LEGE nr.401 din 10 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
Textul actului publicat în M.Of. nr. 393/18 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26 din 15 februarie 2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98 din 26 februarie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 1, articolul 131 se abrogă.

Art. II. - Pentru licențele de emisie al căror termen nu a expirat la data intrării în vigoare a prezentei legi durata de valabilitate se prelungește până la împlinirea termenului prevăzut la art. 14 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Art. III. - În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 48/1992 sintagma "Ministerul Comunicațiilor" și sintagma "Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației".

Art. IV. - Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 401.


Duminică, 14 august 2022, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.