LEGE nr.385 din 10 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
Textul actului publicat în M.Of. nr. 390/17 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.174 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.533 din 30 octombrie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Anual Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, va actualiza în funcție de rata inflației suma acordată ca stimulent producătorilor de lapte."

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Guvernul, la propunerea comună a Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și a Ministerului Finanțelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 385.


Marți, 24 mai 2022, 19:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.