ORDONANȚĂ nr.50 din 23 august 2001
pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 533/31 aug. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței să aducă la îndeplinire prevederile Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre.

Art. 3. - (1) Plata contribuției anuale a părții române, prevăzută în anexa nr. 2, se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) Actualizarea contribuției anuale a părții române, prevăzută la alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 23 august 2001.
Nr. 50.


ANEXA Nr. 2

PLATA
contribuției anuale a părții române în conformitate cu Memorandumul de înțelegere
privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre


Nr.
crt.
Denumirea contribuției Sediul Valoarea

1. Contribuția Autorității maritime române la Secretariatul
Memorandumului de înțelegere privind controlul statului
portului în regiunea Mării Negre
Istanbul
(Republica Turcia)
10.000 USD


Vineri, 07 octombrie 2022, 15:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.