DECRET nr.244 din 11 aprilie 2001
privind revocarea și numirea unor membri ai Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 191/13 apr. 2001

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) și ale art. 99 alin. (1) din Constituția României, precum și ale art. 95 lit. a) și ale art. 96 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1998,

Președintele României decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret domnul prof. dr. Ioan Pascu se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Art. 2. - Pe data revocării potrivit art. 1 domnul prof. dr. Alexandru Oproiu se numește în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru perioada până la 16 decembrie 2001.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 11 aprilie 2001.
Nr. 244.


Luni, 03 octombrie 2022, 01:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.