LEGE nr.181 din 11 aprilie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998–2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 205/24 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.34 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000, emisă în temeiul art. 1 pct. 6 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 30 ianuarie 1999, cu următoarea modificare:

- Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, va propune Guvernului spre aprobare modificarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea și decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.649/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367 din 28 septembrie 1998."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 11 aprilie 2001.
Nr. 181.


Luni, 27 iunie 2022, 12:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.