LEGE nr.539 din 11 octombrie 2001
pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 658/19 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Editura Academiei Române, Biblioteca Academiei Române și Casa Oamenilor de Știință, instituții publice finanțate din bugetul de stat, vor putea realiza și utiliza venituri extrabugetare din prestarea unor servicii specifice fiecăreia, în condițiile prezentei legi.

Art. 2. - (1) Veniturile realizate în acest mod se gestionează de fiecare instituție nominalizată la art. 1, în regim extrabugetar, și pot fi reportate în anul următor celui în care au fost realizate.

(2) Destinația acestor sume poate fi: achiziția de mijloace fixe, dotări independente, plata de publicații și tipărituri diverse, inclusiv drepturi de autor, amenajare și dezvoltare de sedii.

Art. 3. - Activitatea unității de alimentație publică din cadrul Casei Oamenilor de Știință se desfășoară în regim extrabugetar; din veniturile încasate aceasta își acoperă integral cheltuielile curente și de capital, iar excedentul poate fi utilizat pentru obiectivele cuprinse la art. 2 alin. (2).

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Academia Română, în calitate de ordonator principal de credite, va stabili categoriile de servicii și tarifele pentru fiecare instituție prevăzută la art. 1, precum și metodologia constituirii, gestionării și utilizării veniturilor extrabugetare de către acestea.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 octombrie 2001.
Nr. 539.


Duminică, 14 august 2022, 06:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.