LEGE nr.402 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" S.A
Textul actului publicat în M.Of. nr. 393/18 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.199 din 9 noiembrie 2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 din 20 noiembrie 2000, cu următoarea modificare:

- La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Imprimeria Națională poate produce, gestiona sau distribui, în nume propriu sau în asociere cu alte persoane juridice, și alte produse decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), stabilite prin acte normative, cu respectarea prevederilor privind achizițiile publice."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 402.


Duminică, 22 mai 2022, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.