LEGE nr.322 din 26 iunie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 342/27 iun. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136 din 22 septembrie 1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.461 din 23 septembrie 1999, cu următoarea completare:

- La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

"5. După articolul 23 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:

Art. 231. - În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 26 iunie 2001.
Nr. 322.


Joi, 25 aprilie 2019, 23:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.