LEGE nr.405 din 10 iulie 2001
pentru abrogarea art.2 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
Textul actului publicat în M.Of. nr. 393/18 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Articolul 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.4 din 20 ianuarie 1992, se abrogă.

Art. 2. - Legea nr. 2/1992, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 405.


Vineri, 19 august 2022, 17:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.