LEGE nr.376 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 386/16 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.25 din 29 ianuarie 1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie, emisă în temeiul art. 1 pct. 3 din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral, aparținând agenților economici"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 17 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.54/1997, pot fi scoase din funcțiune și valorificate mijloacele fixe neamortizate integral, uzate fizic sau moral, fără obligația includerii eșalonate în cheltuielile excepționale nedeductibile fiscal."

3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Mijloacele fixe care pot fi supuse prevederilor art. 1 vor fi numai cele care nu își găsesc utilizarea în prezent și în perspectivă în cadrul activității agenților economici."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe menționate la art. 2 se fac conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Agenții economici a căror activitate este reglementată prin prevederile Legii nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și, respectiv, ale Legii nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare vor aplica prevederile art. 1 cu avizul Ministerului Industriei și Resurselor, al Comisiei de Coordonare a Producției pentru Apărare și al Oficiului de Stat pentru Probleme Speciale."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Prezenta ordonanță se aplică pe o perioadă de 18 luni de la data intrării în vigoare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 376.


Vineri, 12 august 2022, 01:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.