LEGE nr.499 din 4 octombrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/10 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189 din 9 noiembrie 2000 privind stingerea unor obligații bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.567 din 15 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Începând cu data de 1 noiembrie 2000 și până la data reluării navigației pe Dunăre în zona orașului Novi Sad obligațiile față de bugetul de stat ale societăților comerciale de transport fluvial și de operare portuară se sting în același cuantum cu sumele reprezentând accizele aferente cantităților de carburanți utilizați efectiv pentru funcționarea navelor în condițiile prevăzute la art. 2."

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) În vederea stingerii obligațiilor față de bugetul de stat societățile comerciale prevăzute la art. 1 vor depune în termen de 10 zile de la expirarea lunii, pentru luna precedentă, la organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în a căror evidență se află, situația centralizatoare a cantităților de carburanți utilizați pentru funcționarea navelor și a accizelor aferente, al cărei model va fi elaborat de Ministerul Finanțelor Publice."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

Art. II. - Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2000 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 4 octombrie 2001.
Nr. 499.


Duminică, 02 octombrie 2022, 00:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.