bulgaria), primarul Sofiei, pentru merite deosebite în promovarea lui Mihai Eminescu în Bulgaria; 94. Vasile Spătărelu, compozitor, pentru poemele corale pe versuri de Mihai Eminescu; 95. Casian Maria Spiridon, pentru editarea integrala a operei politice eminesciene; 96. Paul Stanciu, traducator al volumului "Primavera Romena"; 97. Traian Stănescu, actor, remarcabil interpret al operei eminesciene; 98. Michel Steriade (Franța), pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 99. Karol Stremen (Slovacia), traducător merituos al operei eminesciene în limba slovacă; 100. Aurel Stroe, muzician, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 101. Elena Tacciu (Israel), pentru merite deosebite în cercetarea operei eminesciene; 102. Justin Tambozi, pentru volumul "Eminescu, român-aromân"; 103. Ilinca Tomoroveanu, actriță, remarcabilă interpretă a operei eminesciene; 104. Cornel Țăranu, muzician, pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene; 105. Gheorghe Țîrlescu, pentru traducerea operei eminesciene în limba araba; 106. Paul Vasilescu, artist plastic, pentru merite deosebite în ilustrarea operei eminesciene; 107. Victor Vioinescu, profesor universitar doctor, istoric literar, eminescolog, pentru merite deosebite în editarea operei complete eminesciene; 108. Maria Zarifopol, pentru volumul de scrisori inedite "Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit";109. Cristina Zarifopol Illias, pentru volumul de scrisori inedite "Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit"; 110. Alexandru Zub, istoric literar, autor al unor lucrări de excepțională valoare.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 6 noiembrie 2000.
Nr. 439.


Luni, 21 septembrie 2020, 04:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.