LEGE nr.353 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know- how, precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 380/12 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 9 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.580 din 20 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru
instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, knowhow, precum și combustibili energetici care se importă
prin credite externe contractate cu garanția statului de
companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale
"

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se scutesc de la plata taxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici (gaze naturale, țiței, păcură și cărbune energetic), achiziționate de companii, societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale, pe bază de credite externe garantate de stat prin Ministerul Finanțelor Publice."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Lista cuprinzând instalațiile, echipamentele, utilajele și părți ale acestora, know-how, cu precizarea valorilor care urmează să fie scutite de la plata taxelor vamale, va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort, pentru fiecare proiect."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 353.


Duminică, 22 mai 2022, 20:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.