LEGE nr.270 din 28 mai 2001
pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.115/2000 privind parteneriatul social în educație și formare profesională inițială
Textul actului publicat în M.Of. nr. 283/31 mai. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.115 din 31 august 2000 privind parteneriatul social în educație și formare profesională inițială, emisă în temeiul art. 1 lit. I pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.432 din 2 septembrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 28 mai 2001.
Nr. 270.


Marți, 17 mai 2022, 01:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.