ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.21 din 8 februarie 2001
pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
Textul actului publicat în M.Of. nr. 83/19 feb. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Aplicarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.424 din 1 septembrie 2000, aflată în procedură de legiferare, se suspendă până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderile
mici și mijlocii și cooperație,
Silvia Ciornei

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 8 februarie 2001.
Nr. 21.


Duminică, 14 august 2022, 07:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.