LEGE nr.171 din 9 aprilie 2001
pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 184/11 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 6 din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.96 din 13 mai 1996, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul 2 se introduc alineatele 21 și 22 cu următorul cuprins:

"Compania Național㠓Loteria Național㔠- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, beneficiază de licență, prin efectul prezentei legi, pentru activitățile proprii prevăzute la art. 2 lit. g) și h). Comitetul Olimpic Român beneficiază de licență, prin efectul prezentei legi, pentru activitățile prevăzute la art. 2 lit. h)."

2. Alineatul 3 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 9 aprilie 2001.
Nr. 171.


Miercuri, 21 aprilie 2021, 06:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.